30/2023 Paini - Arvokisavalinta

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS Nro 30/2023
26.7.2023                                 
Diaarinro 28/2023

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Painiliitto ry:n valmennusvaliokunnan päätös 17.7.2023 valinnasta edustajaksi kreikkalais-roomalaisen painin U17 MM-kilpailuihin

 

ASIA                 
Arvokisavalinta

 

MUUTOKSENHAKIJA
A, edustajanaan huoltaja X

 

KUULTAVAT
Suomen Painiliitto ry
B, edustajanaan huoltaja Y

 

YKSILÖIDÄÄN VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Suomen Painiliitto ry:n valmennusvaliokunnan valintapäätös

Suomen Painiliitto ry:n (Painiliitto) valmennusvaliokunta on 17.7.2023 valinnut kreikkalais-roomalaisen painin U17 MM-kilpailuihin alle 71 kg sarjaan Suomen edustajaksi B:n.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että valituksen kohteena oleva päätös kumotaan ja hänet valitaan U17 MM-kilpailuihin Suomen edustajaksi.

Perusteenaan A on esittänyt, että valinnassa ei ole noudatettu Painiliiton selkeästi ilmoittamia valintakriteereitä.

Valintapäätös on tehty sen jälkeen, kun A oli hävinnyt B:lle Painiliiton järjestämällä kansainvälisellä kreikkalais-roomalaisen painin maajoukkueleirillä 15.7.2023 painitun ottelun pistein 2-1. A:n valmentajalle oli noin viikkoa ennen leiriä ilmoitettu, että A:n tuli käydä B:tä vastaan niin sanottu kontrolliottelu, jonka ei kuitenkaan ilmoitettu olevan karsintaottelu U17 MM-kilpailuihin. Karsintaotteluissa on aiemmin ollut käytössä kolmen ottelun käytäntö, jossa nimetyt painijat erikseen ottelevat keskenään kolme ottelua ja karsintaottelun voittaa kahdella otteluvoitolla. 

Kysymyksessä oleva karsintaottelu on nostettu A:lle vahvasti esiin hänen tiedustellessaan valintaperustetta. Kontrolliottelun käyttäminen karsintavälineenä vain kaksi viikkoa ennen varsinaisia kisoja oli kyseenalaista. A on arvostellut myös sitä, että ottelu painittiin 74 kg -sarjassa, joka ei ole käytössä U17 MM-kilpailuissa. 

A on menestynyt B:tä paremmin Painiliiton ilmoittamissa U17 tarkkailukilpailuissa ja voittanut hänet vuonna 2023 sekä PM- että SM-kilpailujen finaaliottelussa. A oli lisäksi valittu EM-joukkueeseen vuonna 2023 ja hän on sijoittunut EM-kilpailuissa viidenneksi, kun taas B:llä ei ollut lainkaan kokemusta EM-tason kilpailuista.

A on menestynyt B:tä paremmin myös kansainvälisissä ja kovatasoisissa Tallinn Open (3. sija) sekä Chomutov Grand Prix -kilpailuissa (2. sija), joihin B ei osallistunut. A:lla on B:tä enemmän kansainvälistä menestystä.

A on menestynyt B:tä paremmin myös Suomi cup -kilpailuissa, jotka eivät kuuluneet valintakriteereissä mainittuihin tarkkailukilpailuihin. A on ollut kahdeksan parhaan joukossa koko kilpailuturnauksessa B:n jäädessä listan ulkopuolelle.

Aiemman menestyksen ja kunnon kehittymisen osalta vertailu osoittaa A:n olleen vuodesta 2021 saakka ikä- ja painoluokkansa kärkikastia, eikä hänen kilpailumenestyksessään ole ollut selkeitä notkahduksia. Vuonna 2023 hän on ollut ikä- ja painoluokkansa paras sekä PM- että SM-tasolla.

A on osallistunut vuosittain jokaiselle kreikkalais-roomalaisille painijoille järjestetylle Himberg-leirille, eli maajoukkueleirille, jonne pääsee ainoastaan kutsuttuna. A on lisäksi hakeutunut urheilulukioon, jossa hän saa jokaisena koulupäivänä valmennusta nuorten olympiavalmentajalta.

A:lla ei ole urheilu-urallaan ollut lainkaan loukkaantumisia, eikä hänen terveydentilansa siten tue hänen valitsematta jättämistään.

 

VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Suomen Painiliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Painiliiton valmennusvaliokunta on noudattanut valintapäätöstä tehdessään vahvistettuja valintakriteereitä ja tehnyt päätöksen harkintavaltansa puitteissa.

