Tiedote 27.5.2021

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                         
TIEDOTE 27.5.2021


PURJEHDUKSEN NACRA 17 -LUOKAN OLYMPIAVALINTAA EI MUUTETTU

Urheilun oikeusturvalautakunta on 27.5.2021 antamallaan päätöksellä pysyttänyt Suomen Olympiakomitea ry:n 20.4.2021 tekemän valintapäätöksen, jolla Suomen edustajaksi Tokion kesäolympialaisiin purjehduksen Nacra 17 -luokkaan valittiin pari Sinem Kurtbay – Akseli Keskinen.

Kilpapurjehtija Janne Järvinen valitti valintapäätöksestä 20.4.2021 Urheilun oikeusturvalautakuntaan. Valituksessaan Järvinen vaati ensisijaisesti, että valintapäätös kumotaan ja Suomen edustajaksi Tokion olympialaisiin purjehduksen Nacra 17 -luokkaan valitaan yksittäisten edustajien asemesta venekunta, johon kuuluvat Janne Järvinen, Sinem Kurtbay ja Akseli Keskinen. Toissijaisesti Järvinen vaati, että Suomen edustajiksi sanottuun luokkaan valitaan Kurtbayn ja Keskisen sijasta Kurtbay ja Järvinen.

Oikeusturvalautakunta totesi päätöksessään, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella olympialaisten sääntöjen ja määräysten mukaan Suomea voi Tokion olympialaisissa purjehduksen Nacra 17 -luokassa edustaa kaksi nimettyä urheilijaa, joiden varalle olympialaisiin ei voida lähettää kolmatta urheilijaa. Näin ollen Järvisen ensisijainen vaatimus kolmen urheilijan venekunnan lähettämisestä edustamaan Suomea Tokion olympialaisiin purjehduksen Nacra 17 -luokkaan hylättiin perusteettomana.

Järvisen ja Keskisen välisen valinnan osalta oikeusturvalautakunta katsoi, että huomioon otettavien kansainvälisten näyttöjen perusteella arvioitavina olleet urheilijat olivat olleet valintakriteereiden mukaisella tarkastelujaksolla vuosina 2018 - 2021 varsin tasavahvoja. Kumpikin oli onnistunut purjehtimaan kapteeni Kurtbayn kanssa kovatasoisissa kansainvälisissä kilpailuissa useasti 16 parhaan joukkoon siten tasaväkisesti, että valintaa ei ollut mahdollista ratkaista yksin kilpailusijoitusten perusteella. Tällaisessa tilanteessa sovellettavat valintakriteerit olivat jättäneet valitsijalle varsin paljon harkintavaltaa. Päätyminen harkinnassa Järvisen asemesta Keskisen valintaan ei ollut ollut asetettujen valintakriteereiden vastaista eikä asiassa ollut ilmennyt, että valintakriteereihin perustuvaa harkintavaltaa olisi käytetty väärin. Asiassa ei myöskään ollut ilmennyt, että valintapäätös olisi ollut Järvistä tämän iän perusteella syrjivä. Näillä perusteilla valitus hylättiin ja valituksen kohteena ollut valintapäätös jätettiin voimaan.

Asia on ratkaistu oikeusturvalautakunnassa kokoonpanossa Timo Ojala (pj.), Ilkka Lahtinen, Kristiina Rintala, Pekka Lindroos ja Hilkka Salmenkylä. Lautakunnan sihteerinä toimi Samuli Sillanpää.

Lisätietoja antavat oikeusturvalautakunnan puheenjohtaja Timo Ojala, p. 050 3311334 sekä lautakunnan sihteeri Samuli Sillanpää, p. 040 753 6855.