43/2015 Jääkiekko Kurinpito - Pelikielto - Erotuomariraportti - Erotuomariraportin luotettavuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 43/2015

20.11.2015 Diaarinro 43/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n Länsirannikon alueen kurinpitäjän kurinpitopäätös 4.11.2015 (nro 56 /2015-2016)


ASIA

Pelikielto


MUUTOKSENHAKIJA

Alaikäinen A huoltajansa X:n edustamana


KUULTAVA

Suomen Jääkiekkoliitto ry


KURINPITOPÄÄTÖS

Suomen Jääkiekkoliiton Länsirannikon alueen kurinpitäjä on päätöksellään 4.11.2015 määrännyt A:lle kahden (2) sarjaottelun pelikiellon. Määrätty pelikielto perustuu 1.11.2015 pelatusta ottelusta laadittuun erotuomariraporttiin ja kurinpitäjä on sääntöperusteena viitannut jääkiekon sääntökirjan väkivaltaisuutta koskevaan kohtaan 158.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että kurinpitopäätös kumotaan ja A vapautetaan hänelle määrätystä kahden ottelun pelikiellosta.


Pelikielto oli määrätty väärälle henkilölle. Säkylässä 1.11.2015 pelatussa Lännen Kiekon (LäKi) ja Merikarvian Jääurheilijat (MJU) välisessä D1-ikäluokan (A) ottelussa oli ajassa 32.46 minuuttia syntynyt MJU:n maalin edessä väkivaltaisuustilanne, jonka seurauksena muun muassa MJU:n pelaajalle nro 4 (A) oli määrätty pelirangaistus. Ottelun jälkeen laaditun erotuomariraportin mukaan MJU:n pelaaja nro 4 (A) olisi työntänyt LäKi:n pelaajaa nro 15 pois maalilta. Tämän jälkeen LäKi:n pelaaja olisi tullut MJU:n pelaajan nro 4 kimppuun, kaatanut tämän jäähän sekä lyönyt muutama kerran MJU:n pelaajaa nro 4. Raportin mukaan MJU:n pelaaja nro 4 olisi vastannut iskuihin tilanteen ollessa kuitenkin lähinnä painimista. Pelaajat eivät olleet lopettaneet painimista erotuomarin käskystä, joten pelaajille oli määrätty pelirangaistukset.


A on todennut, että erotuomariraportissa oli virheellisesti kuvattu MJU:n pelaajan nro 4 (A) olleen tappelussa mukana. Erotuomari oli erehtynyt pelaajan pelinumerosta ja merkinnyt raporttiinsa virheellisen pelinumeron. A oli seisonut tapahtumien aikana keskiviivan läheisyydessä eikä hän ollut osallistunut tappeluun millään tavalla. Tilanteen päätyttyä A oli luistellut muiden pelaajien kanssa vaihtoaitioon, josta erotuomari oli tullut määräämään A:n ”suihkuun”. A:n kimppuun ei ollut käyty, häntä ei ole kaadettu maahan eikä hän ole vastannut iskuihin tai paininut vastustajajoukkueen pelaajan kanssa. MJU:n välitön kommentti oli ollut, että A:ssa ei ollut syytä tapahtuneeseen. Kahden ottelun pelikielto oli määrätty väärälle pelaajalle.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


A:lle on ottelussa määrätty 5 minuutin rangaistus väkivaltaisuudesta sekä pelirangaistus (20 minuuttia). Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohtien 10.1, 10.4 ja 10.16 mukaan pelaajalle määrätyn pelirangaistuksen seurauksena pelaajaan kohdistuu myös kurinpitokäsittely. Kilpailusääntöjen kohdan 10.10 mukaan D1- ja nuoremmissa ikäluokissa pelirangaistus johtaa myös aina automaattisesti yhden ottelun pelikieltoon. Kurinpitäjä voi harkintansa mukaan määrätä tätä pidemmän pelikiellon. Nyt kurinpitäjä oli määrännyt kahden ottelun pelikiellon.


