16/2009 Ratsastus: Arvokisavalinta, Arvokisajoukkue- Valinta joukkueeseen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 16/2009

2.10.2009          Diaarinro 11/2009  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Ratsastajainliitto ry:n valintapäätökset isojen kouluponien PM- ja EM-kilpailuihin 


ASIA 

Arvokilpailuvalinnat 


MUUTOKSENHAKIJA

Alaikäinen Ksenja Karahka huoltajansa Heidi Karahkan edustamana 


KUULTAVA

Suomen Ratsastajainliittory 


VALINTAPÄÄTÖKSET

I PM-kilpailut

Suomen Ratsastajainliitto ry:n (liitto) valmentaja Kerstin Nyberg ja liiton valmennuspäällikkö Aki Ylänne ovat 7.6.2009 päättäneet PM-kilpailuihin lähetettävästä joukkueesta. Ponien kilpailujoukkueeseen ei valittu Ksenja Karahkaa / Hunsingo´s Twister, vaan tämä ratsukko valittiin pienten ponien kilpailujoukkueeseen. Liiton hallitus ei kokouksessaan 16.6.2009 muuttanut valintapäätöstä. 

II EM-kilpailut

Suomen Ratsastajainliitto ry:n valmentaja Kerstin Nyberg ja liiton valmennuspäällikkö Aki Ylänne ovat valinneet joukkueen 29.7. 

– 3.8.2009 Belgiassa järjestettäviin isojen kouluponien EM-kilpailuihin. Joukkueeseen ei valittu Ksenja Karahkaa / Casperos.   


VALITUS PERUSTEINEEN

Ksenja Karahka on valituksessaan vaatinut, että Urheilun oikeusturvalautakunta vahvistaa, että PM- ja EM-kilpailuihin liittyvissä valinnoissa ei ole noudatettu julkaistuja valintakriteereitä.

Valintakriteerien mukaan kuhunkin kilpailuun tuli valita mahdollisimman hyvät menestymismahdollisuudet omaavat kilpailijat.

Ksenja Karahka oli tavoitellut pääsyä isojen kouluponien PM- ja EM-kilpailuihin joko Casperos (ruuna) tai Hunsingo´s Twister (jalostusori) ponilla.Valintoja PM- ja EM-kilpailuihin tehtäessä ei ollut otettu huomioon nimetyn katsastuskilpailun tulosta eivätkä aikaisempien kausien tulokset vaikuttaneet valintoihin. Ksenja Karahka oli katsastuskilpailun yhteistuloksissa 1. ja 3. ratsastamillaan poneilla. Edelleen hän oli edellisen kauden menestyneimpiä ratsukoita. Tästä huolimatta hän ei päässyt kummallakaan ponilla viralliseen isojen ponien PM-kilpailuun. Ratsastamallaan Hunsingo´s Twister ponilla hän pääsi pikkuponien epäviralliseen kilpailuun, joka ratsastettiin PM-kilpailujen yhteydessä.

PM-kilpailujen valinnat julkaistiin 9. kesäkuuta 2009. Isojen ponien joukkueeseen valittiin seuraavat ratsukot:

·        Riikka Kuosmanen – Pin Rock´s Hannibal

·        Jonna Väinölä – Park´s Talent

·        Janice Antell – My Little Nevi

·        Anni Torkko – Charly Brown ja

·        Varalle: Heidi Airaksinen - Bongraaf´s Marca

Pienten ponien kilpailuun valittiin

·        Ksenja Karahka – Hunsingo´s Twister

·        Eve Viljanen – Ty´s SheIsojen ponien PM-kilpailuun valittu Riikka Kuosmanen kuului A-valmennettaviin ja oli katsastuskilpailun yhteistuloksissa toinen, Jonna Väinölä kuului myös A-valmennettaviin ja oli yhteistuloksissa kahdeksas, Janice Antell kuului A-valmennettaviin ja oli yhteistuloksissa neljäs ja edelleen Anni Torkko kuului A-valmennettaviin ja oli yhteistuloksissa kuudes. Varalle valittu Heidi Airaksinen kuului A-valmennettaviin ja oli yhteistuloksissa yhdeksäs. Sen sijaan pienten ponien kilpailuun valittu Ksenja Karahka oli katsastuskilpailun yhteistuloksissa ensimmäinen, mutta hän ei kuulunut A-valmennettaviin.