Vastuuvalmentaja on kokonaisharkinnassaan tarkastellut asiaa valintakriteeristön mukaisesti.

B ja A omaavat kumpikin kansainvälisen potentiaalin menestyä MM-kilpailuissa. Aikaisempi menestys kansallisella ja kansainvälisellä tasolla huomioiden molemmat ovat suoriutuneet tasaväkisesti.  Molemmat painijat ovat sitoutuneet maajoukkuetoimintaan ja heidän terveystilanteensa on kunnossa.

Kuortaneen katsastuskilpailu osoitti B:n kehitysharppauksen ja kunnon nousun olevan parempi suhteessa A:han. B voitti keskinäisen ottelun ja hän voitti selkeämmin kansainvälisen saman vastustajan sekä hävisi tiukemmin kansainväliselle samalle vastustajalle. Hän myös sijoittui tuloksissa paremmin ollen neljäs A:n ollessa kuudes.

Painiliitto on viitannut A:n ja B:n ensimmäisen vuosipuoliskon 2023 kilpailujen seuraaviin keskinäisiin otteluihin ja niiden tuloksiin (tuloksissa voittaja mainittu ensin):

 

7.1.2023 nuorten Suomi cup, Mäntsälä

A – B 5–3

 

25.2.2023 nuorten Suomi cup, Ilmajoki

B – A 8–4

 

15.4.2023 nuorten Suomi cup, Vantaa

B – A 7–1

 

6.5.2023 U17 PM, Liettua

A – B 3–3 (A:lla viimeinen suorituspiste)

 

19.5.2023 U20 SM, Kuortane (valintakriteeristön mukainen U20 SM-kilpailu)

B sijoittui hopealle ja A oli neljäs. Kyseisessä kilpailussa on käyty vuoden ainoa ottelu, joka on samassa kisassa päättynyt eri lailla samaa vastustajaa vastaan ja se päättyi B:n eduksi:

 

B – C 10–7

C – B 7–1

 

Lisäksi samassa U20 SM-kilpailussa B voitti U20-ikäisen D:n selkävoitolla. A on kohdannut D:n alkuvuoden aikana nuorten Suomi cupin kilpailuissa kaksi kertaa ja D on voittanut molemmat ottelut, kuten myös B:tä vastaan.

 

7.5.2023 U20 PM, Liettua

Kumpikaan ei osallistunut U20 PM kilpailuihin.

 

20.5.2023 Miesten SM, Kuortane

Kumpikaan ei osallistunut miesten SM-kilpailuihin.

 

21.5.2023 U17 SM, Kuortane

A – B 7–4

 

A:n valinta EM-kisoihin tehtiin yllä mainittujen tulosten perusteella tiukkojen katsastusten kautta. Alkuvuoden A ja B voittivat toisensa ”vuorotellen” ja kolme viimeistä kilpailua (U17 PM, U20 SM ja U17 SM) nousivat valinnassa ratkaisevaan rooliin. U17 PM-finaalissa A voitti B:n tasapistein 3–3. Siitä kaksi viikkoa myöhemmin 19.5. B suoriutui huomattavasti paremmin U20 SM-kilpailussa, joten lopullinen U17 EM-valinta ratkaistiin kaksi päivää myöhemmin 21.5. yhden ottelun lopputuloksella, eli U17 SM-finaalissa. Sen ottelun A voitti 7–4, häntä ehdotettiin ja hänet valittiin yksimielisesti valmennusvaliokunnan toimesta U17 EM-kisoihin.

A sijoittui EM-kilpailuissa viidenneksi häviten selvästi hopealle ja pronssille sijoittuneille painijoille. Koska U17 EM-valinta oli jo todella tiukka, oli selvä asia, että A:n alkuvuoden näytöillä ja EM-kilpailun kokonaissuorituksen perusteella ei voitu äärimmäisen tasaisessa sarjassa tehdä suoraa valintaa U17 MM-kilpailuihin. 

Valmennusvaliokunta on päättänyt Kuortaneella käytävästä katsastuskilpailusta jo 29.6. ja toisin kuin valituksessa on väitetty, vastuuvalmentaja on ilmoittanut siitä A:n henkilökohtaiselle valmentajalle puhelimitse 30.6.2023, eli 15 vuorokautta ennen katsastuspäivää. Puhelussa käytiin läpi, että kyseessä ei ole suora karsintaottelu, vaan kokonainen kilpailusuoritus, ja kilpailusuorituksen sisällä käydään myös keskinäinen ottelu. Lopulliseen MM-valintaan vaikuttaa kilpailun kokonaissuoritus, eli kaikki päivän aikana otellut ottelut. A:n valmentaja oli myötämielinen katsastukseen eikä kyseenalaistanut menettelyä. Puhelussa sovittiin, että hän ilmoittaa katsastuksesta A:lle. Vastuuvalmentaja ilmoitti asiasta samana päivänä puhelimitse myös B:lle.