Ottelun tuomariston mukaan maalin edustalla olleeseen tappeluun oli osallistunut neljä pelaajaa (kaksi paria). Tuomareiden antaman erotuomariraporttia täydentävän lausuman mukaan MJU:n vaihtoaitiosta olisi todettu, että nro 4 on väärä pelaaja, mutta erotuomareille ei ollut ilmoitettu toista pelaajaa, joten tuomarit olivat päätelleet pelaajan nro 4 olleen oikea. Valituksen liitteenä olevissa lausumissa ei ole todettu, kuka olisi ollut nro 4:n sijaan oikea pelaaja. MJU:n joukkueessa oli ollut vain nro 24, jossa oli esiintynyt numero 4. Tätä ei ole kuitenkaan nimetty tappeluun osallistuneeksi ja hän pelasi eri kentällisessä kuin nro 4 A. Valitukseen liitetyt lausumat ovat ristiriitaisia eikä niitä voida pitää luotettavina.


Erotuomareiden päätökset ovat lopullisia. A:lle ottelussa määrätty pelirangaistus johtaa joka tapauksessa yhden ottelun pelikieltoon. 


VASTASELITYS

A on Jääkiekkoliiton vastineen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että vierasjoukkueen (MJU) jäähyaition valvoja oli myös havainnut MJU:n valmentajien ihmetelleen, että väärä pelaaja joutui pois kentältä. Pelaaja oli myös poistunut kentältä ihmetellen rangaistusta. MJU:n puheenjohtaja on myös todennut saaneensa joukkueen vastuuvalmentajalta tietää, että A oli seurannut tilannetta muutaman metrin päästä eikä hän ollut osallistunut tilanteeseen millään tavoin. MJU:n puheenjohtaja on myös nimennyt henkilön, joka olisi MJU:n puolelta tilanteeseen osallistunut.


LäKi:n puolelta kahakkaan osallistuneen pelaajan (#15) sukunimi oli ollut sama kuin A:lla. Molemmissa joukkueissa oli siten ollut pelaaja, jonka sukunimi oli A. A:n pelipaidan selässä ei ole numeron (#4) lisäksi nimeä. Tämä on voinut aiheuttaa sekaannuksen tapahtunutta kirjatessa. Tuomareiden ohjeiden mukaan pelaajan rankaiseminen edellyttää tuomarin tekemää havaintoa rikkeestä ja selvää havaintoa tapahtuneesta. Tässä tapauksessa havainto rikkeen tehneestä henkilöstä ei ole ollut selvä.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisun perustelut


I Tausta ja kysymyksenasettelu


Lännen Kiekon (LäKi) ja Merikarvian Jääurheilijoiden (MJU) D1-joukkueiden välillä on 1.11.2015 pelattu Säkylässä D1 A lohko 6:n ottelu. A:lle on ottelun aikana määrätty väkivaltaisuudesta 5 minuutin rangaistus sekä pelirangaistus (20 min). Ottelun erotuomari on laatinut pelirangaistuksen johdosta tuomariraportin, joka on toimitettu Länsirannikon alueen kurinpitäjälle. Erotuomariraportin perusteella A:lle on määrätty Jääkiekkoliiton läntisen alueen kurinpitäjän toimesta kaikkiaan kahden sarjaottelun pelikielto.


A:n valituksen johdosta asiassa on kysymys siitä, onko A ollut tilanteeseen osallistunut pelaaja vai onko erotuomariraporttiin merkitty väärä MJU:n pelaajan numero ja onko pelikielto A:n osalta kumottava.


II Pelikiellon määräämisen perusteet


(a)  Tapahtumat ja sääntömääräykset


A on valituksessaan kiistänyt olleensa MJU:n maalin edustalla syntyneessä ja erotuomariraportissa kuvatussa kahakassa mukana. A on kertomansa mukaan ollut keskiviivan läheisyydessä ja siirtynyt tilanteen päättymisen jälkeen muiden pelaajien kanssa vaihtoaitioon. A on toimittanut lautakunnalle yhden ottelua katsoneen henkilön, joukkueen vastuuvalmentajan, MJU:n puheenjohtajan ja LäKi:n joukkueenjohtajan lausumat tapahtuneesta. Lisäksi A on selostanut joukkueen valmentajan välitöntä reagointia tuomarille tämän tullessa selostamaan kahakan jälkeen määräämiään rangaistuksia sekä pelin jälkeen saamiaan kommentteja.


Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdan 10.4 mukaan rangaistukseen voidaan tuomita muun ohella pelaaja, joka ottelussa on syyllistynyt tekoon, josta seuraamuksena on ollut ottelurangaistus tai pelirangaistus.


Sääntökirjan kohdan 158 mukaan väkivaltaisuudella tarkoitetaan seuraavaa:


Määritelmä: Pelaaja tuuppii tai lyö vastustajaa pelin aikana.

         i.        Pelaajalle, joka on osallinen yhteenottoon vastustajan kanssa, tuomitaan pieni rangaistus, kaksinkertainen pieni rangaistus tai iso rangaistus ja pelirangaistus.

        ii.        Pelaajalle, joka tarkoituksellisesti lyö vastustajalta kypärän päästä, jotta pakottaisi tämän pois pelitilanteesta, tuomitaan pieni rangaistus.

        iii.        Pelaajaan, joka itsepintaisesti jatkaa väkivaltaisuutta, sovelletaan tappelua koskevia sääntöjä.

        iv.        Pelaajalle, joka ottaa hanskansa pois osallistuakseen yhteenottoon vastustajan kanssa, tuomitaan käytösrangaistus.


Tuomariraportin mukaan A:lle on ajassa 32.46 minuuttia määrätty 5 minuutin rangaistus ja pelirangaistus. Tuomariraportissa on todettu seuraavaa:


Kotijoukkueen (LäKi) pelaaja nro 15 on yrittänyt runnoa kiekkoa maaliin kiekon ollessa maalivahdin suojuksissa. Erotuomari on viheltänyt pelin poikki. Paikalla ollut vierasjoukkueen (MJU) puolustaja nro 4 työntää LäKi:n pelaajan nro 15 pois maalilta. Tästä suivaantuneena hyökkää LäKi:n pelaaja nro 15 MJU:n pelaajan nro 4 kimppuun kaataen tämän maahan ja lyöden muutaman kerran. MJU:n pelaaja nro 4 on vastannut iskuihin, mutta muuten tilanne on lähinnä painimista. Painivat henkilöt eivät suostuneet lopettamaan kehotuksesta, joten heidät oli ohjattu suihkun puolelle.


Jääkiekkoliiton vastauksen liitteenä on tuomareiden lisälausuma tilanteesta. Täydennyslausumassa erotuomarit ovat todenneet seuraava:


Tuomioiden ilmoittamisen yhteydessä vierasjoukkueen vaihtopenkiltä ilmoitettiin, ettei pelaaja #4 ole heidän mielestään syyllinen, mutta kun heille annettiin mahdollisuus suoraselkäisesti ilmoittaa kuka olisi #4 tilalla menossa suihkuun, ei löytynyt ketään. Näin ollen mentiin niillä numeroilla, jotka tuomarit osoittivat.


Ottelua katsomassa olleen henkilön lausumassa on todettu seuraavaa:


Tilanteen kehittyessä MJU:n maalin tuntumassa A oli ollut vaihtoaition vastapuolella P-pisteen ja siniviivan välisellä alueella. A ei ollut ollut nujakassa mukana myöhemmässäkään vaiheessa.


MJU:n vastuuvalmentajan lausumassa on todettu tilanteesta seuraavaa:


Maalimme edustalla olleessa kahakassa oli mukana useita MJU:n pelaajia. Nro 4 A ei mielestäni osallistunut merkityksellisesti tilanteen kulkuun. Tuomarin tullessa keskustelemaan tuomioista kerroin, että pelaaja nro 4 ei ollut mielestäni syyllinen pelirangaistukseen. Tuomari oli ilmoittanut tilanteen olleen niin sekava, että oli nähnyt ainoastaan nro:n 4, jonka lisäksi tuomari oli kehottanut valmentaja olemaan hiljaa.