Liiton valmennuspäällikkö Aki Ylänne oli perustellut valintapäätöstä siten, että PM-kilpailuihin oli nostettu kaikki EM-kilpailuihin ehdolla olevat ratsukot. Näin ollen Ksenja Karahkaa ja Hunsingo´s Twisteriä ei ollut tosiasiassa edes kaavailtu EM-kilpailuihin. Ksenja Karahka oli vuosien 2007 ja 2008 maajoukkuevalintoja tehtäessä syrjäytetty A-valmennettavista. Vuodelle 2009 Ksenja Karahka ei hakenut A-valmennettaviin.

PM-kilpailujen jälkeen Hunsingo´s Twisterin omistaja ei halunnut enää päästää ponia kilpailumatkalle EM-kilpailuihin. Ksenja Karahka sai yllättäen tilaisuuden karsia Casperos ponilla viimeisestä EM-kilpailuijen edustuspaikasta. Tähän karsintakilpailuun liittyen liiton valmennuspäällikkö ilmoitti sähköpostilla siitä, että kilpailussa olisi mahdollisesti tarkoituksellista häirintää. Tällaisen uhkauksen juuri peruskoulun päättänyt Ksenja Karahka otti vakavasti ja siitä aiheutui stressiä ja mielipahaa. Ilmoitus tarkoituksellisesta häirinnästä vaikeutti myös kilpailusuoritukseen keskittymistä.

Ksenja Karahkan ponille Casperokselle ei löytynyt Lappeenrannan ylimääräisessä katsastuskilpailussa edes tallipaikkaa ja Casperos jouduttiin kuljettamaan 30 kilometrin päähän kilpailupaikasta. Sen sijaan toiselle karsintaan tulleelle ratsukolle tallipaikka järjestyi.Ensimmäisenä katsastuspäivänä tuomareita oli yllättäen viisi normaalin kolmen sijaan. Kilpailun tuomarityöskentely oli erikoista ja tuomareiden järjestys sekä heidän antamansa pisteet oli ulkopuolisen vaikea selvittää. Pitkää kokemusta omannut tuomari Paula Nysten oli asettanut Ksenja Karahkan ensimmäiseksi, kun muut tuomarit asettivat hänet toiseksi tai jopa kolmanneksi ja Janice Antellin ensimmäiseksi. Toisena kilpailupäivänä oli kür-ohjelma. Tuomareita oli kolme ja edelleen Paula Nysten asetti Ksenja Karahkan ensimmäiseksi.

Janice Antell voitti ponillaan molemmat katsastusluokat. Tällaista ei ollut tapahtunut aikaisemmin missään kilpailussa. Antell valittiin neljäntenä edustajana EM-kilpailuihin. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Ratsastajainliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana. 

I PM-kilpailut

Valintaprosessissa oli tapahtunut seuraavat virheet:

·        Suomen Ratsastajainliitto ry:n kouluratsastusjaos ei ollut erikseen nimennyt vuodelle 2009 valintakomiteaa (ei pöytäkirja kirjausta asiasta) vaan valinnoista on vastannut ”vanhan käytännön mukaan” liiton valmentaja Kerstin Nyberg ja liiton valmennuspäällikkö Aki Ylänne. EM-kilpailuvalintojen osalta valintakomitea asetettiin PM-kilpailuvalinnan yhteydessä todetun puutteen korjaamiseksi.

·        Vuoden 2009 kouluratsastuksen valintakriteereitä ei ollut tehty. Liiton internet-sivuilla oli kouluratsastuksen valintakriteerien kohdalla ainoastaan vuoden 2007 valintakriteerit

·        Valintatilaisuudesta ei ole kirjallista pöytäkirjaa vaan tilaisuus pidettiin suullisena palaverina Ypäjän kilpailun yhteydessä 7.6.2009. Tilaisuudessa olivat läsnä Nyberg ja Ylänne.

