38/2022 Kilpa-aerobic - Yhdistys – Jäsenoikeuksien rajoittaminen – Yhdenvertainen kohtelu

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS Nro 38/2022
22.12.2022                              
Diaarinro 33/2022

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Turun Urheiluliitto ry:n Voimistelun johtoryhmän päätös 23.8.2022

 

ASIA                 
Yhdenvertainen kohtelu

 

MUUTOKSENHAKIJAT

A, huoltajinaan D ja E
B, huoltajinaan F ja G
C, huoltajinaan H ja I

 

KUULTAVAT
Turun Urheiluliitto ry
Suomen Voimisteluliitto ry

 

TURUN URHEILULIITTO RY:N VOIMISTELUN JOHTORYHMÄN PÄÄTÖS 23.8.2022

Turun Urheiluliitto ry:n (jäljempänä TuUL) Voimistelun johtoryhmä on kokouksessaan 23.8.2022 päättänyt, että kilpa-aerobicin AeroDance-sarjaan Portugalin WAG- ja MM-kilpailuissa 10.6.-12.6.2022 osallistuminen on omakustanteista. Päätös on perustunut TuUL:n strategia-ryhmän päätökseen 16.9.2019 sekä Suomen Voimisteluliitto ry:n (jäljempänä Voimisteluliitto) linjaukseen, joiden mukaan TuUL ja Voimisteluliitto eivät tue AeroDance-sarjan urheilijoita kilpailumatkojen kustannuksissa. Päätöksessä on todettu, että toisin kuin esimerkiksi IW-, TRI ja GR-sarjoilla, AeroDance-sarjalla ei vielä ole SM-arvoa. Sen vuoksi AeroDance-sarjan erilainen kohtelu eräisiin muihin sarjoihin nähden on perusteltua. Lisäksi päätöksessä on todettu, että seura oli korvannut urheilijoiden valmentajan ja tuomarin MM-kilpailuihin osallistumisesta aiheutuneet kustannukset sekä tarjonnut urheilijoille varainkeruumahdollisuuksia omien matkakustannusten kattamiseksi.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A, B ja C ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että TuUL velvoitetaan korvaamaan valittajien matkan kilpa-aerobicin MM-kilpailuihin Portugalissa 10.6.-12.6.2022 kustannuksista 75 prosenttia. Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että TuUL velvoitetaan korvaamaan heidän valitusmaksun maksamisesta aiheutuneet lautakuntakulunsa asiassa 300 eurolla.

Perusteinaan A, B ja C ovat esittäneet, että TuUL ei ole kohdellut urheilijoita yhdenvertaisesti päättäessään MM-kilpailumatkasta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

A, B ja C ovat kuuluneet MM-kilpailuissa 12-14 -vuotiaiden lasten ikäluokkaan. Heti valinnasta kisajoukkueeseen ilmoittamisen jälkeen urheilijoiden valmentaja oli ilmoittanut urheilijoille, että matkasta aiheutuvat kustannukset tulee maksaa itse. Erikseen kysyttäessä valmentaja oli todennut, että Voimisteluliitto tukee taloudellisesti vain yli 18-vuotiaita urheilijoita. Tämän jälkeen 2.6.2022 valmentaja oli kuitenkin välittänyt urheilijoille seuran viestin, jossa oli todettu, että suurta osaa kisoihin lähtevistä urheilijoista tultaisiin seuran toimesta tukemaan maksamalla 75 prosenttia tai 100 prosenttia näiden urheilijoiden kisamatkasta aiheutuvista kustannuksista. Kysymyksessä olevasta ikäluokasta TuUL oli lähettänyt MM-kilpailuihin 7 urheilijaa, joista 4 oli valittu AeroDance-sarjan ohella myös muihin sarjoihin. Näiden 4 urheilijan matkakustannuksista seura oli korvannut 75 prosenttia, mutta vain AeroDance-sarjaan osallistuneiden urheilijoiden matkakustannuksista ei ollut korvattu osaakaan. Näin ollen seuran jäseniä ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti kustannusten korvaamisesta päätettäessä.