Kuortaneen kansainväliseen turnaukseen osallistui 67 painijaa 11 eri maasta ja mukana oli urheilijoita U17-, U20- ja U23 -ikäluokista. Turnauksessa oteltiin pääosin oman ikäluokan urheilijoita vastaan. 

Turnaus oli ensisijaisesti U20 ikäluokalle, mistä syystä siinä oteltiin U20 painoluokissa, joten sarja oli 72+2 kg. Valmennusvaliokunta päätti, että katsastuksessa mentäisiin tällä painolla U17 painoluokan 71+2 kg sarjan mukaisen painorajan sijaan, koska sekä A:n että B:n normaalipaino oli 75 kg.  Perjantaina ennen viimeistelytreeniä B painoi 74,1 ja A painoi aamulla tunti ennen punnitusta 74,9 ja hikoili tuon 900 grammaa pois. Kumpikaan ei siten saanut minkäänlaista painoetua. 

B:n sijoitus turnauksessa oli neljäs ja A:n kuudes. B voitti hänen ja A:n keskinäisen ottelun 2-1.

Kokonaisharkinnan ja Kuortaneella käytyjen otteluiden perusteella vastuuvalmentaja ehdotti valmennusvaliokunnalle B:n valintaa, minkä ehdotuksen valmennusvaliokunta yksimielisesti hyväksyi.  

 

B on vastauksessaan katsonut, että valitus on aiheeton.

Kuortaneen katsastuskilpailusta on ilmoitettu B:lle ja hänen käsityksensä mukaan myös A:lle valituksessa väitetystä poiketen30.6. eli yli kaksi viikkoa ennen kilpailua.

Valituksessa esitetty B:n ja A:n vertailu valintakriteerien valossa on puutteellinen eikä pidä kaikilta osin paikkaansa. Valituksessa on jätetty mainitsematta tulos U20 SM-kisoissa, joissa B oli hopealla ja A neljäs.

Valituksessa on virheellisesti ilmoitettu, ettei B:tä olisi valittu Chomutov Grand Prix -kilpailuun. Hänen mahdollisuuttaan osallistua kilpailuun oli tiedusteltu, mutta B oli opintojensa takia päätynyt jättämään kilpailun väliin. A ei myöskään valituksessa todetun mukaisesti ole menestynyt paremmin Tallinn Open -kilpailussa, johon B ei lainkaan osallistunut. Kysymyksessä on seuroille vapaa kilpailu, johon ei ole valittu maajoukkuetta.

A:n valinta EM-kilpailuihin ja hänen siitä hankkimansa kokemus ei voi olla peruste valita häntä myös jatkossa kaikkiin kilpailuihin.

Myös B on osallistunut Himberg-leireille ja hän suorittaa LVI-alan ammattiopintoja, urheiluakatemian mahdollistaessa valmentautumisen koulupäivien aikana useilta meritoituneilta valmentajilta. B:nkään terveydentilassa ei ole huomautettavaa.

Valintamenettely on ollut aiempiin nähden samankaltainen ja valintakriteerien mukainen. Jos ehdolla on kaksi tasaisen hyvää painijaa, joita molempia ei voida lähettää arvokisoihin, on kisaedustuksia aiemminkin jouduttu ratkomaan vastaavalla tavalla katsastuskilpailulla tai esimerkiksi suoralla karsinnalla esimerkiksi paras kolmesta systeemillä.

Katsastuskilpailu on ilmoitettu pidettäväksi yli kuukausi ennen kisoja, eikä painojen pudottaminen 71 kg:aan kahta viikkoa ennen MM-kisoja olisi järkevää, kun molemmat painijat ovat saman painoisia.

 

VASTASELITYS
A ei ole antanut asiassa vastaselitystä.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

 

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Muutoksenhakija on katsonut, että hänet olisi tullut valita ennakkoon ilmoitettujen valintakriteerien perusteella B:n sijaan Suomen edustajaksi Istanbulissa 31.7.-6.8.2023 järjestettäviin U17 kreikkalais-roomalaisen painin MM-kilpailuihin.

