20/2019 Moottoriurheilu Lautakuntamenettely – Valituksen tutkiminen - Valitusmaksu


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 20/2019

27.11.2019 Diaarinro 22/2019


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

AKK-Motorsport ry:n Jokamiehenluokan lajiryhmän päätös 9.8.2019


ASIA           

Varoitus


MUUTOKSENHAKIJA

A


VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

A on valituksessaan vaatinut, että valituksen kohteena oleva päätös kumotaan.


Valituksen toimittaessaan A ei ole osoittanut, että hän on maksanut oikeusturvalautakunnan valitusmaksun.


Oikeusturvalautakunta on 18.10.2019 kehottanut A:ta maksamaan valitusmaksun 25.10.2019 mennessä uhalla, että jos maksua ei asetetussa määräajassa makseta, valitus jätetään tutkimatta. Kehotuksesta huolimatta A ei ole maksanut valitusmaksua.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 2 momentin mukaan, jos valitusmaksua ei ole asiakirjoja toimitettaessa suoritettu, valittajalle on varattava tilaisuus sen suorittamiseen lautakunnan määräämään ajankohtaan mennessä. Jollei maksua ole suoritettu asetetussa määräajassa, valitus jätetään tutkimatta.


Valitusmaksun maksaminen on valituksen käsittelyn ehdoton edellytys. Saamastaan kehotuksesta huolimatta A ei ole maksanut valitusmaksua. Sen vuoksi valitus jätetään tutkimatta.


Päätöslauselma


Valitus jätetään tutkimatta.


Pia Ek                                         Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Asian ratkaissut jäsen: Pia Ek