Koska kysymys on ollut MM-kilpailuista, joissa AeroDance-sarjalla on ollut sama arvo kuin muillakin sarjoilla, sarjan SM-statuksen puuttuminen kansallisella tasolla ei ole oikeuttanut kohtelemaan urheilijoita kustannuksia korvattaessa eri tavalla. Voimisteluliitto oli valinnut joukkueen ja urheilijat MM-kilpailuihin ja kaikki urheilijat olivat allekirjoittaneet samanlaiset maajoukkuesopimukset. Voimisteluliitto ja TuUL eivät olleet missään vaiheessa ilmoittaneet urheilijoille, että AeroDance-sarjan status MM-kilpailuissa olisi muita sarjoja vähäarvoisempi. Ennen matkaa valittajat olivat olleet tietoisia matkasta aiheutuvista kustannuksista, mutta eivät siitä, että yhdenvertaisuus matkalle lähtevien urheilijoiden kesken ei toteutuisi. Epätasa-arvoisesta kohtelusta olisi tullut ilmoittaa urheilijoille etukäteen, jotta nämä olisivat voineet harkita kisamatkalle lähtemistä uudelleen.  

Lisäksi A, B ja C ovat lausuneet, että varainkeruumahdollisuus oli tarjottu kaikille joukkueille, eikä se siten oikeuta epätasa-arvoista kohtelua. Myös valmentaja ja tuomari olivat olleet yhteisiä kaikille urheilijoille eikä heidänkään kisamatkansa kustannusten korvaaminen siten tee urheilijoiden kohtelusta vähemmän epätasa-arvoista.          

 

VASTAUKSET PERUSTEINEEN

TuUL on vastauksessaan vaatinut, että valitus ja valittajien lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään. 

Perusteinaan TuUL on lausunut, että Voimisteluliiton kilpa-aerobicin kilpailujärjestelmässä on eritelty SM-sarjat ja kilpasarjat. Kilpa-aerobicin yksilö-, joukkue- (3 urheilijaa) ja ryhmäsarjat (5 urheilijaa) ovat SM-sarjoja, joissa järjestetään SM-kilpailut, joiden mitalistit saavat SM-arvon. Sen sijaan AeroDance-sarjassa (8 urheilijaa) kilpaillaan kilpasarjassa eikä tällä sarjalla ole SM-arvoa. Kansainvälisellä tasolla yli 18-vuotiaat kilpailevat kilpa-aerobicissa lajin virallisissa MM-kisoissa ja 12-17 -vuotiaille järjestetään kansainväliset World Age Group Competitions (WAG) -kilpailut.

TuUL:n voimistelujaoston strategiaryhmä (jaoston johtoryhmä) on tehnyt päätöksen jaoston tukijärjestelmästä 16.9.2019. Tämän päätöksen mukaan voimistelun lattialajien (ei telinevoimistelulajit) tuet arvokilpailuissa ovat 12-14 -vuotiaiden osalta seuraavat: 

Yksilö-, joukkue- ja ryhmäsarjassa WAG-kilpailuihin lähtijöitä tuetaan 75 %:lla. Suomen Voimisteluliitto ry:n linjauksen mukaisesti kaikissa ikäsarjoissa (12-14 v, 15-17 v, yli 18 v) AeroDance-sarja on arvokilpailuissa omakustanteinen.

Voimisteluliiton linjauksen mukaisesti myös TuUL:n tukijärjestelmässä AeroDance-sarja on arvokilpailuissa kaikissa ikäsarjoissa omakustanteinen. Voimisteluliiton lajityöryhmän päätöksessä 16.12.2021 on todettu, että AeroDance-sarjat ovat kaikissa ikäsarjoissa omakustanteiset. Lisäksi 12-14 -vuotiaiden kaikki sarjat ovat omakustanteisia. TuUL:n voimistelujaosto on kuitenkin strategiaryhmän päätöksellä halunnut tukea myös 12-14 -vuotiaiden yksilö-, joukkue- ja ryhmä-sarjoja WAG-kilpailuissa.