·        Joukkueiden julkaisemisen yhteydessä Ylänne teki kirjausvirheen joukkueen kokoonpanossa omien muistiinpanojensa virheellisen lukemisen johdosta. Asia korjattiin seuraavana aamuna sen jälkeen, kun virhe oli huomattu.

·        Katsastuskilpailuista informoinnissa on ollut puutteita ja epäselvyyksiäPM-kilpailuihin liittyvää valintapäätöstä liitto on vastineessaan perustellut siten, että valintapäätöstä tehtäessä oli kaksi mahdollista arviointitapaa. Ensinnäkin valintapäätös oli mahdollista tehdä siten, että valinnassa korostetaan ikäryhmän päätavoitetta eli ponien kouluratsastuksen EM-kilpailuja ja joukkue PM-kilpailuihin valitaan niillä ehdoilla, jotka parhaiten palvelevat EM-kilpailuhanketta. Toisena vaihtoehtona oli valita paras mahdollinen joukkue PM-kilpailuihin ja jättää joitakin EM-kilpailuihin ehdolla olevia ratsukoita ilman kansainvälistä kilpailukokemusta ennen mahdollista valintaa EM-kilpailuihin. Valintakomitea päätyi tekemään valinnat PM-kilpailuhin korostamalla valinnassa päätavoitetta eli menestymistä EM-kilpailuissa.

Kansainvälinen liitto (FEI) tunnistaa vain yhden ponikategorian (isot ponit) ja EM-kilpailuissa saa ratsastaa vain yhdellä ponilla. Tehtäessä valintoja PM-kilpailuihin tämä rajoite otettiin huomioon. PM-kilpailuissa ponit kilpailevat kahdessa kategoriassa (pienet ponit ja isot ponit). Pienten ponien kohdalla kansainvälisessä kutsussa mainitaan ”Unofficiall Championship”, koska FEI ei tunnista tätä kategoriaa. Tämä kategoriajako on kuitenkin yleisesti käytössä kaikissa Pohjoismaissa ja kilpailu tunnistetaan Pohjoismaiden mestaruuskilpailuna tasa-arvoisessa asemassa isojen ponien mestaruuskilpailun kanssa. Näiden kategorioiden välisenä erona on, että pikkuponit eivät suorita kilpailussa vapaaohjelmaa.

Yllä olevat perusteet huomioiden valintakomitea arvioi katsastuskilpailuissa ratsastaneiden ratsukoiden tuloksia. Lohjan kilpailun osalta todettiin, että sitä ei ollut merkitty viralliseksi katsastuskilpailuksi ja tieto sen käytöstä katsastusnäyttönä oli saatettu tietoon vain liiton valmennusleirillä ja siten tiedonkulussa oli selkeä puute. Tarve Lohjan tulosten huomioimiselle ilmaantui, kun poneille ei onnistuttu järjestämään kuin yksi katsastuskilpailu Kokkolassa. Kaikki ehdolla olleet olivat Lohjan kilpailussa mukana ja tulosvertailua tehtiin sekä Lohjan tulos huomioiden että ilman sitä.

Valintapäätöstä PM-kilpailuihin tehtäessä Ksenja Karahkalta tiedusteltiin ponin Hunsigo’s Twister käytettävyyttä EM-kilpailuun. Heidi Karahkalta suullisesti saadun tiedon mukaan poni oli käytettävissä EM-kilpailuun. Tämä tieto huomioiden valintakomitea päätyi esittämään Ksenja Karahkaa ponilla Hunsigo’s Twister ponien PM joukkueeseen. Mahdollistaakseen kansainvälisen kokemuksen saamisen EM projektissa ehdolla oleville, valintakomitea esitti ratsukon nimeämistä pienten ponien joukkueeseen, jossa arvioi ratsukolla olevan jopa henkilökohtaisen mitalimahdollisuuden. Samassa yhteydessä saman EM tavoitteen vuoksi päätettiin tiedustella Elin Björndahl – Park’s Tambour ponin jättämistä pois PM joukkueesta ja ratsastajan nimeämistä juniorijoukkueeseen. Elin Björndahl on jo aiemmin osallistunut ponien EM kilpailuun mainitulla ponilla ja se tiedetään huonoksi matkustajaksi ja palautumista PM kilpailuista ennen EM kilpailua pidettiin arveluttavana. Björndahl tyytyi valintakomitean esitykseen, jossa EM projekti asetettiin ensisijaiseksi tavoitteeksi.

