26/2019 Jääkiekko – Kurinpito – Pelikielto – Näyttö


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 26/2019

16.12.2019 Diaarinro 24/2019


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan päätös 25.9.2019 Nro 7/2019-20


ASIA           

Pelikielto


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Suomen Jääkiekkoliitto ry

 

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON VALITUSVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Jääkiekkoliiton valitusvaliokunta on päätöksellään 25.9.2019 pysyttänyt liiton kurinpitäjän 16.9.2019 tekemän päätöksen, jolla kurinpitäjä on määrännyt A:lle kolmen (3) ottelun pelikiellon vastustajan päähän kohdistuneesta taklauksesta 14.9.2019 pelatussa C-nuorten SM-karsintasarjan ottelussa.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että valitusvaliokunnan päätös kumotaan ja määrätty pelikielto poistetaan. Lisäksi hän on vaatinut, että valitusvaliokunnan ja oikeusturvalautakunnan valitusmaksut palautetaan.


Pelikiellon perusteena oli ollut ottelun erotuomarin tekemä raportti, jonka mukaan A oli suorittanut päähän kohdistuneen taklauksen ja taklauksessa nostanut vartaloasemaansa. Erotuomari oli kuitenkin ollut sijoittuneena tilanteessa pelaajien taakse ja nähnyt tilanteen puutteellisesti. Erotuomarin taklauksesta tekemät johtopäätökset olivat olleet vääriä.


Pelikieltoon johtanutta tilannetta koskevasta videotallenteesta kävi ilmi, ettei kysymys ollut ollut päähän kohdistuneesta taklauksesta vaan normaalista vartalotaklauksesta. Liiton kurinpitäjä ja valitusvaliokunta olivat molemmat myös todenneet, ettei videon perusteella voinut sanoa, oliko taklaus osunut vastustajaa pään tai niskan alueelle taikka mihin kohtaan taklattavaa pelaajaa taklaus oli osunut, taikka oliko A kohottanut asentoaan taklauksen loppuvaiheessa.


VALITUKSEEN VASTAAMINEN

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vaatinut, että valitus hylätään.


Tilannetta koskevan kuvatallenteen perusteella ei voitu aukottomasti todeta koko tapahtumaketjua. Ottelun erotuomari oli kuitenkin ollut tilanteessa parhaiten sijoittunut ja todennut taklauksen osuneen pään ja niskan alueelle. Taklattava pelaaja oli joutunut jättämään pelin kesken.


Kurinpitäjän A:lle määräämä pelikielto oli sääntöjen mukainen ja valitusvaliokunnan päätös oikea.

 

VASTASELITYS

A on antanut Suomen Jääkiekkoliitto ry:n vastineen johdosta vastaselityksen.

  

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Valituksen tutkimisesta


A on kärsinyt hänelle määrätyn pelikiellon jo ennen kuin hänen valituksensa on tullut vireille oikeusturvalautakuntaan. Koska määrätyllä kurinpitoseuraamuksella voi kuitenkin olla merkitystä mahdollisessa myöhemmässä kurinpitomenettelyssä kurinpitoseuraamusta korottavasti, oikeusturvalautakunta katsoo, että valitus voidaan pelikiellon päättymisestä huolimatta tutkia.

 

Pelikieltoon johtanut taklaus ja kysymyksenasettelu


Tapparan ja HIFK:n välisen 14.9.2019 pelatun C-nuorten SM-karsintasarjan ottelun erotuomari on tuominnut Tapparan pelaajalle A:lle ottelurangaistuksen päähän kohdistuneesta taklauksesta. Taklattava pelaaja oli erotuomariraportin mukaan loukkaantunut eikä hän ollut palannut enää peliin. Ottelurangaistusta seuranneessa jääkiekkoliiton sääntöjen mukaisessa kurinpitomenettelyssä A:lle on määrätty pään ja niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta kolmen ottelun mittainen pelikielto.


