2/2006 Jalkapallo: Kurinpito - Kurinpitosakko


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA              

PÄÄTÖS                        Nro 2/2006

6.2.2006                        Diaarinro 5/2005  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Palloliiton valitusvaliokunnan 1.9.2005 tekemä päätös, jolla on hylätty liiton kurinpitovaliokunnan 4.8.2005 AC Vantaan Allianssi ry:lle ja valmentaja Thierry Pisterille määräämää kurinpitosakkoa koskenut yhdistyksen ja Pisterin valitus (päätökset liitteinä).  


ASIA            

Kurinpitosakko  


MUUTOKSENHAKIJAT

AC Vantaan Allianssi ry

Thierry Pister  


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry  


VALITUS

AC Vantaan Allianssi ry ja Thierry Pister ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että Suomen Palloliiton valitusvaliokunnan päätös kumotaan ja muutoksenhakijat vapautetaan määrätyistä sakkorangaistuksista. Toissijaisesti muutoksenhakijat ovat vaatineet sakkorangaistusten lieventämistä varoituksiksi tai ainakin sakkorangaistusten alentamista. Lisäksi muutoksenhakijat ovat vaatineet, että Palloliitto velvoitetaan korvaamaan muutoksenhakijoiden yhteiset oikeudenkäyntikulut 1000 eurolla.

Valituksensa perusteluina muutoksenhakijat ovat esittäneet, että rangaistuksia määrättäessä on arvioitu 7.7.2005 pelattua ottelua FC Haka - AC Allianssi väärin seuraavasti:

1) Päätösten perusteluista poiketen AC Allianssi on pyrkinyt ottelussa voittoon. Ottelusta lisenssikomitealle laaditussa selvityksessä todetaan, että ottelun lopputuloksen järjestämisestä ei ole näyttöä ja että AC Allianssin pelaajat ovat tehneet ottelussa parhaansa.

2) Valmentajan tekemien pelaajavalintojen epäonnistuminen ei ole Palloliiton rangaistusmääräysten  mukainen peruste joukkueen rankaisemiseen. Ottelu oli Pisterille ensimmäinen AC Allianssin valmentajana. Joukkueen kokoonpanon laatiminen oli vaikeaa, koska joukkueeseen oli juuri saapunut lukuisia uusia ulkomaalaisia pelaajia. Joukkueen vanhoista pelaajista Pister oli nähnyt pelaamassa vain ne, jotka olivat kentällä AC Allianssin edellisessä ottelussa 29.6.2005. Uusista pelaajista Pister tunsi neljä entuudestaan. Kaikki olivat pelanneet Belgiassa tai Ranskassa ylimmällä sarjatasolla. Veikkausliigasta Pisterillä ei ollut muuta kokemusta kuin se, että hän oli nähnyt edellä mainitun 29.6.2005 pelatun ottelun. Pister oletti uusien pelaajien olevan vahvistuksia joukkueelle. Edellisessä ottelussa vaihtopenkillä olleiden seuran vanhojen pelaajien Pister oletti pystyvän pelaamaan vähintään hyvin lähellä sitä tasoa, jota kentällä tuolloin olleet pelaajat olivat osoittaneet.

Ottelun päättyminen FC Hakan voittoon lukemin 8-0 johtui ACAllianssin pelaajien epäonnistumisista, joihin vaikuttivat osaltaan ottelun aikana vallinneet vaikeat olosuhteet. Voimakkaan sateen vuoksi kenttä oli erittäin liukas, eivätkä uudet ulkomaalaiset pelaajat olleet aiemmin pelanneet vastaavissa olosuhteissa.  

Ottelun alussa AC Allianssin pelaajat tekivät lukuisia virheitä ja tilanne oli jo noin 20 peliminuutin jälkeen 4-0. Pelin kääntäminen lannistavien alkuminuuttien jälkeen ei enää onnistunut. Valmentaja ei tehnyt vaihtoja, koska hän halusi katsoa paranevatko kentällä olleiden pelaajien otteet. Hän ei myöskään halunnut määrätä kentälle tilanteeseen syyttömiä vaihtopelaajia.