MJU:n puheenjohtaja on lausumassaan todennut, että hän oli saanut selvityksen tapahtumista joukkueen vastuuvalmentajalta. Tämän selvityksen mukaan A ei ollut osallistunut tapahtumaan, vaan kahakkaan oli osallistunut eräs lausumassa nimeltä mainittu toinen MJU:n pelaaja. LäKi:n joukkueenjohtaja on myös lausumassaan todennut, että MJU:n osalta väärää pelaajaa oli rangaistu. Lausumassa on todettu, että MJU:n osalta ”tappelija sai jäädä kentälle pelaamaan ja pienempi tai heikompi kaveri laitettiin pois”.


(b) Oikeusturvalautakunnan johtopäätös


Kurinpitäjä on perustanut kurinpitoseuraamuksen määräämisen erotuomariraporttiin ja katsonut MJU:n A:n rikkoneen sääntökirjan kohdassa 158 olevaa väkivaltaisuutta koskevaa määräystä. Erotuomariraportin mukaan MJU:n pelaaja nro 4 (A) olisi osallistunut tappeluun.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että erotuomarin tekemät ratkaisut ottelun aikana ja ottelun kulkuun liittyen ovat lopullisia eikä lautakunnan toimivaltaan kuulu erotuomarin pelin aikana tekemien ratkaisujen oikeellisuuden arviointi. Tästä erotuomarin ratkaisuvallan lopullisuudesta on kuitenkin erotettava ottelun jälkeen käynnistettävä erillinen kurinpitomenettely. Myös kurinpitomenettelyssä erotuomariraporttia on lähtökohtaisesti pidettävä luotettavana, mutta raportin luotettavuus voidaan asiallisin perustein kurinpitomenettelyssä riitauttaa. Esimerkiksi monissa tunnelmaltaan kiihkeissä urheilusuorituksissa kilpailutuomariin ja erotuomariin saattaa kohdistua kovia paineita ja tuomari saattaa itsekin olla kiihtynyt. Nämä seikat voivat heikentää hänen arviointiensa luotettavuutta (ks. myös UOL 14/2009 ja UOL 21/2014). Riitauttamisen on kuitenkin perustuttava asiallisiin syihin ja erotuomariraportin sisällöstä voidaan poiketa, jos asiallisilla ja perustelluilla syillä raportin sisältöä ei voida pitää joiltakin osin luotettavana.


A on kiistänyt olleensa tapahtumissa mukana laisinkaan. A katsoo erotuomarin erehtyneen pelinumerosta. A on todennut seuranneensa tapahtumia keskiviivan läheisyydessä ja poistuneensa jäältä vaihtoaitioon yhdessä muiden pelaajien kanssa, kun kahakka maalin edustalla oli loppunut. A:n käsityksen mukaan myös erotuomari oli ollut heti tapahtumien jälkeen epävarma kahakkaan osallistuneen pelaajan pelinumerosta. Ottelun erotuomarit ovatkin Jääkiekkoliiton vastauksen liitteenä olevassa lausumassaan todenneet, että tapahtuman jälkeen MJU:n vaihtoaitiosta oli ilmoitettu nro 4:n olleen väärä pelaaja, mutta kun ketään muutakaan ei ollut ilmoitettu syylliseksi tappeluun, ”mentiin niillä numeroilla, jotka tuomarit osoittivat”.


A on lisäksi toimittanut oikeusturvalautakunnalle kaikkiaan neljän henkilön sanalliset kuvaukset havainnoistaan. Nämä tapahtumakuvaukset eivät ole olleet kurinpitäjän käytössä hänen tehdessään ratkaisunsa. Tämä onkin johdonmukaista siihen nähden, että Jääkiekkoliiton kurinpitomenettelyyn ei tällaisessa tilanteessa kuulu viran puolesta tapahtuva kuulemismenettely, jolloin asianosainen ei voi antaa omaa lausumaansa tapahtuneesta ja asian ratkaisemisen kannalta merkityksellistä aineistoa voi jäädä saamatta (ks. myös UOL 35/2015). Tapahtumaan liittyvät yksityiskohdat ja tosiasiat voivat kurinpitomenettelyn ja sitä koskevan muutoksenhaun kestäessä täsmentyä, kun niistä esitetään selvitystä. Tällöin kurinpitoseuraamus tulee määrätä ja määrätyn seuraamuksen oikeellisuutta ja oikeasuhtaisuutta arvioida selvitetyiksi katsottujen tosiasioiden pohjalta. Näin on asia siinäkin tapauksessa, että tapahtumainkulusta saadaan uutta selvitystä vasta muutoksenhakuvaiheessa.