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 3 kohdan mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia urheilijan arvokilpailuihin valitsemista tai valitsematta jättämistä koskevista päätöksistä, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu, tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Asiassa on siten kysymys siitä, onko Painiliitto B:n valinnasta päättäessään noudattanut etukäteen ilmoitettuja valintakriteereitä eli siitä, onko urheilijavalintaa koskeva päätös ollut Painiliiton valintakriteereiden mukainen.

 

Sovellettavat valintakriteerit

Painiliiton julkaisemissa arvokisojen valintakriteereissä vuodelle 2023 on U17 kreikkalais-roomalaisen painin MM-kilpailujen osalta ilmoitettu seuraavat tarkkailukilpailut:

-          U17, U20 ja miesten SM-kilpailut

-          U17 ja U20 PM-kilpailut

-          U17 EM-kilpailut

-          Vastuuvalmentajan erikseen ilmoittamat kansainväliset turnaukset

Valintakriteerien mukaan kaikissa ikäluokissa ja molemmissa painimuodoissa voidaan tarpeen mukaan kansallisissa kisoissa karsia/katsastaa painijoita, kun niistä on erikseen ilmoitettu etukäteen. 

Lisäksi on todettu, että U23, U20, U17 ja U15 arvokisoihin edustajat valitsee Painiliiton valmennusvaliokunta.

Valintakriteereissä on todettu myös, että kokonaisharkinnassaan eri ikäluokkien vastuuvalmentajat ja valmennusvaliokunta kiinnittävät huomiota muiden urheilullisten seikkojen ohella myös erityisesti kansainväliseen menestykseen, aikaisempaan menestykseen, kunnon kehittymiseen, urheilijan terveydentilaan, leiriaktiivisuuteen/sitoutumiseen maajoukkuetoimintaan ja vastuuvalmentajien näkemykseen valinnoista.

Painiliiton valmennusvaliokunta on 29.6.2023 päättänyt, että U17 kreikkalais-roomalaisessa painissa järjestetään A:n ja B:n välinen katsastus 15.7.2023 Kuortaneella pidettävien kilpailujen yhteydessä.

 

Valintapäätöstä koskeva arviointi

Valittaessa urheilijoita edustamaan Suomea kansainvälisissä arvokilpailuissa kysymys on lähtökohtaisesti niin sanotun yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta päätöksestä. Valinnan suorittava Olympiakomitea tai lajiliitto valitsee Suomea edustamaan urheilullisilla perusteilla ne urheilijat, joiden arvioidaan voivan menestyä kysymyksessä olevassa kilpailussa parhaiten. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen arvioiminen, onko valintapäätös tarkoituksenmukainen. Silloin kun valinnat kuitenkin tehdään ennakkoon asetettujen ja julkistettujen kriteereiden perusteella, kysymys ei ole enää yksin yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, vaan yhdistyksen tulee noudattaa valinnassa ilmoittamiaan valintakriteereitä. Valintapäätöstä voidaan tällaisessa tilanteessa jälkikäteen arvioida oikeudellisesti ja päätös voidaan valituksen johdosta kumota tai sitä voidaan muuttaa, jos asetettuja valintakriteereitä ei ole noudatettu. Kuten oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään todennut, urheilijoiden oikeusturva edellyttää sitä, että etenkin arvokilpailuja koskevat valinnat tehdään huolellisesti ja asetettuja valintakriteereitä tarkasti noudattaen (ks. esim. UOL 14/2019 ja UOL 3/2020).

A on vedonnut valituksessaan siihen, että hän on menestynyt B:tä paremmin valintakriteerien mukaisissa tarkkailukilpailuissa. Oikeusturvalautakunta toteaa, että A on Painiliiton ilmoituksen mukaan voittanut B:n U17 PM-kilpailuissa tuloksella 3-3 (A:lla viimeinen suorituspiste) ja U17 SM-kilpailuissa tuloksella 7-4, kun taas B on puolestaan sijoittunut U20 SM-kilpailuissa hopealle A:n ollessa neljäs. A on tämän jälkeen valittu U17 EM-kilpailuihin, joissa hän on Painiliiton mukaan sijoittunut viidenneksi häviten selvästi hopealle ja pronssille sijoittuneille painijoille.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että menestyminen valintakriteereissä luetelluissa tarkkailukilpailuissa on tullut osaltaan ottaa valintapäätöstä tehtäessä huomioon. Valintakriteerien mukaan kysymys on kuitenkin kokonaisharkinnasta, jossa huomiota tulee muiden urheilullisten seikkojen ohella kiinnittää erityisesti kansainväliseen menestykseen, aikaisempaan menestykseen, kunnon kehittymiseen, urheilijan terveydentilaan, leiriaktiivisuuteen/sitoutumiseen maajoukkuetoimintaan ja vastuuvalmentajien näkemykseen.

