3/2006 Jalkapallo: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Sarjapaikka


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                        Nro 3/2006

24.3.2006                     Dnro 10/2005          


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Palloliitto ry:n liittohallituksen 25.10.2005 tekemä päätös (liitteenä), jolla on pysytetty liiton kilpailuvaliokunnan päätös 18.10.2005 Kakkosen sarjapaikan täydentämisestä. 


ASIA    

Sarjapaikka      


MUUTOKSENHAKIJA

Kotkan Työväen Palloilijat ry 


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry 


VALITUS

Kotkan Työväen Palloilijat ry on valituksessaan vaatinut Palloliiton liittohallituksen päätöksen kumoamista ja karsintalohko C:n nousijan paikkaa koskevan päätösoikeuden palauttamista karsintalohkon kilpailujen järjestäjinä toimineille piireille.

Valituksensa perusteluina muutoksenhakija on esittänyt, että karsintalohko C:n nousijan paikkaa koskenut päätösvalta on kuulunut Itä-, Keski ja Kaakkois-Suomen piireille. Karsintalohkossa pelannut JJK/2 on kesken sarjan julkisesti ilmoittanut, ettei se todennäköisesti ota vastaan mahdollisesti saavuttamaansa Kakkosen sarjapaikkaa. Tällä perusteella järjestäjäpiirit ovat päättäneet, että karsintalohkon nousijan paikan saa lohkossa toiseksi sijoittunut joukkue, eli tässä tapauksessa Kotkan Työväen Palloilijoiden joukkue.

Palloliiton kilpailuvaliokunnan ja liittohallituksen päätös täydentämismenettelyn soveltamisesta ja Kakkosen täydentämisestä Helsingin Ponnistus ry:n joukkueella loukkaa Palloliiton kilpailumääräysten 6 §:n perustuvia järjestäjäpiirien oikeuksia. 


VASTAUS

Palloliitto on vastauksessaan vaatinut ensisijaisesti valituksen jättämistä tutkimatta, koska Kotkan Työväen Palloilijat ry:llä ei ole valitusoikeutta asiassa.

Toissijaisesti Palloliitto on vaatinut valituksen hylkäämistä. Vaatimuksensa perusteluna Palloliitto on esittänyt, että asiassa on tullut noudattaa liiton sarjojen täydennysmenettelyä, koska karsintalohkon voitolla Kakkosen sarjapaikan saavuttanut JJK/2 on luopunut paikasta. 


VASTASELITYS

Valittaja on vastaselityksessään toistanut aiemmat näkemyksensä ja korostanut, että nousukarsintojen järjestäjinä ovat olleet piirit ja sen vuoksi päätös sarjapaikasta on kuulunut niille. 


PÄÄTÖS

Suullinen käsittely

Suullista käsittelyä ei ole toimitettu, koska asianosaiset eivät ole sitä pyytäneet ja sen toimittaminen on asian laadun vuoksi ollut tarpeetonta. 


Hakemuksen tutkiminen

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa. Sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä; 2)jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista; tai 3) päätöksen sääntöjenvastaisuudesta; sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Valituksen kohteena oleva päätös on koskenut säännöissä tarkoitetulla tavalla valittajan oikeuksia tai etua. Valituksen perusteeksi on vedottu siihen, että päätös on Palloliiton kilpailumääräysten 6 §:n vastainen. Lautakunta voi siten tutkia valituksen. 


Pääasiaratkaisu

Sovellettavat säännöt

Suomen Palloliiton kilpailumääräysten 2005 6 §:n 1 momentin mukaan kilpailun järjestäjä päättää sarjapaikoista kilpailuissa, sarjapaikkojen täydennysmenettelystä ja sarjapaikkojen siirrosta. Pykälän 3 momentin mukaan Palloliiton liittohallitus päättää vuosittain liiton kilpailujen täydennysmenettelystä, jolla sarjapaikan luovuttaneen seuran sarjapaikka täydennetään urheilullisen menestyksen perusteella.

Palloliiton kansallinen kilpailutoiminta vuonna 2005 on perustunut liittohallituksen päätökseen, jossa on määritelty myös nousukarsintajärjestelmä Kolmosesta Kakkoseen. Kolmonen on jaettu neljään kolmen joukkueen karsintalohkoon (A-C). Karsintalohkoissa pelataan yksinkertainen sarja ja lohkojen voittajat nousevat suoraan Kakkoseen. Kolmonen ja myös sen nousukarsintalohkot ovat piirien järjestämiä kilpailuja. Kakkonen on liiton järjestämä kilpailu. 


Ratkaisun perustelut

Nousukarsintalohkossa C pelannut JJK Jyväskylä ry:n reservijoukkue (JJK/2) on 9.10.2005 pelatussa karsintalohkon viimeisessä ottelussa varmistanut lohkovoiton. Yhdistyksen hallitus on seuraavana päivänä käsitellyt nousemista ylempään sarjaan. Yhdistys on 13.10.2005 ilmoittanut Palloliitolle, ettei se käytä nousukarsinnoissa saavuttamaansa sarjapaikkaa.

JJK/2 olisi tullut sulkea nousukarsintasarjasta, jos se olisi ennen sarjan alkamista tai sen ollessa kesken ilmoittanut luopuvansa karsintapaikastaan. Tämän jälkeen lohkovoitto ja Kakkoseen nouseminen olisi ratkaistu kahden muun karsintalohkossa pelanneen joukkueen kesken, elleivät järjestävät piirit olisi kilpailumääräysten 6 §:n 1 momentin nojalla päättäneet täydentää karsintalohkoa.

Tässä tapauksessa luopuminen on kuitenkin tapahtunut vasta siinä vaiheessa, kun karsintalohkon kaikki pelit oli jo pelattu ja sarja päättynyt. Vaikka järjestävät piirit eivät olleet vielä vahvistaneet sarjan virallisia tuloksia, oli JJK/2 lohkovoitollaan saanut oikeuden sarjapaikkaan Kakkosessa. Kun JJK/2 on siis luopunut jo saavuttamastaan sarjapaikasta, päätösvalta liiton järjestämän Kakkosen täydentämisestä on kilpailumääräysten 6 §:n 3 momentin perusteella kuulunut Palloliiton liittohallitukselle. Tällä perusteella valitus hylätään. 


Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.   


Pertti Välimäki                              Pasi Kumpula

puheenjohtaja                              sihteeri   


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Kari T. Ahonen, Antti Aine, Olli Rauste ja Pekka Timonen