13/2016 Voimanosto Lautakuntamenettely - Valituksen peruuttaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 13/2016

6.5.2016      Diaarinro 6/2016


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen päätös 5.12.2015


ASIA            

Kurinpitoasia


MUUTOKSENHAKIJAT

ÅK

Tikkurilan Kajastus ry


KUULTAVA

Suomen Voimanostoliitto ry


SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Voimanostoliitto ry:n hallitus on päätöksellään 5.12.2015 antanut liiton kurinpitosääntöjen kohtien 2.11.1 ja 2.12 nojalla ÅK:lle sekä Helsingin Tarmo ry:lle ja Tikkurilan Kajastus ry:lle kirjallisen varoituksen. Hallitus on lisäksi päätöksellään 23.1.2016 hylännyt ÅK:n, Helsingin Tarmo ry:n ja Tikkurilan Kajastus ry:n edellä kerrottua päätöstä koskeneen oikaisupyynnön ja päättänyt esittää liiton kokoukselle, ettei syytä sen päätöksen muuttamiseen ole.


Kirjalliseen varoitukseen johtaneet tapahtumat liittyvät Helsingin Tarmo ry:n ja Tikkurilan Kajastus ry:n 10.10.2015 järjestämiin voimanoston XX Helsingin aluemestaruuskilpailuihin, joissa kilpailijoiden punnitukseen oli käytetty vaakaa, jonka tarkastustodistus ei ollut voimassa Kansainvälisen voimanostoliiton (IPF) kilpailusääntöjen mukaisesti.


VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

ÅK ja Tikkurilan Kajastus ry ovat valituksessaan vaatineet, että Voimanostoliiton hallituksen päätökset kumotaan.


Suomen Voimanostoliitto ry on vastannut valitukseen ja vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ensisijaisesti siksi, että hallituksen päätöksestä tuli valittaa liiton kokoukselle ja toissijaisesti siksi, että kurinpitopäätös oli Voimanostoliiton sääntöjen mukainen.


Voimanostoliiton vastaus on annettu tiedoksi valittajille. Tämän jälkeen valittajat ovat peruuttaneet valituksensa ja pyytäneet, että valitusmaksu palautetaan.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

ÅK ja Tikkurilan Kajastus ry ovat haettuaan muutosta peruuttaneet valituksensa. Näin ollen lausunnon antaminen asiassa raukeaa.


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n mukaan, jos valittaja voittaa asiansa lautakunnassa, hänelle palautetaan suoritettu valitusmaksu. Jos valittaja voittaa asian vain osittain, hänelle voidaan lautakunnan harkinnan mukaan palauttaa maksu osittain tai kokonaan. Koska valittajat ovat peruuttaneet valituksensa, he eivät ole voittaneet valitustaan. Näin ollen asiassa ei sinällään ole perustetta valitusmaksun palauttamiseen.


Valituksen kohteena oleva kurinpitopäätös on tehty 5.12.2015. Tuolloin voimassa olleiden Voimanostoliiton kurinpitosääntöjen mukaan hallituksen tekemästä kurinpitopäätöksestä valitettiin liiton kokoukselle. Kurinpitosääntöjä on kuitenkin muutettu 1.1.2016 lukien siten, että liiton hallituksen tekemästä päätöksestä voi valittaa suoraan Urheilun oikeusturvalautakunnalle.


Lautakunta pitää ilmeisenä, että kurinpitosääntöjen edellä kerrottu muutos on ainakin osaltaan vaikuttanut siihen, että valittajat ovat hakeneet muutosta hallituksen kurinpitopäätökseen suoraan oikeusturvalautakunnalta. Tähän nähden lautakunta katsoo oikeaksi palauttaa valitusmaksun valittajille.


Päätöslauselma


Lausunnon antaminen asiassa raukeaa ja valituksen käsittely jää sillensä.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                     Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Tuomas Ojanen, Pia Ek ja Tapio Rantala