3) Joukkueella ei ole velvollisuutta pelata jokaista ottelua vakiokokoonpanolla. Pelaajien peluuttamisessa on oikeus ottaa huomioon myös tuleva otteluohjelma. AC Allianssin kokoonpano FC Hakaa vastaan määräytyi osittain silmällä pitäen Uefa-cupiin kuuluvaa 14.7.2005 pelattavaa ottelua CS Petangea vastaan. Pelaajakokeilut jouduttiin tekemään ottelussa FC Hakaa vastaan, koska otteluun CS Petangea vastaan haluttiin paras mahdollinen kokoonpano. Harjoitusottelun järjestäminen ei olisi ollut aikataulullisesti mahdollista ja se olisi ollut myös pelaajille liian raskasta. Ottelun CS Petangea vastaan AC Allianssi voitti. Voitolla on ollut joukkueelle erittäin suuri merkitys urheilullisesti ja taloudellisesti. 

4) Ottelusta ei ole aiheutunut vahinkoa suomalaiselle jalkapallolle yleensä, vaan negatiivinen julkisuus on kohdistunut ainoastaan joukkueeseen itseensä. Ottelusta AC Allianssille aiheutunut negatiivinen julkisuus on ollut suhteetonta. 

5) Asiaa ratkaistaessa on poikettu aiemmasta seuraamuskäytännöstä. Vastaavista suurinumeroisistakaan lopputuloksista ei ole ennen aiheutunut hävinneille joukkueille seuraamuksia. Viime vuosina Veikkausliigassa on pelattu yksi tulokseen 8-0 ja toinen tulokseen 7-0 päättynyt ottelu. Hävinneitä joukkueita ei ole mitenkään rangaistu.  


VASTAUS

Palloliitto on vastauksessaan vaatinut valituksen hylkäämistä ja määrättyjen kurinpitosakkojen pysyttämistä voimassa. Lisäksi Palloliitto on vaatinut, että muutoksenhakijat velvoitetaan korvaamaan liiton vastauskulut 1000 eurolla.

Vastauksensa perusteluina Palloliitto on viitannut liigalisenssikomitealle tehtyyn selvitykseen, jonka perusteella liigalisenssikomitea on päätöksessään 22.7.2005 todennut olevan syytä epäillä, että ottelua ei AC Allianssin puolelta pelattu urheilullisesti kestävin perustein, eli voittoon pyrkien, vaan lajia halventaen.

Palloliiton kurinpito- ja valitusvaliokunnat ovat kiinnittäneet rangaistuksia määrätessään huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin:

- valmistautumisen riittämättömyys ottaen huomioon valmentajan kokemus,

- huonokuntoisten uusien ulkomaalaisten pelaajien tietoinen peluuttaminen,

- liigaottelun pitäminen testiotteluna,

- Pisterin ilmoitus, että yksittäisen ottelun lopputuloksella ei ole merkitystä,

- harjoitusottelun järjestämättä jättäminen ja- valmennusjohdon passiivisuus ottelun aikana.

Tehdyissä selvityksissä on todettu, että yksittäiset pelaajat ovat pyrkineet tekemään parhaansa ottelun voittamiseksi. Kurinpitotoimia ei olekaan kohdistettu pelaajiin, vaan seuraan ja valmentajaan, jotka kantavat vastuun joukkueen täydelliseen epäonnistumiseen johtaneista päätöksistä.

On tavanomaista, että joukkueiden kokoonpanot vaihtelevat eri syistä ottelusta toiseen. Koko kokoonpanon vaihtaminen liigaotteluun on kuitenkin täysin poikkeuksellista, eikä se ole osoittanut seura- tai valmennusjohdolta oikeaa asennetta ja arvostusta lajia kohtaan. Ottelun lopputulos ei selity tavanomaisilla joukkueiden tasoeroista ja  pelivireestä johtuvilla syillä, vaan seuran ja Pisterin lajia ja Veikkausliigaa väheksyvillä kokoonpano- ja peluuttamisratkaisuilla.  Pister on kokenut valmentaja ja lisäksi hänellä on vankka pelaajatausta. Pister on tiennyt, että uudet ulkomaalaiset pelaajat eivät olleet pelanneet moneen kuukauteen ja että he olivat huonokuntoisia. Otteluolosuhteet eivät olleet poikenneet siitä, mihin ulkomaalaiset pelaajat olivat aiemmin tottuneet muun muassa pelatessaan Ukrainan, Ranskan, Luxemburgin ja Sveitsin sarjoissa. Ottelu on saanut aikaan ennennäkemättömän julkisuuden, josta on aiheutunut mittavaa vahinkoa Suomen jalkapallolle ja Veikkausliigan julkisuuskuvalle.

AC Vantaan Allianssi ry:n vastuu perustuu siihen, että sillä on liigapaikan ja liigalisenssin haltijana kokonaisvastuu seuran toiminnasta. Salliessaan Pisterin nyt kysymyksessä olevan menettelyn AC Vantaan Allianssi ry on osaltaan syyllistynyt rangaistusmääräyksissä tarkoitettuun menettelyyn.

