Tiedote 26.9.2013

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                             TIEDOTE

 

                                                                                                             26.9.2013


AC KAJAANIN JA SJK:N OTTELUN LOPPUTULOS JÄÄ VOIMAAN

AC Kajaanin peruutettua Urheilun oikeusturvalautakunnalle tekemänsä valituksen oikeusturvalautakunta ei käsitellyt AC Kajaanin ja SJK:n välisestä 30.6.2013 pelatusta ottelusta tehtyä muutoksenhakemusta. SJK oli voittanut pelatun ottelun lukemin 7-1 ja tulos jäi voimaan.

Suomen Palloliitto ry:n vastalauselautakunta oli päätöksellään 7.8.2013 katsonut SJK:n rikkoneen Palloliiton kilpailumääräysten niin sanottua Suomessa kasvatettua pelaajaa koskevaa sääntömääräystä, mutta katsoi rikkomuksen tapahtuneen lieventävien asianhaarojen vallitessa. Palloliiton vastalauselautakunta pysytti ottelun alkuperäisen SJK:n voittoon lukemin 7 - 1 päätyneen lopputuloksen voimassa.

AC Kajaani valitti oikeusturvalautakuntaan, mutta peruutti sittemmin valituksensa. Tämän jälkeen Palloliitto ilmoitti oikeusturvalautakunnalle pyytävänsä, että oikeusturvalautakunta kuitenkin ratkaisisi AC Kajaanin valituksen sen peruuttamisesta huolimatta. Lisäksi FC Haka Oy ilmoittautui AC Kajaanin valituksen jatkajaksi oikeusturvalautakunnassa ja myös vaati asian ratkaisemista.

Oikeusturvalautakunta katsoi, että oikeusturvalautakuntaa koskevassa muutoksenhakumenettelyssä valituksen peruuttaminen johtaa valituksen jättämiseen sillensä. Palloliitolla valituksen kohteena olleen ratkaisun tekijänä ei ollut oikeutta vaatia, että muutoksenhakemus ratkaistaisiin AC Kajaanin valituksen peruuttamisesta huolimatta.

FC Haka Oy:n pyynnön osalta oikeusturvalautakunta totesi, että kysymys oli AC Kajaanin ja SJK:n välisestä ottelusta. Sen lopputuloksella oli merkitystä myös FC Haka Oy:lle, mutta asiaan sovellettavien oikeusperiaatteiden mukaan FC Haka ei kuitenkaan voinut itsenäisesti vaatia AC Kajaanin valituksen ratkaisemista oikeusturvalautakunnassa enää sen peruuttamisen jälkeen. FC Haka ei voinut saattaa asiaa oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi myöskään erillisellä valituksella, koska se oli tehty muutoksenhakua koskevan määräajan päättymisen jälkeen.

Lausunnon antaminen oikeusturvalautakunnassa raukesi ja SJK säilyttää 30.6.2013 pelatusta ottelusta saamansa pisteet.

Asia on ratkaistu oikeusturvalautakunnassa kokoonpanossa Jukka Sippo (pj.), Tuomas Ojanen, Hannu Rautiainen, Kristiina Rintala ja Pekka Timonen. Lautakunnan sihteerinä toimi Timo Ojala.


Lisätietoja antaa lautakunnan sihteeri Timo Ojala, p. 050 3311334