A on valituksessaan kiistänyt, että hänen taklauksensa olisi osunut vastustajaa päähän. Hänen mukaansa taklaus oli ollut normaali vartalotaklaus. A:n mukaan erotuomarin raporttiinsa kirjaamat johtopäätökset olivat olleet tilannetta koskevalta videotallenteelta ilmenevällä tavalla virheelliset, eikä pelikieltoa siten olisi tullut hänelle määrätä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että erotuomarin tekemät ratkaisut ottelun aikana ja ottelun kulkuun liittyen ovat lopullisia eikä lautakunnan toimivaltaan kuulu erotuomarin pelin aikana tekemien ratkaisujen oikeellisuuden arviointi. Ottelun aikana tapahtuneen erotuomarin ratkaisun lopullisuudesta on kuitenkin erotettava ottelun jälkeen käynnistettävä erillinen kurinpitomenettely. Tässä kurinpitomenettelyssä joudutaan siinä esitettävän näytön perusteella arvioimaan, onko erilliselle kurinpitoseuraamukselle edellytyksiä. Myös kurinpitomenettelyssä erotuomariraporttia on lähtökohtaisesti pidettävä luotettavana, mutta raportin luotettavuus voidaan asiallisin perustein kurinpitomenettelyssä riitauttaa. Erotuomariraportin sisällöstä voidaan poiketa, jos asiallisilla ja perustelluilla syillä raportin sisältöä ei voida pitää joiltakin osin luotettavana. Kurinpitomenettelyssä ottelun aikaista tilannetta arvioidaan siitä näkökulmasta, onko erilliselle kurinpitoseuraamukselle riittäviä perusteita kaiken asiassa esitetyn näytön perusteella. Oikeusturvalautakunnan tehtävänä on siten tässä tapauksessa arvioida, onko Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan tekemä päätös ollut asiassa esitetty näyttö huomioon ottaen oikea.


Tapahtuneen arviointi


Valitusvaliokunnan päätöksessä ja A:n valituksessa tarkoitettu tilanne näkyy asiassa vedotulta videotallenteelta, joka on ollut niin kurinpitäjän kuin valitusvaliokunnankin käytettävissä. Tallenteelta samoin kuin A:n siitä editoimalta ja lautakunnalle toimittamalta toiselta tallenteelta ilmenee, että HIFK:n pelaaja luistelee joukkueen puolustusalueella kaukalon kulmaan hakemaan irtokiekkoa ja että ennen kaukalon laitaan saapumistaan hän vilkaisee olkapäänsä yli ja mitä ilmeisimmin näkee tällöin A:n, joka luistelee hänen perässään. Sen jälkeen vastustaja kääntää rintamasuuntansa kohti keskikenttää ja purkaa kiekon keskialueelle. A sen sijaan potkii vauhtia lähes laitaan saakka niin, että hän aloittaa liukumisen vasta muutamaa metriä ennen laitaa ja taklaa olkapäällään vastustajaa vartaloaan ennen osumaa kohottamatta. Heti sen jälkeen, kun taklaus on osunut vastustajaan, A liikkuu ainakin jossain määrin ylöspäin. Videon perusteella ei voi päätellä, osuuko A:n taklaus vastustajan pään tai niskan alueelle, mutta toisaalta sitä ei voida videon perusteella myöskään poissulkea. Niin puolustavan pelaajan kuin A:nkin luisteluvauhti tilanteessa on kuitenkin varsin kova ja tallenteelta on pääteltävissä, että A:n nimenomaisena tarkoituksena on taklata edellään luisteleva vastustaja voimakkaasti kaukalon laitaan.


Ottelun päätuomari on laatinut tapahtuneesta ottelun jälkeen erotuomariraportin. Raportin mukaan A:n olkapää osui taklauksessa vastustajaa päähän ja A nosti hieman vartaloasemaansa taklauksessa. Lautakunta toteaa, ettei erotuomariraportista ilmenevien, tilannetta aivan vierestä seuranneen päätuomarin havaintojen luotettavuutta ole A:n vetoaman videotallenteen perusteella syytä epäillä. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että valituslautakunnan ratkaisua ei ole aihetta muuttaa.


Päätöslauselma


Valitus hylätään. Suomen Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan päätöstä ei muuteta.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Pia Ek                                              Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pia Ek, Mikko Kohtala, Pekka Lindroos, Hilkka Salmenkylä ja Kimmo Suominen