EM projekti huomioiden liitto katsoo, että se on toiminut valintapäätöstä PM-kilpailuihin tehtäessä julkaisemiensa valintakriteerien mukaan. Osa paikoista oli nimetty 4 parhaan tuloksen tehneille ja osa EM projektin perusteella ratsukoille, joilla edellytykset tulla valituksi EM joukkueeseen. Kaikki ne ratsastajat, joilla oli PM joukkueeseen riittävät näytöt tullakseen valituksi on nimetty isojen ponien tai pienten ponien joukkueeseen parhaan tuloksen tehneellä ponillaan.

Ksenja Karahkan valinta ponilla Hunsigo’s Twister pienten ponien PM joukkueeseen perustuu yllälueteltuihin tietoihin ja linjauspäätökseen ensisijaisesti EM kilpailuun panostamisesta. Liitto ei katso, että itse valinnassa olisi poikettu sovituista tai julkaistuista käytännöistä vaikka itse valintaprosessissa on ilmennyt puutteita. 


EM-kilpailut

EM-kilpailua varten Suomen Ratsastajainliitto ry:n koulujaos nimitti sähköpostikokouksessaan 2.7.2009 valintakomiteaan Kerstin Nybergin ja Aki Ylänteen. Valittaessa joukkuetta EM-kilpailuun, lähettiin kaikille ehdolla olleille sähköposti, jossa kerrottiin jo nimetyt ratsukot annettujen kilpailunäyttöjen perusteella sekä perusteet valinnalle ja tieto yhdestä ylimääräisestä katsastusluokasta neljännen ratsukon nimeämiseksi. Ehdolla neljänteen paikkaan oli kolme ratsukkoa, joista Ksenja Karahka – Hunsigo’s Twister oli yksi. Ennakkotiedosta poiketen Heidi Karahka ilmoitti, että poni Hunsigo’s Twister ei ole käytettävissä EM-kilpailuun ja tiedusteli samalla mahdollisuutta osallistua ponilla Casperos katsastusluokkaan. Valintakomitea myönsi osallistumisoikeuden aiemmin annettujen katsastustuloisten perusteella.

Kirjeessä todettiin, että viimeisen katsastusluokan painoarvo on suuri, sillä se mittasi parhaiten ”päiväkuntoa”. Samassa kilpailussa järjestäjän aikatauluun tulleen tyhjän ajan täyttämiseksi sovittiin, että 3 parasta ponia katsastusluokasta saa osallistumisoikeuden näytösluokkaan sunnuntaina kilpailun pääluokan yhteydessä. Näytösluokkana ratsastettiin ponien vapaaohjelma, joka on EM kilpailun finaaliluokka. Tätä näytösluokkaa ei nimetty katsastusluokaksi. Valintakomitea nimesi EM joukkueeseen katsastusluokassa selkeästi parhaiten menestyneen ratsukon, joka voitti myös sunnuntain näytösluokan, johon myös kaikki ehdolla olleet osallistuivat. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut enää valintaan.

Liitto katsoo, että se on valintapäätöstä EM-kilpailuihin tehtäessä toiminut julkaisemiensa ohjeiden mukaisesti. Ksenja Karahka ei ole valinnassa joutunut minkäänlaisen syrjinnän kohteeksi. 