Vaikka A on siten menestynyt tarkkailukilpailuissa jonkin verran B:tä paremmin, oikeusturvalautakunta toteaa, ettei hänen kilpailumenestyksensä ole kuitenkaan ollut sellaista, että hänen valitsematta jättämistään voitaisiin tällä perusteella pitää asetettujen valintakriteereiden vastaisena ottaen erityisesti huomioon arvioinnissa kriteerien mukaan huomioitavat muut seikat sekä valmennusvaliokunnalle niissä jätetty varsin suuri harkintavalta.

Kun vastuuvalmentaja on pitänyt A:n ja B:n välistä kilpailua kisapaikasta tasaisena, on valmennusvaliokunta päättänyt Kuortaneella 15.7.2023 A:n ja B:n välillä tapahtuvasta katsastuksesta, jonka tulokset on sittemmin otettu huomioon B:n valinnasta päätettäessä. 

A on valituksessaan katsonut, että Painiliitto ei ole noudattanut ilmoittamiaan valintakriteereitä perustaessaan valintapäätöksen Kuortaneen kilpailutuloksiin. A on viitannut muun ohella siihen, ettei hänelle ollut ilmoitettu kysymyksessä olevan karsintaottelu, vaan että sen tarkoituksena oli ainoastaan selvittää päivän kunto ja että ”kontrolliottelusta” olisi ilmoitettu hänen valmentajalleen vasta noin viikkoa ennen Kuortaneen leiriä. A on lisäksi pitänyt Painiliiton menettelyä epäasianmukaisena sillä perusteella, että ”kontrolliottelua” oli käytetty karsintavälineenä vain kaksi viikkoa ennen varsinaisia kisoja ja että kysymyksessä olevat ottelut painittiin 74 kg:n sarjassa, joka ei ole käytössä U17 MM-kilpailuissa.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Painiliiton julkaisemissa valintakriteereissä on nimenomaisesti todettu mahdollisuus painijoiden katsastamiseen tarpeen mukaan, eikä katsastuksen tulosten ottaminen valintaharkinnassa huomioon ole siten lähtökohtaisesti valintakriteerien vastaista.

Painiliitto on lisäksi esittänyt, että sen vastuuvalmentaja on ilmoittanut katsastuksesta A:n valmentajalle jo 30.6.2023, eli yli kaksi viikkoa ennen ottelua. Painiliitto on tältä osin viitannut valmentajien väliseen puhelinkeskusteluun, jossa on liiton mukaan käyty läpi myös se, ettei kysymyksessä olisi suora karsintaottelu, vaan kokonainen kilpailusuoritus, jonka sisällä käydään myös keskinäinen ottelu. A ei ole toimittanut oikeusturvalautakunnalle vastaselitystä eikä hän ole siten ottanut Painiliiton edellä todettuihin väitteisiin kantaa. 

Asiassa esitetyn perusteella Oikeusturvalautakunta katsoo, että katsastuksesta on ilmoitettu A:lle ja B:lle valintakriteereissä edellytetyllä tavalla etukäteen. Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi, ettei valintakriteereissä ole määrätty katsastuksen ja MM-kilpailujen osalta noudatettavasta aikavälistä tai siitä, että katsastusottelu tulisi painia samassa painoluokassa kuin MM-kilpailut. Painiliitto ei näin ollen ole näiltäkään osin menetellyt A:n väittämällä tavalla valintakriteerien vastaisesti.

Edellä todettuun viitaten oikeusturvalautakunta katsoo, että valmennusvaliokunta on siten toiminut käsillä olevassa asiassa valintakriteerien antaman harkintavaltansa rajoissa myös siltä osin kuin se on osaltaan perustanut valintansa tasaväkisinä pitämiensä urheilijoiden välillä katsastuksen tuloksiin.

 

Johtopäätös

Asiassa ei ole siten ilmennyt, että Painiliiton etukäteen ilmoitettuja valintakriteereitä olisi rikottu ja valitus on hylättävä.

 

 

Päätöslauselma

Valitus hylätään. 

Valitusmaksua ei palauteta.

 

Kristiina Rintala
Puheenjohtaja                                                                            


Sanna Holkeri
Sihteeri

                                                                                                                                                                                                                  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Kristiina Rintala, Antti Aine, Pekka Lindroos, ja Hilkka Salmenkylä.