Arvokilpailuiden valintajärjestelmä koostuu kahdesta karsintakilpailusta, jossa myös valittajilla on ollut yhtäläinen mahdollisuus lunastaa edustuspaikka kysymyksessä olevien kilpailujen joukkue- ja ryhmäsarjassa.

TuUL:n voimistelujaoston strategiaryhmän tukijärjestelmän päätös 16.9.2019 on tehty ennen vuoden 2020 arvokisoja. Sanotulla päätöksellä myös 12-14 -vuotiaille urheilijoille on päätetty ensimmäistä kertaa jakaa tukea WAG-kilpailuun osallistumiseen. Vuoden 2020 MM- ja WAG-kilpailut siirrettiin Covid-19 -pandemian vuoksi vuoteen 2021.  Suomen Voimisteluliitto ry:n lajityöryhmä päätti joulukuussa 2021, että Suomesta lähetetään yksi edustaja 12-14 -vuotiaiden AeroDance-sarjaan vuoden 2022 WAG-kilpailuihin Portugaliin. Alkuvuodesta 2022 (karsintakilpailuiden jälkeen) lajityöryhmä oli päättänyt, että AeroDance-sarjaan lähetetään Suomen edustajaksi TuUL:n ja Vantaan Voimisteluseuran yhteinen AeroDance-joukkue.

Valittajille oli ilmoitettu maaliskuussa 2022 mahdollisuudesta osallistua WAG- kilpailuihin AeroDance-sarjassa. Tässä yhteydessä urheilijoiden valmentaja oli ilmoittanut urheilijoille, että kaikki 12-14 -vuotiaiden sarjat ovat omakustanteisia. Valmentaja ei ollut tiennyt tai muistanut, että nykyisin TuUL:n tukijärjestelmässä myös 12-14 -vuotiaiden sarjoissa yksilö-, joukkue- ja ryhmäsarjoihin paikkansa lunastaneet urheilijat ovat oikeutettuja tukeen. Tässä vaiheessa urheilijoille oli myös annettu mahdollisuus jättäytyä pois WAG-kilpailuista.

Kesäkuun 2. päivänä 2022 urheilijoiden valmentaja oli lähtenyt selvittämään sitä, pystyikö seura ottamaan vastuulleen valmentajan matkakuluja, jotta nämä kustannukset eivät tulisi perheiden maksettaviksi. Tässä yhteydessä valmentajalle oli selvinnyt, että seura tukee myös 12-14 -vuotiaiden ryhmä- ja joukkuesarjoihin lähtijöitä. AeroDance sarjan osalta tukijärjestelmä oli kuitenkin alusta lähtien viestitty oikein. Sanotussa sarjassa joukkue muodostuu kahdeksasta voimistelijasta. Valittajien lisäksi WAG-kilpailuihin osallistuneeseen kokoonpanoon oli kuulunut yksi Vantaan Voimisteluseuran voimistelija sekä neljä sellaista TuUL:n urheilijaa, jotka oli AeroDance-sarjan lisäksi valittu myös joukkue- tai ryhmäsarjaan.

TuUL on kohdellut urheilijoita tuista päättäessään yhdenvertaisesti. Sen omat tukijärjestelmät perustuvat Voimisteluliiton tukijärjestelmiin. Päätös, jonka mukaan kilpa-aerobicin AeroDance-sarjoihin kaikissa ikäluokissa osallistuvat urheilijat maksavat kilpailumatkoista aiheutuvat kustannukset itse, ei ole yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen vastainen. Asiassa ei ole edes väitetty, että kuvattu menettely olisi ollut sääntöjen vastainen. Kaikki AeroDance-sarjoihin osallistuneet urheilijat olivat lisäksi kaiken aikaa tienneet, että kilpailumatka tulee olemaan omakustanteinen. Näin ollen valitus on hylättävä. 

