Tiedote 11.2.2020

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                    TIEDOTE 11.2.2020


FC LAHDELLE MÄÄRÄTTYÄ KURINPITOSEURAAMUSTA EI MUUTETTU

Urheilun oikeusturvalautakunta on 11.2.2020 antamallaan päätöksellä pysyttänyt Suomen Palloliitto ry:n (Palloliitto) kurinpitovaliokunnan ja valitusvaliokunnan päätökset, joissa FC Lahti Oy:lle (FC Lahti) oli määrätty seuraamukseksi turvallisuusmääräysten rikkomisesta Veikkausliigan ottelun HJK - FC Lahti 10.8.2019 yhteydessä 6.500 euron kurinpitosakko.

Palloliiton kurinpitovaliokunnan päätös 9.9.2019 oli perustunut siihen, että FC Lahden kannattajien oli katsottu sytyttäneen ja heittäneen ennen ottelun alkua HJK:n kotistadionin välittömässä läheisyydessä useita soihtuja sekä muun muassa kaataneen virantoimituksessa olleen poliisin. Palloliiton valitusvaliokunta oli päätöksessään 7.10.2019 pysyttänyt kurinpitovaliokunnan päätöksen.

FC Lahden valituksen johdosta asiassa oli oikeusturvalautakunnassa kysymys ensinnäkin siitä, olivatko vakavaan häiriökäyttäytymiseen HJK - FC Lahti ottelun 10.8.2019 yhteydessä syyllistyneet henkilöt sovellettavaksi tulevissa Palloliiton turvallisuusmääräyksissä tarkoitettuja FC Lahden kannattajia. Toiseksi kysymys oli siitä, oliko FC Lahti vastuussa sanottujen henkilöiden menettelystä. Kolmanneksi kysymys oli vielä siitä, oliko asiassa määrätty kurinpitoseuraamus oikeasuhtainen tai FC Lahden kannalta kohtuuton.

Oikeusturvalautakunta katsoi ratkaisussaan näytetyksi, että poikkeuksellisen vakavaan ja yleisvaaralliseen häiriökäyttäytymiseen ottelun 10.8.2019 yhteydessä syyllistyneitä henkilöitä oli pidettävä FC Lahden Palloliiton turvallisuusmääräyksissä tarkoitettuina kannattajina. Sillä, että kysymyksessä olevat kannattajat eivät olleet saapuneet vierasotteluun 10.8.2019 FC Lahden virallisen kannattajaryhmän kanssa samalla kuljetuksella, ei ollut asiaa arvioitaessa merkitystä. Olennaista oli se, että osin kotijoukkue HJK:n kannattajia vastaan hyökkäyksensä suunnanneet henkilöt olivat olleet FC Lahtea kannattaneita henkilöitä.

Oikeusturvalautakunta totesi, että siitä huolimatta, että FC Lahden menettelyssä ei ollut osoitettu olleen tuottamusta, tavanomaista selvästi ankarampaa kurinpitoseuraamusta ei ollut pidettävä FC Lahden kannattajien erittäin vaaralliseen ja poikkeuksellisen moitittavaan menettelyyn nähden liian ankarana eikä seuran kannalta kohtuuttomana seuraamuksena.

Määrätyn seuraamuksen ankaruutta ja oikeasuhtaisuutta arvioidessaan oikeusturvalautakunta otti huomioon myös sen, että Palloliiton rangaistusmääräysten nojalla seuroille voitiin määrätä kurinpitoseuraamukseksi myös FC Lahdelle määrättyä kurinpitosakkoa olennaisesti ankarampia seuraamuksia, kuten ottelun tai otteluiden pelaaminen ilman katsojia. FC Lahden valitus hylättiin.

Asia on ratkaistu oikeusturvalautakunnassa kokoonpanossa Ilkka Lahtinen (pj.), Hanneli Alho-Ignatius, Mikko Kohtala ja Pekka Lindroos. Lautakunnan sihteerinä toimi Samuli Sillanpää.

Lisätietoja antaa lautakunnan sihteeri Samuli Sillanpää, p. 040 753 6855