27/2021 Nyrkkeily – Valituksen peruuttaminen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              

PÄÄTÖS  Nro 27/2022
3.10.2022          
Diaarinro 22/2022

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 

Kamppailulajiliittojen yhteisen kurinpitovaliokunnan päätös 13.6.2022

 

ASIA                 
Kurinpito – Epäasiallinen käytös – Tutkimatta jättäminen

 

MUUTOKSENHAKIJA
A

 

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Nyrkkeilyurheilija oli 24.1.2022 tehnyt kurinpitoilmoituksen nyrkkeilyliiton lajipäällikkö A:n epäasiallisesta käytöksestä Suomen Urheilun Eettiselle Keskukselle, joka on saattanut asian Nyrkkeilyliiton ja sen kurinpitoelimen, kamppailulajiliittojen yhteisen kurinpitovaliokunnan, tietoon.

Kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta on päätöksellään 13.6.2022 jättänyt vuotta 2021 koskeneiden väitettyjen rikkomusten osalta kurinpitoasian tutkimatta, koska kurinpitoilmoitusta ei ollut tehty oikea-aikaisesti viikon määräajassa ja koska asiassa ei ollut esitetty painavaa syytä asian tutkimiselle tästä huolimatta. Nyrkkeilykilpailuissa 20.-23.1.2022 tapahtuneiksi väitettyjen rikkomusten osalta kurinpitovaliokunta on päätöksellään hylännyt kurinpitovaatimuksen katsoen, ettei kysymys ole ollut epäurheilijamaisesta, liiton etua vahingoittavasta tai lain mukaan rangaistavasta toiminnasta.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että kurinpitopäätös kumotaan sekä kurinpitoilmoituksessa esitetty asia tutkitaan uudelleen kokonaisuudessaan, väitteet epäasiallisesta käytöstä todetaan perättömiksi ja niitä koskevat vaatimukset hylätään.

 

VÄLITOIMI

Oikeusturvalautakunta on käsitellyt erikseen vireille tulleen urheilijan valituksen kamppailulajien yhteisen kurinpitovaliokunnan päätöksestä 13.6.2022 ja ratkaisullaan 20.9.2022 nro 24 (dnro 23/2022) kumonnut kurinpitopäätöksen palauttaen asian takaisin kurinpitovaliokuntaan uudelleen käsiteltäväksi.

Oikeusturvalautakunta on 25.9.2022 lausumapyynnöllään varannut A:lle tilaisuuden lausua siitä, haluaako hän edelleen käsillä olevaa asiaansa käsiteltävän oikeusturvalautakunnassa ottaen huomioon, että samaa kohderatkaisua koskeva asia on urheilijan valituksen johdosta palautettu uuteen käsittelyyn.

A on 29.9.2022 ilmoittanut peruuttavansa valituksensa.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut     

A on haettuaan ensin muutosta kamppailulajiliittojen yhteisen kurinpitovaliokunnan päätökseen 13.6.2022 sittemmin peruuttanut valituksensa. Näin ollen lausunnon antaminen valituksesta raukeaa.

Ottaen huomioon, että A on peruuttanut valituksensa siitä syystä, että kurinpitoasia on oikeusturvalautakunnan päätöksellä toisessa asiassa päätetty palauttaa uudelleen käsiteltäväksi, asiassa on oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 3 kohdan mukaiset erityisen painavat syyt palauttaa hänelle maksamansa valitusmaksu.

 

Päätöslauselma

Lausunnon antaminen valituksesta raukeaa ja valituksen käsittely jää sillensä.

Valitusmaksu palautetaan.

Timo Ojala 
Puheenjohtaja 

Teemu Vanhanen 
Sihteeri

                                                                                                                                                                                                          

 Asian ratkaissut jäsen: Timo Ojala