27/2019 Jääkiekko – Pelaajan edustuskelpoisuus – Pistemenetys – Kilpailusäännöt


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 27/2019

23.12.2019    Dnrot 30-31/2019


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan päätös 18.12.2019 Nro 14/2019-20


ASIA         

Pelaajan edustuskelpoisuus


MUUTOKSENHAKIJAT

Juniori Hermes ry

Juniori-Kalpa ry


KUULTAVAT

Suomen Jääkiekkoliitto ry

S-Kiekko Juniorit ry

 

ASIAN RIIDATON TAUSTA

Hermes ja Kalpa/SuKiKa (jatkossa Kalpa) ovat pelanneet 7.12.2019 C-nuorten Mestiksen karsintasarjan ottelun, joka on ollut C-nuorten Mestispaikan kannalta molemmille joukkueille merkityksellinen. Kalpa on peluuttanut ottelussa neljää pelaajaa, jotka ovat pelanneet aikaisemmin kaudella pääsääntöisesti Kalpan ylemmässä C-nuorten SM-karsintasarjassa pelanneessa joukkueessa. Näistä pelaajista kolmelle Hermes-ottelu on ollut kauden ensimmäinen C-nuorten Mestiksen karsintasarjan ottelu ja neljännelle pelaajalle toinen. Kalpa on voittanut ottelun.


Hermes on tehnyt ottelun jälkeen vastalauseen edellä kerrottujen pelaajien peluuttamisesta ja katsonut, että Kalpa on tavoitellut peluuttamisella kilpailullista etua, jonka Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohta 5.4. on sen mukaan kieltänyt. Kalpa on antanut vastalauseen johdosta vastineen ja perustellut peluuttamista sekä pelaajien kehittymisellä että joukkueen terveystilanteella. Kalpan mukaan vastaava pelaajaliikenne joukkueiden välillä oli ollut aikaisemminkin kaudella jatkuvaa.


Suomen Jääkiekkoliiton kurinpitovaliokunta on hylännyt vastalauseen 12.12.2019 antamallaan päätöksellä. Kurinpitovaliokunnan mukaan asiassa ei voitu todeta, että pelaajien peluuttamisen tarkoituksena olisi ensisijaisesti ollut kilpailullisen edun hakeminen. Sinällään kurinpitovaliokunta on kuitenkin todennut uusien pelaajien siirtämisen ratkaisuotteluihin olevan sellaista toimintaa, joihin kilpailusäännöillä on pyritty vaikuttamaan, ja sen vuoksi pyytänyt kilpailuvaliokuntaa kiinnittämään huomiota Kalpan seurayhteisön sisällä tapahtuvaan pelaajien liikkumiseen eri joukkueiden välillä ja tarvittaessa sääntöjen mukaisesti rajoittamaan pelaajien liikkumista.

 

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON VALITUSVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Hermes on valittanut kurinpitovaliokunnan ratkaisusta Suomen Jääkiekkoliiton valitusvaliokuntaan, joka on päätöksellään 18.12.2019 kumonnut kurinpitovaliokunnan päätöksen ja tuominnut Kalpa/SuKiKa:lle kolmen (3) pisteen pistevähennyksen. Valitusvaliokunnan mukaan Kalpa ei ollut noudattanut ottelussa sen merkityksellisyys huomioon ottaen kilpailusääntöjen kohdan 5.4. mukaista erityistä huolellisuusvelvoitetta. Erityisesti se, että kolmelle C-junioreiden SM-karsintoja pelanneelle pelaajalle kysymyksessä oli ollut kauden ensimmäinen ottelu C-nuorten Mestis-karsinnoissa, oli valitusvaliokunnan mukaan ollut omiaan vahvistamaan olettamaa kilpailusääntöjen vastaisen kilpailuedun tavoittelusta. Kalpan vastuulla olisi ollut sanottu olettama kumota, eikä se ollut vastineessaan niin tehnyt.


VALITUKSET PERUSTEINEEN

Hermes on vaatinut, että valitusvaliokunnan päätös kumotaan ja ottelun lopputulos muutetaan Hermeksen voitoksi 5-0.


Valitusvaliokunnan ratkaisu oli Hermeksen kannalta kohtuuton, koska se johti siihen, että vastalausemenettelyn ulkopuolinen kolmas joukkue eli S-Kiekko nousi sarjataulukossa Hermeksen ohi Mestikseen oikeuttavalle sijalle. Kalpan sääntöjen vastainen menettely kysymyksessä olevassa ottelussa oli kuitenkin kohdistunut nimenomaan Hermekseen, eikä S-Kiekolla ollut edes ollut oikeutta vastalauseen tekemiseen.


Kalpa on vaatinut, että valitusvaliokunnan päätös kumotaan ja asia jätetään kurinpitovaliokunnan päätöksen varaan.