Muut väitteet

Maajoukkuevalinnoissa liitto oli toiminut julkaisemiensa ohjeiden mukaisesti eikä Ksenja Karahkaa ollut syrjitty valintoja tehtäessä.Ylimääräisessä katsastusluokassa ei ollut järjestetty mitään tietoista häiriötä eikä liiton valmennuspäällikön sähköpostiviestissä ollut maininta mahdollisista häiriötekijöistä kilpailupaikalla ollut tarkoitettu ratsastajan fyysisen tai psyykkisen turvallisuuden uhkaamiseksi. Kysymyksessä oli väärinkäsitys.

Kilpailuissa käytettyihin tuomareihin ja heidän antamiin pisteisiin liitto ei voinut vaikuttaa eikä näistä voinut myöskään valittaa. 


VASTASELITYS

Ksenja Karahka on antanut Suomen Ratsastajainliitto ry:n vastauksen johdosta vastaselityksen. 


 PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisut

Maajoukkuevalinnat ynnä muuta

Ksenja Karahka on valituksessaan vaatinut muun ohella, että oikeusturvalautakunta selvittää Ksenja Karahkan toistuvan syrjäyttämisen A-valmennusrenkaasta, Ksenja Karahkan joutumisen kilpailemaan häiritsemisuhan ja psykologisen painostuksen alaisena sekä fyysisen turvallisuuden vaarantamisen ja maajoukkuevalmentajan toiminnan tasa-arvoisuuden ja objektiivisuden.

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista ja 3) päätöksen sääntöjenvastaisuudesta, jolla ei kuitenkaan tarkoiteta urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.Edelleen sääntöjen 11 §:n mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista.

Siltä osin kuin Ksenja Karahkan valituksessa on vaadittu toimenpiteitä A-valmennusrenkaasta syrjäyttämisen, Ksenja Karahkan joutumista kilpailemaan häiritsemisuhan alaisena ja maajoukkuevalmentajan toiminnan osalta, asiassa ei ole esitetty sellaista yhdistyksen päätöstä, joka voisi olla valituksen kohteena. Näin ollen Ksenja Karahkan vaatimukset jätetään näiltä osin tutkimatta. 


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

I Päätöksentekomenettely

Suomen Ratsastajainliiton antamassa vastineessa on todettu, että PM-kilpailujen valintaprosessissa oli tapahtunut seuraavat virheet:

·        Suomen Ratsastajainliitto ry:n kouluratsastusjaos ei ollut erikseen nimennyt vuodelle 2009 valintakomiteaa (ei pöytäkirjakirjausta asiasta) vaan valinnoista on vastannut ”vanhan käytännön mukaan” liiton valmentaja Kerstin Nyberg ja liiton valmennuspäällikkö Aki Ylänne. EM-kilpailuvalintojen osalta valintakomitea asetettiin PM-kilpailuvalinnan yhteydessä todetun puutteen korjaamiseksi.

·        Vuoden 2009 kouluratsastuksen valintakriteereitä ei ollut tehty. Liiton internet-sivuilla oli kouluratsastuksen valintakriteerien kohdalla ainoastaan vuoden 2007 valintakriteerit

·        Valintatilaisuudesta ei ole kirjallista pöytäkirjaa, vaan tilaisuus pidettiin suullisena palaverina Ypäjän kilpailun yhteydessä 7.6.2009. Tilaisuudessa olivat läsnä Nyberg ja Ylänne.

·        Joukkueiden julkaisemisen yhteydessä Ylänne teki kirjausvirheen joukkueen kokoonpanossa omien muistiinpanojensa virheellisen lukemisen johdosta. Asia korjattiin seuraavana aamuna sen jälkeen, kun virhe oli huomattu.