Palloliiton valiokunnat ovat soveltaneet oikein Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n g -kohtaa tultuaan siihen johtopäätökseen, että Palloliiton ja sen jäsenseurojen toimintaa on vahingoitettu. Langetetut kurinpitosakot ovat kohtuullisia tekojen laatuun nähden.  


VASTASELITYS

AC Vantaan Allianssi ry ja Pister ovat vastaselityksessään toistaneet aiemmat näkemyksensä ja lisäksi esittäneet, että Palloliiton valiokuntien päätösten perusteena näyttävät olleen ensisijaisesti julkisuudessa esitetyt epäilyt siitä, että AC Allianssi olisi hävinnyt ottelun tarkoituksella. Tehdyssä selvityksessä ei kuitenkaan ole tullut ilmi sellaista tietoa tai näyttöä, jonka perusteella voitaisiin sanoa kenenkään seuran toimintaan osallistuneen henkilön syyllistyneen minkäänlaiseen tietoiseen ottelun lopputuloksen järjestämiseen. Määrättävien kurinpitotoimien tulee perustua selvitettyihin seikkoihin, eikä esimerkiksi julkisuudessa esitettyihin epäilyihin tai huhuihin.   


SUULLINEN KÄSITTELY

Urheilun oikeusturvalautakunta on 19.1.2006 toimittanut asiassa suullisen käsittelyn, jossa ovat olleet saapuvilla AC Allianssi ry ja Pister oikeustieteen kandidaatti Saara Raitalan edustamana ja Palloliitto kilpailupäällikkö Petri Heikkisen edustamana. Suullisesta käsittelystä on laadittu erillinen pöytäkirja.  


PÄÄTÖS

Tosiasiat

Asiassa on kysymys FC Hakan ja AC Allianssin ottelusta 7.7.2005.  FC Haka on voittanut ottelun 8-0. Tilanne on ollut jo 21. peliminuutilla 5-0.  Ottelupaikalla on ollut ennen ottelun alkamista voimakkaita ukkoskuuroja ja kentällä on ollut ottelun alkaessa runsaasti vettä. Sateen rauhoituttua ottelu on kuitenkin aloitettu suunniteltuun aikaan klo19.00.  AC Allianssin kokoonpanossa on pelannut kuusi seuraan juuri hankittua ulkomaalaista pelaajaa ja viisi seuran vanhaa pelaajaa, joista yksi oli saanut aiemmin merkittävästi peliaikaa. Ottelu on ollut Pisterille ensimmäinen tämän joukkueen valmentajana. Pister ei ole pelin aikana pyrkinyt ohjaamaan kentällä olleita pelaajia. ACAllianssi on tehnyt ottelussa yhden vaihdon heti puoliajan jälkeen. Liigalisenssikomitealle laaditussa selvityksessä on johtopäätöksenä otteluun liittyvistä sopupeliepäilyistä todettu, että kysymys ei voi olla sopuottelusta, koska FC Hakan ei ole edes väitetty osallistuneen lopputuloksesta sopimiseen. Myös AC Allianssin pelaajien on todettu tehneen parhaansa ottelussa, eikä ainakaan hävinneen ottelua tahallaan.

AC Allianssin liigalisenssi ja sarjapaikka ovat kuuluneet ACVantaan Allianssi ry:lle. Yhdistys on 4.6.2005 tehnyt ACAllianssi Oy:n kanssa sopimuksen, jolla kilpailutoiminta on siirretty yhtiölle. Yhtiön ja yhdistyksen ilmoituksen mukaan päätösvaltaa yhtiössä on käyttänyt toimitusjohtaja Olivier Suray, joka on myös omistanut yhtiöstä 90 prosenttia. Yhdistys on omistanut yhtiöstä 10 prosenttia. 


Ratkaistavana olevat kysymykset

Urheilun oikeusturvalautakunnan arvioitava on se, ovatko AC Vantaan Allianssi ry ja Pister syyllistyneet Suomen Palloliitto ry:n rangaistusmääräysten 2 §:n g-kohdassa tarkoitetulla tavalla liiton ja liigaseurojen etua vahingoittavaan toimintaan.

Lautakunnan arvioitavana ei ole se,  liittyykö otteluun vedonlyöntipetosta, eikä myöskään se, onko ottelu pelattu rangaistusmääräysten 2 §:n h-kohdassa tarkoitetulla tavalla ennalta sovittuun lopputulokseen pyrkien. 