Kalpa ei ollut hakenut pelaajasiirroilla kilpailullista etua. Valitusvaliokunnan tekemä päätös pistemenetyksestä johti epäurheilulliseen lopputulokseen. Kilpailusääntöjen kohdan 5.4. mukainen pääsääntö oli vapaa pelaajaliikenne, ja tulkinnanvaraisen kilpailullisen edun osalta sääntöä tuli tulkita suppeasti. Sillä, että kysymyksessä oli ollut ratkaiseva peli, ei ollut säännön tulkinnan kannalta merkitystä.


VALITUKSIIN VASTAAMINEN

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vastauksessaan todennut, että pistemenetyksen määrääminen oli jääkiekon kurinpitosääntöjen mukainen vastalausekäsittelyssä käytettävissä oleva seuraamus. Valitusvaliokunnan ratkaisu oli siten kilpailusääntöjen mukainen.


LAUSUMAT JA VASTASELITYKSET

Hermes ja Kalpa ovat toimittaneet lautakunnalle lausumansa toistensa valituksista ja Jääkiekkoliiton vastineesta, ja lausumissaan pitkälti toistaneet valituksissaan esittämänsä.

 

S-Kiekko Juniorit ry:lle on varattu mahdollisuus lausua valittajien valituksista ja Jääkiekkoliiton vastineesta. Lausumassaan se on todennut Hermeksen perusteen valitukselleen olevan oikea, mutta kuitenkin katsonut, että pistejaon osalta ratkaisun tulee pysyä linjassa Jääkiekkoliiton jo aikaisemmin tekemien päätösten kanssa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Asian tausta ja kysymyksenasettelu


Kalpan valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, ovatko sen C:n Mestiksen 7.12.2019 pelatussa karsintasarjan ottelussa Hermes-Kalpa/SuKiKa peluuttamat pelaajat A, B, C ja D olleet Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdassa 5.4 määrätyllä tavalla edustuskelpoisia. Asiakirjojen perusteella selvää on, että mainitut pelaajat ovat pelanneet aikaisemmin kaudella pääsääntöisesti Kalpan ylemmällä sarjatasolla eli C:n SM-karsintasarjassa pelanneessa joukkueessa. Asiassa on näin ollen kysymys Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdan 5.4. tulkinnasta ja erityisesti siitä, millä tavoin sääntökohdassa mainittua kilpailullisen edun hakemisen kieltoa tulee arvioida.

 

Sovellettava säännös


Pelaamista eri joukkueissa samassa seurassa/seurayhteisössä koskevan Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdan 5.4. mukaan:


”Maalivahdit voivat pelata saman ikäluokan joukkueissa, ikäistään vanhemmissa ja yli-ikäisinä vuotta nuoremmissa koko kauden ajan (myös samana päivänä).

 

Kenttäpelaaja voi pelata oman ikäluokan joukkueissa tai ikäistään vanhemmissa koko kauden ajan (myös samana päivänä) huomioiden jäljempänä mainitut rajoitukset.

 

Kenttäpelaajana pelaamiseen ei vaikuta maalivahtina pelatut ottelut.

 

Vaikka pelaaminen eri joukkueissa on pääsääntöisesti sallittu, ei se tarkoita, että pelaajan siirtymisellä seuran sisällä joukkueesta toiseen voi hakea kilpailullista etua. Alueen kilpailuvaliokunnan esityksestä liiton kilpailuvaliokunta tai kyseisen alueen aluehallitus voi rajoittaa pelaajien liikkumista joukkueiden välillä.

 

Liikkuminen joukkueiden välillä on kielletty tai rajoitettu seuraavissa tapauksissa

------

2. Nuorten-, B-, B2- ja C-nuorten SM-tasoilla siirtyminen näiden sarjatasojen välillä

 

1.8. – 31.12.

-        Kenttäpelaajan siirtyessä näillä SM-tasoilla nuoremman tai saman ikäluokan joukkueeseen on uuden joukkueen pelattava siirtymisen jälkeiset 4 seuraavaa sarjaottelua ennen kuin pelaaja voi palata takaisin vanhemman tai saman ikäluokan joukkueeseen. Pelaajan ei tarvitse pelata kyseisiä otteluita (esim. voi olla loukkaantunut tai sairaana). Sääntö on voimassa, vaikka paluu ajoittuisikin vasta 31.12. jälkeen (siirtymisajankohta ratkaisee).

-        Kenttäpelaaja voi siirtyä näillä SM-tasoilla nuoremman tai saman ikäluokan joukkueeseen, jolla on vähintään viisi (5) ottelua jäljellä pelaamansa sarjaa missä vaiheessa kautta tahansa. Viimeiseen neljään (4) otteluun voi siirtyä ainoastaan silloin, jos kenttäpelaaja on pelannut kauden omista otteluistaan yli 50 % joukkueessa, johon siirtyy.

 

3. Nuorten-, B-, B2- ja C-nuorten SM-sarjojen pudotuspelit

 

-        Pudotuspeleissä/karsinnoissa voi edustaa vain yhtä joukkuetta / ikäluokka.