Voimisteluliitto on vastauksessaan lausunut, että liiton toimintaohjesääntöjen mukaan lajin kehittämisryhmän päätösvaltaan kuuluu päättää lajin kansallisesta kilpailujärjestelmästä, määrittää kilpailuiden merkitys sekä päättää valintajärjestelmät ja valita voimistelijat, joukkueet ja delegaatiot muihin kuin aikuisten ja nuorten arvokilpailuihin, joihin on maakiintiöt.

Kilpa-aerobicin kansallinen kilpailujärjestelmä jakautuu kahteen linjaan; ikäkausisarjoihin (SM-linja) ja luokkasarjoihin (kilpalinja). AeroDance-sarjat ovat kilpalinjapuolella kansallisessa järjestelmässä. Näin ollen AeroDance-sarjojen korkeimmat kilpailut ovat kansallisesti Voimisteluliiton mestaruuskilpailut. AeroDance-sarjoilla ei ole SM-arvoa. Ne ovat nimensä mukaisesti tanssiin pohjautuvia ryhmäsarjoja, joissa ei ole vaadittuja vaikeusliikkeitä. 

Kilpa-aerobicissä kilpaillaan yksilöinä, pareina, joukkueina ja ryhminä. Näiden lisäksi kilpailumuotona isoille ryhmille on AeroDance ja kansainvälisesti step aerobic.

Kysymyksessä oleva kansainvälinen kilpailu on ollut maailman ikäluokkakilpailu (world age group competition) 12-14 -vuotiaiden ikäluokassa aerodance-sarjassa. Maailman ikäluokkakilpailuilla ei ole MM-arvoa. Voimisteluliiton toimintaohjesääntöjen mukaan maailman ikäluokkakilpailuihin lähettämisestä päättää lajin kehittämisryhmä. Kehittämisryhmä on laatinut 16.12.2021 valintakriteerit voimistelijoiden lähettämisestä ikäluokkakilpailuihin 10.-12.6.2022 (Guimares, POR). Kriteereiden kohdassa ”Yleistä, maajoukkue” todetaan, että AeroDance-sarjat ovat kaikissa ikäsarjoissa omakustanteiset. Lisäksi kriteereissä on todettu, että 12-14 -vuotiaiden kaikki sarjat ovat omakustanteisia. 

Eri lajien ja niiden kilpailusarjojen ja -luokkien kansainvälinen taso ja kehityspolku on jokaisessa lajissa yksilöllinen. Voimisteluliitossa on tehty yhdessä lajien kanssa jokaisen kilpailulajin ja -muodon osalta selkeät linjaukset, joita noudatetaan kaikissa 9 Voimisteluliiton lajissa. Linjauksissa huomioidaan kriteereinä mm. kilpailun status (arvokilpailu/ei arvokilpailu), lajin urheilullinen taso ja levinneisyys.  Arvokilpailuiden ja monilajikilpailuiden lisäksi järjestetään lajista riippuen erilaisia maailmancupin, Challenge cupin, Gran Prix-tason sekä ikäluokkien maailman ja Euroopan tason kilpailuita. Kansainvälisiä kilpailuja on paljon eikä lajiliitto kykene tukemaan kaikkia osallistujia, joten omavastuuosuudet tulevat seuroille ja perheille maksettaviksi.

Kilpailumatkojen tukemisen lähtökohtana on, että tuki kohdistuu ensisijaisesti arvokilpailuihin ja aikuisten ikäsarjaan ja tämän jälkeen lajin mahdolliseen nuorten sarjaan arvokilpailuissa koskien kilpa-aerobicissa yksilönä, parina, joukkueena tai ryhmänä kilpailevia urheilijoita. Lasten ikäsarjoja, joihin 12-14 -vuotiaat kuuluvat, ei tueta liiton taholta, koska näissä sarjoissa ei ole arvokilpailuja ja kilpailuihin lähteminen on vapaavalintaista.