·        Katsastuskilpailuista informoinnissa on ollut puutteita ja epäselvyyksiäSuomen Ratsastajainliitto ry:n ohjeen ”Valintamenettely edustustehtäviin” mukaan PM-kilpailuihin valintapäätöksen tekee lajin ja ikäryhmän päävalmentajan esityksestä lajin valintakomitea, johon kuuluvat lajijohtaja, ikäryhmän joukkueenjohtaja ja liiton valmennuspäällikkö. Edelleen kansainvälisiin mestaruuskilpailuihin, kuten EM-kilpailuihin, valinnat esittelee lajiliiton valmennuspäällikkö / lajin päävalmentaja ja valinnan tekee kilpailu- ja valmennusvaliokunta. Valinnat menee vielä Ratsastajainliiton hallituksen vahvistettavaksi.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että valinnan PM-kilpailuihin oli tehnyt liiton valmentaja Kerstin Nyberg ja liiton valmennuspäällikkö Aki Ylänne. Valintaa PM-kilpailuihin ei ole tehty siten kuin valintamenettelystä on edellä selostetussa ohjeessa määrätty.EM-kilpailujen osalta Ratsastajainliiton koulujaosto oli nimennyt valintakomitean valitsemaan edustajat EM-kilpailuun. Valintakomiteaan valittiin Kerstin Nyberg ja Aki Ylänne. Valinnat EM-kilpailuihin on tehnyt valintakomitea. Edellä selostetun kirjallisen ohjeen mukaan lopullisen valinnan EM-kilpailuihin tekee Ratsastajainliiton hallitus. Näin ollen valintakomitealla voi olla asiassa ainoastaan päätöksentekoa valmisteleva rooli.

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa valinnan EM-kilpailuihin oli tehnyt valintakomitea. Näin ollen myöskään valintaa EM-kilpailuihin ei ole tehty siten kuin valintamenettelystä on edellä selostetussa ohjeessa määrätty.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kumpaakaan arvokilpailuvalintaa ei ole tehty sellaisessa elimessä, josta Ratsastajainliiton ohjeessa on määrätty.

Lopuksi lautakunta toteaa, että ratsastajainliitossa valinnat arvokilpailuihin on tehnyt vakiintuneesti valintakomitea. Tähän nähden ja kun tässä tapauksessa Ratsastajainliitto on nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa tosiasiassa hyväksynyt valintakomitean valinnat, päätöksentekomenettelyssä tehdystä virheestä huolimatta PM- ja EM-kilpailuja koskevia valintapäätöksiä ei ole syytä kumota. 


II Arvokilpailuvalintapäätöksen arviointi

Valintapäätökset 

Suomen Ratsastajainliitto ry:n (liitto) valmentaja Kerstin Nyberg ja liiton valmennuspäällikkö Aki Ylänne ovat 7.6.2009 päättäneet PM-kilpailuihin lähetettävästä joukkueesta. Ponien kilpailujoukkueeseen ei valittu Ksenja Karahkaa / Hunsingo´s Twister, vaan tämä ratsukko valittiin pienten ponien kilpailujoukkueeseen. Liiton hallitus ei kokouksessaan 16.6.2009 muuttanut valintapäätöstä.Suomen Ratsastajainliitto ry:n valmentaja Kerstin Nyberg ja liiton valmennuspäällikkö Aki Ylänne ovat valinneet joukkueen 29.7. – 3.8.2009 Belgiassa järjestettäviin isojen kouluponien EM-kilpailuihin. Joukkueeseen ei valittu Ksenja Karahkaa / Casperos.

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan oikeusturvalautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Ksenja Karahkan valituksen perusteella asiassa on kysymys siitä, onko valinnassa noudatettu ennakkoon ilmoitettuja valintakriteerejä tai onko valintapäätös muutoin rikkonut oikeusturvalautakunnan säännöissä määrättyjä kriteereitä. 