Valmentaja Pisterin menettely

Valituksessa esitetyin tavoin ylimmälläkin sarjatasolla jalkapallojoukkueen normaaliin toimintaan kuuluvat pelaavan kokoonpanon vaihtelut. Vaihtelun syynä ovat tavanomaisesti pelaajien loukkaantumiset ja pelivireen muutokset.  Myös runsaista otteluista aiheutuvan rasituksen tasaaminen ja tuleviin otteluihin valmistautuminen voivat vaikuttaa pelaavan kokoonpanon valintaa. On normaalia, että myös joukkueeseen hankitut uudet pelaajat saavat jonkin verran peliaikaa, jotta heidän pelikuntoaan ja roolia joukkueessa voidaan arvioida. Yksittäisillä otteluilla voi olla erilainen merkitys esimerkiksi joukkueen pistetilanteesta ja sarjasijoituksesta johtuen. Kokoonpanon muuttamiseen liittyy aina riski epäonnistumisesta ja sen vuoksi on tavanomaista, että erilaiset kokeilut tehdään otteluissa, joilla ei ole joukkueen kannalta ratkaisevaa merkitystä.

Normaalin aloituskokoonpanon vaihtaminen lähes kokonaan toisiin pelaajiin on kuitenkin poikkeuksellinen ratkaisu. AC Allianssin valmentaja Pister on määrännyt otteluun kokoonpanon, josta vain yksi pelaaja oli aiemmin saanut merkittävästi peliaikaa joukkueessa. Kentälle on pantu muun muassa kaikki seuraan juuri hankitut kuusi ulkomaalaista pelaajaa. Vaikka Pisterillä ei olisikaan ollut tarkkaa käsitystä uusien pelaajien pelikunnosta, Pisterin on kokeneena pelaajana ja valmentajana täytynyt ymmärtää, etteivät useita kuukausia pelaamatta olleet pelaajat pystyisi heti pelaamaan normaalilla tasollaan. Pisterin tiedot Veikkausliigan tasosta ovat voineet olla puutteelliset, mutta hänen on kuitenkin täytynyt ymmärtää, ettei joukkue hänen määräämässään kokoonpanossa kykene kamppailemaan ottelun voitosta.

Joukkue oli kuluneella kaudella hävinnyt Veikkausliigassa vain kerran ja voittanut muun muassa edellisen ottelunsa. Syytä aloituskokoonpanon täydelliselle muuttamiselle ei siten aiempien peliesitysten vuoksi ole ollut. Ottelu FC Hakaa vastaan on ollut normaali sarjaottelu, jonka lopputuloksella on ollut merkitystä AC Allianssin sijoitukselle sarjassa.  Ottelu ei siten ole ollut erityisen sovelias pelaajakokeiluille. Joukkueen seuraavaan otteluun CS Petangea vastaan on ollut aikaa vielä viikko, joten erityistä tarvetta pelirasituksen tasaamiseen ei tässä vaiheessa ole ollut.

Pister on menettelyllään osoittanut suhtautuvansa hyväksyvästi siihen, että joukkue häviää ottelun. Tähän arvioon ei vaikuta se, ovatko kentälle määrätyt pelaajat yrittäneet ottelussa parhaansa.

Ottelun päättyminen FC Hakan  voittoon on johtunut ensisijaisesti kokoonpanosta, jolla AC Allianssi on ottelun aloittanut. Valmentajan passiivisuus pelin aikana samoin kuin uusien ulkomaalaispelaajien tottumattomuus vallinneisiin olosuhteisiin on voinut osaltaan vaikuttaa siihen, että häviö on muodostunut suurinumeroiseksi.

Pisterin menettely saattaisi olla urheilullisesti perusteltua harjoitusottelussa. On kuitenkin kestämätöntä käyttää normaalia sarjaottelua joukkueeseen hankittujen uusien sekä joukkueen vähemmän pelanneiden pelaajien tarkkailuun. Uuden valmentajan pyrkimys selvittää joukkueen kaikkien pelaajien taidot ja pelikunto ei ole uskottava peruste tällaiselle menettelylle.  Jos harjoitusottelun järjestäminen tuossa vaiheessa ei ole ollut mahdollista, pelaajakokeilut olisi seuran aiemmat peliesityksen huomioon ottaen voitu hyvin siirtää myöhempään vaiheeseen.

Oikeusturvalautakunta hyväksyy Palloliiton valitusvaliokunnan arvion Pisterin menettelystä. 