AeroDance-sarjoilla ei ole kansallisesti korkeinta arvoa, eli SM-arvoa. Näissä sarjoissa liitto mahdollistaa osallistumisen, eli toimii ilmoittavana tahona urheilijoiden osallistuessa kansainvälisiin kilpailuihin, mutta osallistuminen tapahtuu omakustanteisesti. Tämä tiedotetaan ennen valintoja ja kilpailupaikan vastaanottamista valintakriteereissä. 

Maailman ikäluokkakilpailuihin 10.-12.6.2022 Portugalissa on osallistunut 12-14 -vuotiaiden AeroDance-sarjassa 7 ryhmää. Suomen AeroDance-ryhmä, johon valittajat kuuluivat, oli sijoittunut kilpailuissa 5. sijalle. Lajina AeroDancen kansainvälinen levinneisyys ja kansainvälinen taso ovat vielä kehityspolun alussa.

Vielä Voimisteluliitto on lausunut, että sen jäsenseurat ovat itsenäisiä yhdistyksiä. Ne voivat päättää omien jäsentensä tukemisesta itsenäisesti. Valituksen kohteena oleva TuUL:n päätös on Suomen Voimisteluliitto ry:n linjausten ja päätösten mukainen.    

 

VASTASELITYS

A, B ja C ovat TuUL:n ja Voimisteluliiton vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä lausuneet, että heille oli ilmoitettu seuran tukikäytännöstä vasta viikkoa ennen kilpailumatkalle lähtöä. Heille ei ollut ilmoitettu, että he voisivat vielä muuttaa päätöstään kilpailuihin osallistumisesta. Liitto oli varannut lennot ja majoitukset urheilijoille jo kauan ennen sanottua ilmoitusta. Urheilijoiden olisi tullut saada päättää kilpailuihin osallistumisesta tietoisina epätasa-arvoisesta kohtelusta. Lisäksi seuran tukipäätösten tulisi olla julkisia, jotta tukipäätöksistä kertominen ei olisi valmentajan muistin varassa. Lisäksi valittajat ovat todenneet, että Voimisteluliiton tukijärjestelmästä poiketen TuUL:n tukijärjestelmä ei ole ollut alaikäisten urheilijoiden osalta yhdenvertainen.

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

 

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

TuUL:n Voimistelun johtoryhmä on kokouksessaan 23.8.2022 päättänyt, että eräistä muista kilpa-aerobiclajeista poiketen kilpa-aerobicin AeroDance-sarjaan Portugalin WAG- ja MM-kilpailuissa 10.6.-12.6.2022 osallistuminen on omakustanteista. Päätös on perustunut TuUL:n strategia-ryhmän aikaisemmin tekemään päätökseen sekä Voimisteluliiton linjaukseen, jonka mukaan Voimisteluliitto ei muista lajeista poiketen tue edes täysi-ikäisiä AeroDance-sarjan urheilijoita kilpailumatkojen kustannuksissa. Päätöksessä on todettu, että toisin kuin esimerkiksi IW-, TRI ja GR-sarjoilla, AeroDance-sarjalla ei vielä ole SM-arvoa. Sen vuoksi AeroDance-sarjan erilainen kohtelu muihin sarjoihin nähden on perusteltua.

A:n, B:n ja C: yhteisen valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko TuUL rikkonut yhdistyksen jäsenten yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta päättäessään tukea kilpailumatkan kustannuksia korvaamalla osaa kilpailuihin valituista urheilijoista, mutta ei kaikkia. Siitä, onko tehty päätös seuran sääntöjen ja sen asettamien kriteereiden vastainen, asiassa ei ole kysymys.   