Asetetut valintakriteerit

Ratsastajainliiton ohjeen ”Valintamenettely edustustehtäviin” mukaan PM-kilpailuihin valintakriteereinä ovat:

·        Annetut kilpailunäytöt vastaavalta tasolta kansallisissa kilpailuissa

·        Mahdollisin erillisprojektein määritelty prioriteettijärjestys·        Liittovalmentajan ja valintakomitean arvio menestymismahdollisuudesta

·        Ratsastajan sitoutuminen liiton määrittelemiin kansainvälisiin tavoitteisiinEM-kilpailuihin valintakriteereinä ovat

·        kansainvälisen ratsastajainliiton tulosvaatimusten täyttäminen

·        ratsastajainliiton tulosvaatimusten täyttäminen (lajijaostojen ja liiton määrittelemien vuosittaisten kilpailukohtaisten tulostavoitteiden saavuttamismahdollisuus)

Valintakomitean tehtävänä on ohjeen mukaan valita kuhunkin kilpailuun mahdollisimman hyvät menestymismahdollisuudet omaavat kilpailijat. Valinnat voivat palvella myös pitkän aikavälin tavoitteita ja osa edustustehtävistä voidaan priorisoida palvelemaan erillisprojekteja. Valintoja tehtäessä huomioidaan

·        pitkän aikavälin (1-2 vuotta) tulostaso ja tuloskehitys

·        aikaisempi kokemus ja menestyminen kansainvälisissä kilpailuissa

·        nimetyissä katsastuskilpailuissa annetut kilpailunäytöt

·        arvio menestymismahdollisuudesta kansainvälisessä kilpailussa

·        ratsastajan sitoutuminen maajoukkuevelvoitteisiin ja liiton mainossopimusten noudattamiseen sekä urheilun eettisten arvojen mukaan toimiminenValintakomitean tulee varmistaa riittävät kansainväliset kilpailumahdollisuudet myös kansainvälisiin kilpailuihin nouseville ratsastajille ja huomioida erityisesti poni-, juniori- ja nuoret ratsastajat. 


Oikeusturvalautakunnan johtopäätös

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 momentin mukaan lautakunta voi käsitellä ensinnäkin vain sellaisen arvokilpailuvalintaa koskevan päätöksen, jossa lajiliiton selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu. Toiseksi arvokilpailuvalintaa koskeva päätös voidaan tutkia, jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Tämän sääntömääräyksen mukaan lautakunnan toimivalta on arvokilpailuvalintoja koskevissa asioissa selvästi suppeampi kuin muissa lautakunnassa käsiteltävissä asioissa. Arvokilpailuvalinta voidaan lautakunnassa tutkia vain siltä osin, kun siinä on rikottu selviä valintakriteereitä tai kun se on syrjivä sääntökohdassa mainitulla tavalla.

Lautakunta toteaa, että tässä tapauksessa valintakriteerit eivät ole kokonaisuudessaan niin selkeästi asetettuja eli niin selviä ja yksiselitteisiä, että tehdyissä valinnoissa voitaisiin todeta niitä jätetyn noudattamatta.Lisäksi valintaperusteet jättävät valitsijalle harkintavaltaa, joka liittyy ilmeisesti urheilullisiin perusteisiin. Sen arvioiminen, onko valitsija käyttänyt valintakriteereiden mukaista harkintavaltaansa, esimerkiksi urheilullisen perustein tarkoituksenmukaisesti taikka oikein, ei kuulu lautakunnan toimivaltaan.

Asiassa esitetty selvitys ei myöskään osoita, että päätökset olisivat olleet syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.Näillä perusteilla lautakunta päätyy siihen, että aihetta arvokilpailuvalintapäätösten muuttamiseen ei ole.

Oikeusturvalautakunta kuitenkin toteaa, että urheilijan oikeusturvan kannalta olisi perustelua, että liitto harkitsisi, olisiko valintakriteerit vastedes muotoiltava sellaisella tavalla, joka turvaa paremmin urheilijoiden yhdenvertaisen ja ennakoitavan kohtelun. Joka tapauksessa liiton on vastedes syytä kiinnittää huomionsa siihen, että valintamenettelyssä noudatetaan ilmoitettua menettelyä. 


Päätöslauselma

Valitus hylätään. Valintapäätöksiä isojen ponien PM-kilpailuihin ja EM-kilpailuihin ei kumota.

Valitusmaksua ei palauteta.

Lautakunta oli yksimielinen.  


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Antti Aine, Kristiina Rintala ja Pekka Timonen.