AC Vantaan Allianssi ry:n vastuu

Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n g-kohdan mukaan kurinpitorangaistus voidaan määrätä sille, joka syyllistyy liiton tai sen jäsenpiirin ja -seuran etua vahingoittavaan toimintaan. Sääntökohta edellyttää kurinpidon kohteena olevan tuottamusta. Palloliiton valitusvaliokunnan päätöksessä AC Vantaan Allianssi ry:n vastuu on perustettu siihen, että sillä on liigapaikan ja liigalisenssin haltijana kokonaisvastuu seuran toiminnasta. Salliessaan Pisterin nyt kysymyksessä olevan menettelyn yhdistys on osaltaan vastuussa seuran organisaatiossa liigajoukkueen päävalmentajana työskennelleen Pisterin syyksi luetuista rikkomuksista ja siten Palloliiton jäsenseurana myös syyllistynyt liiton ja muiden liigaseurojen etua vahingoittavaan menettelyyn.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että päätösvaltaa AC Vantaan Allianssissa ovat käyttäneet valmentaja Pister ja AC Allianssi Oy:n toimitusjohtaja Suray.  Yhdistys ei ole ollut valmentajan työnantaja, joten sillä ei ole ollut tähän työnantajan direktio-oikeutta eikä muutakaan määräysvaltaa. Kilpailutoiminnan siirryttyä yhtiölle yhdistyksellä ei siten ole ollut käytännöllisiä mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten ja millä kokoonpanolla AC Vantaan Allianssi on pelannut nyt kysymyksessä olevan ottelun. Sovellettavan sääntökohdan perusteella vastuuta ei voida perustaa pelkästään siihen, että yhdistyksellä liigapaikan ja liigalisenssin haltijana on ollut kokonaisvastuu joukkueen toiminnasta.

Luovuttaessaan Veikkausliigajoukkuetta koskevan määräysvallan kesken kauden AC Vantaan Allianssi ry on toiminut vastoin liigalisenssijärjestelmän ehtoja ja omia sitoumuksiaan. Kysymyksessä olevaa kurinpitorangaistusta ei kuitenkaan ole perustettu tähän moitittavaan menettelyyn. Määräysvallan saaneen yhtiön ja sen palkkaaman valmentajan menettely ottelussa FC Hakaa vastaan ei ole ollut yhdistyksen ennakoitavissa määräysvaltaa luovutettaessa.

AC Vantaan Allianssi ry:lle määrätty kurinpitoseuraamus on edellä selostetuilla perusteilla poistettava. 


Pisterille määrätty rangaistus

Ottelu on synnyttänyt laajaa keskustelua eri tiedotusvälineissä. Julkisuudessa mielenkiinto on pääosin kohdistunut AC Vantaan Allianssi ry:n ja seuran toimintaan osallistuneisiin tai taustalla vaikuttaneisiin henkilöihin. Valtaosaltaan keskustelu on koskenut vedonlyöntipetoksesta esitettyjä epäilyjä. Kurinpitorangaistuksia ei kuitenkaan ole perustettu tällaisiin epäilyihin. Toisaalta Pisterin menettely ja siitä aiheutunut julkisuus on ollut omiaan aiheuttamaan yleisemminkin vahinkoa suomalaisen jalkapalloilun ja sen ylimmän sarjatason Veikkausliigan julkisuuskuvalle.

Määrätyn seuraamuksen kohtuullisuuden arvioimista ei voida perustaa Palloliitossa aiemmin noudatettuun käytäntöön, koska vastaavia tapauksia ei ole aiemmin ollut. Taloudellisen seuraamuksen määräämistä on kuitenkin pidettävä perusteltuna, kun kysymys on ammattivalmentajasta. Pisterille määrätty 5000 euron sakko on tuntuva. Menettelyn moitittavuuteen ja siitä aiheutuneen vahingon määrään nähden sakkoa ei kuitenkaan voida pitää liiallisena. 


Kulut

Asian näin päättyessä asianosaiset saavat pitää kulunsa vahinkonaan. 


Päätöslauselma

AC Vantaan Allianssi ry:n valitus hyväksytään. Yhdistys vapautetaan määrätystä kurinpitosakosta.

Thierry Pisterin valitus hylätään. Valitusvaliokunnan päätös jää tältä osin pysyväksi.

Valitusmaksusta palautetaan 400 euroa.    


Risto Jalanko                                 Pasi Kumpula

puheenjohtaja                               sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Antti Aine, Kristiina Rintala-Jaalivaara, Kari-Pekka Tiitinen ja Pekka Timonen.