Jäsenoikeuksien rajoittaminen ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimus

Oikeusturvalautakunnalle tehtävän valituksen kohteena voivat lautakunnan sääntöjen 2 §:n 1 c kohdan mukaan olla yhdistysten päätökset, joissa on kysymys seuran jäsenen jäsenoikeuksien rajoittamisesta. Jäsenoikeuksien rajoittamisessa voi olla kysymys esimerkiksi yhdistyksen toimielimen päätöksestä tai muusta toiminnasta, joka vähentää yhdistyksen jäsenelle sääntöjen mukaan kuuluvaa erityistä etua yhdistyksessä. Jäsenoikeuksien perusteettomasta rajoittamisesta voi olla kysymys silloin, jos yhdistyksen päätös loukkaa olennaisesti jäsenten yhdenvertaisuutta (ks. UOL 27/2016 ja siinä kerrotut ratkaisut).

Asiassa ei ole väitetty eikä ilmennyt, että TuUL:n säännöissä olisi asian ratkaisemisen kannalta merkityksellisiä sääntömääräyksiä. Näin ollen valituksen kohteena olevaa tilannetta on tarkasteltava yhdistyslain säännösten ja yhdistyksen sääntöjä alemmanasteisten kriteereiden ja tehtyjen päätösten perusteella.

Yhdistyslain 33 §:n 2 momentin mukaan yhdistyksen päätös on mitätön, jos se olennaisesti loukkaa jäsenen yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuutta loukkaava päätös voi olla myös yhdistyslain 32 §:ssä tarkoitetulla tavalla moitteenvaraisesti pätemätön.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpaurheilua harjoittavissa seuroissa jäsenten yhdenvertaisuus yleensä toteutuu, jos samantasoisten ja samanikäisten jäsenten seuralta saamat edut eivät ilman urheilullisia perusteita olennaisesti poikkea toisistaan. Yhdistysautonomian piiriin ja seuran harkintavaltaan kuuluu esimerkiksi siitä päättäminen, mihin joukkueeseen urheilija nimetään, kunhan jäsenten yhdenvertaisuutta ei loukata (ks. UOL 1/2004, UOL 21/2015 ja UOL 13/2018). Vastaavasti on arvioitava seuran päätöstä, jossa se päättää tukea tiettyjä seuran urheilijoita, mutta ei kaikkia. Harkintavallan rajoissa seuran jäsenelle voidaan olla myöntämättä tiettyä osalle jäsenistä myönnettyä tukea ilman, että valintapäätös olisi lähtökohtaisesti mitätön. Tilannetta on arvioitava kokonaisuutena, ottaen huomioon olemassa olevat säännöt, tehdyt päätökset ja niiden perusteet sekä jäsenten yhdenvertaisen kohtelun vaatimus.

Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu yksittäisten urheilijoiden urheilullisten taitojen arviointi eikä myöskään eri lajien vaativuuden vertaaminen toisiinsa. Tehtyjen päätösten ja valintojen tulee kuitenkin tapahtua hyväksyttävien kriteerien perusteella ja valinnan tulee olla myös ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta hyväksyttävä. Oikeusturvalautakunta tarkastelee valituksen kohteena olevaa päätöstä siitä näkökulmasta, onko päätös tehty urheilullisin tai muutoin hyväksyttävin vai epäasiallisin ja kielletyin perustein.

 

TuUL:n menettelyn ja valituksen kohteena olevan päätöksen arviointi
Asiassa on selvitetty, että Voimisteluliitto ei tue taloudellisesti minkään ikäisiä urheilijoita AeroDance-sarjassa. Linjaus perustuu siihen, että AeroDance-sarjalla ei toistaiseksi ole SM-arvoa, vaikka kysymys on kilpaurheilulajista, jossa järjestetään myös kansainvälisiä kilpailuja. Lisäksi liitto on päättänyt, että kaikki 12-14 -vuotiaiden lasten sarjat ovat myös omakustanteisia.      