 

A on kiistänyt olleensa tapahtumissa mukana. Tätä tukee kaikki A:n esittämät edellä selostetut neljän eri henkilön lausumat. Lausuman antaneet henkilöt edustavat kattavasti ottelutapahtumaan osallistuneita osapuolia. Lausumien yhdensuuntaisuus ja se, että lausuman antajat edustavat eri tahoja lisäävät lausumien luotettavuutta. Lisäksi A:n selostus siitä, että vastustajajoukkueessa kahakkaan osallistuneella pelaajalla #15 oli ollut hänen kanssaan sama sukunimi ja että A oli poistunut jäältä kahakan jälkeen muiden pelaajien kanssa, tukevat sitä mahdollisuutta, että erotuomari on voinut tilanteen jälkeen erehtyä pelaajan pelinumerosta. Tuomareiden erotuomariraporttia täydentävä edellä selostettu lausuma osoittaa myös, että erotuomarit ovat olleet epävarmoja oikeasta henkilöstä, kun he ovat olleet valmiita määräämään rangaistuksen nro 4:n sijasta toiselle pelaajalle, jos sellainen olisi tuossa yhteydessä nimetty. Vaikka MJU ei ole pelin aikana ilmoittanut nro 4:n sijasta toista pelaajaa, tämä ei osoita nro 4:n syyllisyyttä tapahtumiin tai että nro 4 olisi myöntänyt ottelun aikana osallisuutensa tapahtumiin. Oikeasta pelaajasta oli siten syntynyt epävarmuutta heti tapahtuman jälkeen ja A on saanut ottelun jälkeen monelta taholta kuulla joutuneensa heidänkin mielestään epäoikeudenmukaisesti kurinpitomenettelyn kohteeksi.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että joukkuelajeissakin pelikielto määrätään pelaajalle henkilökohtaisesti pelaajan oman menettelyn johdosta. Kurinpitomenettelyssä noudatettavan syyllisyysperiaatteen johdosta pelikiellon määrääminen edellyttää, että sääntörikkeeseen syyllistyneen pelaajan henkilöllisyydestä ei saa jäädä epävarmuutta. Oikeusturvalautakunta katsoo, että kysymyksessä olevassa tapauksessa erotuomariraportin sisällön oikeellisuutta kahakkaan osallistuneen pelaajan henkilöllisyyden osalta on asiallisilla perusteilla merkittävällä tavalla horjutettu. Näillä perusteilla ja ottaen erityisesti huomioon erotuomarien lisälausumasta ilmenevä epävarmuus oikeasta pelaajasta oikeusturvalautakunta katsoo, että ottelun jälkeen laaditun erotuomariraportin sisältöä ei voida pitää luotettavana siltä osin kuin siinä oli katsottu tapahtumiin osallistuneen MJU:n pelaajan nro 4 eli A:n. Näin ollen asiassa ei ole ollut perusteita määrätä A:lle kurinpitomenettelyssä kahden ottelun pelikieltoa. Jääkiekkoliiton kurinpitopäätös on sen vuoksi kumottava.


Päätöslauselma


Valitus hyväksytään. Suomen Jääkiekkoliiton Länsirannikon alueen kurinpitäjän päätös 4.11.2015 kumotaan ja A:lle määrätty kahden ottelun pelikielto poistetaan.  


Valitusmaksu palautetaan.

 

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Jarmo Hirvonen                                 Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Johanna Lahti, Marja Ramm-Schmidt ja Hannu Rautiainen.