5/1998 Golf: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Yhdistyksen jäsenyys

 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Annettu    Helsingissä            24.8.1998


            PÄÄTÖS     NRO 4/98

    Diaarinro 2/98


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONPANO

Lauri Tarasti, puheenjohtaja, Gustav Dahlberg, Paavo Pekkanen, Marja Ramm-Schmidt, Juhani Salmenkylä ja Risto Jalanko, sihteeri

MUUTOKSENHAKIJA

Paloheinän Golf ry

VASTAPUOLI

Suomen Golfliitto ry

0

ASIA

Jäsenhakemuksen hylkääminen

MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVAT PÄÄTÖKSET

Suomen Golfliitto ry;n liittohallituksen päätökset 23.11.1996 ja 7.2.1998, joilla on hylätty Paloheinän Golf ry:n jäsenhakemukset.

VAATIMUKSET

Paloheinän Golf ry on valituksessaan vaatinut, että urheilun oikeusturvalautakunta toteaa Suomen Golfliitto ry:n menettelyn virheelliseksi ja määrää seuran jäsenhakemuksen uudelleen asianmukaiseen käsittelyyn.

SELITYS

Suomen Golfliitto ry on antanut pyydetyn selityksensä valituksen johdosta.

0

VASTASELITYS

Paloheinän Golf ry on antanut pyydetyn vastaselityksen liiton selityksen johdosta.

 

SUULLINEN KÄSITTELY

Urheilun oikeusturvalautakunta on 24.8.1998 järjestänyt asiassa suullisen käsittelyn.

Suullisessa käsittelyssä ovat olleet saapuvilla

-Paloheinän Golf ry Aarno Lehtosen ja Raimo Pallosen edustamana

- Suomen Golfliitto ry Juhani Heleniuksen ja Pekka Lindroosin edustamana.

 

Paloheinän Golf ry on suullisessa käsittelyssä toistanut vaatimuksensa.

 

Suomen Golfliitto ry on suullisessa käsittelyssä vaatinut valituksen jättämistä urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan  kuulumattomana tutkimatta.


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Perustelut

Suomen Golfliitto ry:n vaadittua valituksen tutkimatta jättämistä urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, että Paloheinän Golf ry ei ole Suomen Liikunta ja Urheilun tai sen lajiliiton jäsen. Asiassa ei ole kysymys urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 1 §:n 1 mom:n tarkoittamasta lautakunnan toimivaltaan kuuluvasta asiasta kuten erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, jäsenoikeuksien rajoittamisesta, kurinpitotoimesta tai päätöksen sääntöjenvastaisuudesta. Sen vuoksi urheilun oikeusturvalautakunta ei voi ottaa valitusta tutkittavakseen.

Päätöslauselma

Paloheinän Golf ry:n valitus jätetään tutkimatta.

Asian näin päättyessä valitusmaksua ei palauteta.

0         URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

 

 


Lauri Tarasti puheenjohtaja


Risto Jalanko sihteeri


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0


 

 

 

 

 

'  .

1,, -                            ...-

 

 

 


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Annettu Helsingissä 24.8.1998


PÄÄTÖS    NRO 4/98

Diaarinro 2/98


 

 

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONPANO

Lauri Tarasti, puheenjohtaja, Gustav Dahlberg, Paavo Pekkanen, Marja Ramrn-Schmidt, Juhani Salmenkylä ja Risto Jalanko, sihteeri

MUUTOKSENHAKIJA

Paloheinän Golf ry

VASTAPUOLI

Suomen Golfliitto ry

0

ASIA

Jäsenhakemuksen hylkääminen

MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVAT PÄÄTÖKSET

Suomen Golfliitto ry:n liittohallituksen päätökset 23.11.1996 ja 7.2.1998, joilla on hylätty Paloheinän Golf ry:n jäsenhakemukset.

VAATIMUKSET

Paloheinän Golf ry on valituksessaan vaatinut, että urheilun oikeusturvalautakunta toteaa Suomen Golfliitto ry:n menettelyn virheelliseksi ja määrää seuran jäsenhakemuksen uudelleen asianmukaiseen käsittelyyn.

SELITYS

Suomen Golfliitto ry on antanut pyydetyn selityksensä valituksen johdosta.

0

VASTASELITYS

Paloheinän Golf ry on antanut pyydetyn vastaselityksen liiton selityksen johdosta.

 

SUULLINEN KÄSITTELY

Urheilun oikeusturvalautakunta on 24.8.1998 järjestänyt asiassa suullisen käsittelyn.

Suullisessa käsittelyssä ovat olleet saapuvilla

-Paloheinän Golf ry Aarno Lehtosen ja Raimo Pallosen edustamana

- Suomen Golfliitto ry Juhani Heleniuksen ja Pekka Lindroosin edustamana.

 

Paloheinän Golf ry on suullisessa käsittelyssä toistanut vaatimuksensa.

 

Suomen Golfliitto ry on suullisessa käsittelyssä vaatinut valituksen jättämistä urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan  kuulumattomana tutkimatta.


J

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Perustelut

Suomen Golfliitto ry:n vaadittua valituksen tutkimatta jättämistä urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, että Paloheinän Golf ry ei ole Suomen Liikunta ja Urheilun tai sen lajiliiton jäsen. Asiassa ei ole kysymys urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 1 §:n 1 mom:n tarkoittamasta lautakunnan toimivaltaan kuuluvasta asiasta kuten erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, jäsenoikeuksien rajoittamisesta, kurinpitotoimesta tai päätöksen sääntöjenvastaisuudesta. Sen vuoksi urheilun oikeusturvalautakunta ei voi ottaa valitusta tutkittavakseen.

Päätöslauselma

Paloheinän Golf ry:n valitus jätetään tutkimatta.

Asian näin päättyessä valitusmaksua ei palauteta.

0          URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

 

 

                               


Lauri Tarasti puheenjohtaja


Risto Jalanko sihteeri


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0