Esitetyn selvityksen mukaan TuUL:n Voimistelujaoston strategiaryhmä on kokouksessaan 16.9.2019 päättänyt, että yksilö-, joukkue- ja ryhmäsarjassa lasten ja nuorten WAG-kilpailuihin (maailman ikäluokkakilpailut) lähtijöitä tuetaan korvaamalla heidän matkakustannuksistaan 75 prosenttia. Voimisteluliiton tekemän linjauksen mukaisesti vain tanssilliseen AeroDance-sarjaan osallistuville urheilijoille kisamatka on kaikissa ikäsarjoissa (12-14 v., 15-17 v. ja yli 18 v.) ollut omakustanteinen. Mainitulla päätöksellä TuUL on päättänyt tukea kansainvälisten kilpailumatkojen kustannusten osalta ensimmäistä kertaa myös alaikäisiä urheilijoita. Asiassa ei ole ilmennyt, että mainitusta päätöksestä ja seuran muuttuneesta tukijärjestelmästä olisi tiedotettu seuran jäsenistöä. Tämä seikka ei kuitenkaan merkitse sitä, että urheilijamyönteistä päätöstä olisi pidettävä yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen vastaisena tai muutoin syrjivänä.

Oikeusturvalautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että Voimisteluliitto, joka on julkaissut kansainvälisiä arvokilpailuja koskevat valintakriteerinsä ja niihin liittyvän tukijärjestelmänsä avoimesti, eikä myöskään valittajien seura TuUL ole missään vaiheessa ilmaissut tai antanut valittajien ymmärtää, että AeroDance-sarjaan Portugalin kansainvälisissä ikäluokkakilpailuissa osallistuvia urheilijoita tuettaisiin liiton tai seuran varoin korvaamalla heidän matkakustannuksiaan. Urheilijat ovat siten voineet tehdä päätöksen kilpailuihin osallistumisesta tietoisina siitä, että heidän tulee maksaa omat matkakustannuksensa itse. Heidän tilanteeseensa on noin viikkoa ennen kilpailumatkalle lähtöä vaikuttanut lähinnä se, että seura on päättänyt maksaa valmentajan ja kilpailuihin lähetetyn tuomarin matkat, mikä on alentanut urheilijoille kilpailumatkasta aiheutuneiden kustannusten määrää.

Asiassa on riidatonta, että A:lla, B:llä ja C: olisi ollut mahdollisuus tulla valituiksi myös muihin lajeihin kuin AeroDanceen Portugalin kansainvälisissä WAG-kilpailuissa kesäkuussa 2022. Koska heidät kuitenkin oli valittu vain 8 urheilijan AeroDance-ryhmään, asiassa on arvioitava, onko heidän jättämisensä seuran tuen ulkopuolelle perustunut asiallisiin ja hyväksyttäviin syihin.

Sekä Voimisteluliitto että TuUL ovat asiassa yhdenmukaisesti todenneet, että AeroDance-sarjan erilainen kohtelu johtuu siitä, että kysymys on nuoresta lajista, jolla ei vielä ole SM-arvoa ja joka ei myöskään ole vielä ehtinyt levitä laajasti maailmalla, minkä seurauksena osallistujia on toistaiseksi vähän (kysymyksessä olevissa kilpailuissa 7 ryhmää), eikä vaatimustaso ole lajissa vielä yhtä korkea kuin muissa kilpa-aerobiclajeissa. Edellä kerrotulla tavalla oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu eri lajien urheilullisen tason ja vaativuuden vertaaminen toisiinsa. Olennaista on, että lajien erilaiselle kohtelulle on esitetty olevan asiallinen ja hyväksyttävä, urheilullisiin seikkoihin perustuva syy.  

 

Johtopäätös

Asiassa ei ole näytetty, että TuUL olisi seuran nuorten urheilijoiden kansainvälisten kilpailumatkojen matkakustannuksia korvatessaan menetellyt yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen vastaisesti. Erilaiselle kohtelulle on esitetty olleen asiallinen ja hyväksyttävä, urheilullisiin seikkoihin perustuva syy. Näin ollen valitus on hylättävä.

Asian näin päätyessä myös valittajien lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

 

Päätöslauselma

Valitus ja valittajien lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.   

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                               
Puheenjohtaja
     
Samuli Sillanpää
Sihteeri

                   

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Pekka Lindroos, Hilla Marjoranta ja Kimmo Suominen