33/2011 Jääkiekko: Lautakuntamenettely - Valituksen peruuttaminen - Valitusmaksun palauttaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 33/2011

22.12.2011 Diaarinro 24/2011     


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

East Hockey Club ry:n ilmoitus 16.11.2011 pelaajan siirto-oikeuden epäämisestä 


ASIA  

Pelaajan siirto-oikeutta koskeva asia 


MUUTOKSENHAKIJA 

Eetu Laine 


KUULTAVAT 

East Hockey Club ry

Suomen Jääkiekkoliitto ry 


EAST HOCKEY CLUB RY:N ILMOITUS PELAAJAN SIIRTO-OIKEUTTA KOSKEVASSA ASIASSA 

East Hockey Club ry on Eetu Laineelle osoitetussa sähköpostiviestissä 16.11.2011 todennut, että siirto-oikeutta toiseen seuraan ei anneta. 


VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA 

Eetu Laine on valituksessaan vaatinut, että hänelle myönnetään siirto-oikeus uuteen seuraan. 


Oikeusturvalautakunta on pyytänyt East Hockey Club ry:ltä ja Suomen Jääkiekkoliitto ry:ltä vastaukset valituksen johdosta. Suomen Jääkiekkoliitto ry on toimittanut siltä pyydetyn vastauksen. 


Vastausten pyytämisen jälkeen Eetu Laine on peruuttanut valituksensa ja pyytänyt, että valitusmaksu palautetaan. Oikeusturvalautakunta on ilmoittanut East Hockey Club ry:lle, ettei vastausta tarvitse antaa. Suomen Jääkiekkoliitto ry:lle on ilmoitettu valituksen peruuttamisesta.   


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU 

Eetu Laine on haettuaan muutosta peruuttanut valituksensa. Näin ollen lausunnon antaminen asiassa raukeaa. 


Laine on pyytänyt, että valitusmaksu palautetaan. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n mukaan, jos valittaja voittaa asiansa lautakunnassa, hänelle palautetaan suoritettu valitusmaksu. Jos valittaja voittaa asian vain osittain, hänelle voidaan lautakunnan harkinnan mukaan palauttaa maksu osittain tai kokonaan. 


Laine on peruuttanut valituksensa, joten hän ei ole voittanut asiaa lautakunnassa. Näin ollen asiassa ei ole perusteita valitusmaksun palauttamiseen. 


Päätöslauselma 

Lausunnon antaminen asiassa raukeaa ja valituksen käsittely jää sillensä. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Risto Jalanko                                      Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Mika Palmgren, Marja Ramm-Schmidt, Hannu Rautiainen ja Kristiina Rintala.