-        B-nuorten SM-sarjan pudotuspeleihin eivät saa osallistua ne yli-ikäiset kenttäpelaajat, jotka eivät kauden aikana ole pelanneet vähintään 5:ttä ottelua B-nuorten SM-tasolla. Liigassa tai Mestiksessä pelanneet yli-ikäiset (s. 2001) eivät voi osallistua B-nuorten SM-sarjan pudotuspeleihin

-        B-nuorten SM-sarjan pudotuspeleihin saa osallistua pelaaja, joka on Liigan/KHL:n – Mestiksen – Nuorten SM-Liigan erityissääntöjen perusteella edustanut Mestisseuraa 15.2. jälkeen ja omaa siirto-oikeuden liiga/KHL-seuran seurayhteisöön.

-        B2-nuorten SM-sarjan pudotuspeleihin eivät saa osallistua ne kenttäpelaajat, jotka ovat pelanneet Nuorten SM-Liigassa tai Nuorten Mestiksessä. B-C-nuorten SM-sarjassa (ml. alkusarja ja alempi loppusarja) tai B-nuorten Mestiksessä kauden aikana pelanneista kenttäpelaajista B2-nuorten SM-pudotuspeleihin saavat osallistua ne kenttäpelaajat, jotka ovat pelanneet vähintään 50 % kauden kaikista ko. seurassa pelaamistaan sarjaotteluista B2-nuorten SM-sarjan pudotuspeleihin osallistuvassa joukkueessa.

 

4. B-, B2- ja C-nuorten Mestis-, Suomi-sarja ja Aluesarja-tasojen lopputurnaukset/pudotuspelit

Lopputurnauksiin/pudotuspeleihin voivat osallistua kaikki ikänsä puolesta edustuskelpoiset kenttäpelaajat, mikäli ovat pelanneet 1.1. jälkeen pelaamistaan sarjaotteluista yli 50% ko. joukkueessa.”

 

Sovellettavasta säännöstä ja sen tulkinnasta


Lautakunta toteaa, että Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaan kenttäpelaajan pelaaminen saman seuran tai seurayhteisön oman ikäluokan eri joukkueissa on sallittua koko kauden ajan, eikä eri joukkueissa pelaamista ole siten rajoitettu myöskään sarjan viimeisissä ja ratkaisevissakaan otteluissa. Toisaalta säännöissä on kuitenkin todettu, että vaikka pelaaminen eri joukkueissa on pääsääntöisesti sallittu, ei se tarkoita, että pelaajan siirtymisellä seuran sisällä joukkueesta toiseen voi hakea kilpailullista etua.


Lautakunta pitää selvänä, että pelaajan siirtyminen saman ikäluokan ylemmässä sarjassa pelaavasta saman seuran tai seurayhteisön joukkueesta alemmassa sarjassa pelaavaan joukkueeseen tuo lähtökohtaisesti aina tälle alemmassa sarjassa pelaavalle joukkueelle kilpailullista etua. Säännöissä ei ole myöskään erikseen määritetty, mitä näkökohtia kilpailullisen edun hakemista arvioitaessa tulisi ottaa huomioon ja tuleeko arvioinnissa antaa merkitystä sille, missä vaiheessa kautta pelaajien siirtyminen toteutetaan eikä edes sitä, montako pelaajaa on mahdollista samanaikaisesti siirtää ylemmältä sarjatasolta alemman sarjatason joukkueen peliin. Tältä osin on myös huomattava, että kaikki sarjassa pelattavat ottelut ovat ottelussa jaossa olevat sarjapisteet huomioon ottaen koko sarjan lopputuloksen kannalta saman arvoisia. Tähän nähden pelaajien saman seuran tai seurayhteisön eri joukkueissa liikkumisen koko kauden eli myös sarjan viimeisissä ja ratkaisevissakin otteluissa sallivia kilpailusääntöjä onkin lähtökohdiltaan pidettävä sisällöllisesti paitsi tulkinnanvaraisina, myös osin ristiriitaisina.


Toisaalta säännöissä on kuitenkin nimenomaisesti määrätty niistä tilanteista, joissa vapaa liikkuminen eri joukkueiden välillä on nimenomaisesti kielletty tai joissa sitä on rajoitettu. Nyt kysymys ei ole tällaisesta säännöissä nimenomaisesti kielletystä joukkueiden välisestä siirtotilanteesta. Lisäksi sääntökohdassa, jossa kilpailullisen edun hakeminen on kielletty, on nimenomaisesti määrätty, että alueen kilpailuvaliokunnan esityksestä liiton kilpailuvaliokunta tai kyseisen alueen aluehallitus voi rajoittaa pelaajien liikkumista joukkueiden välillä. Tällaista nimenomaista määräystä ei tässä tapauksessa ole myöskään annettu.


Edellä lausuttuun nähden lautakunta katsoo perustelluksi tulkita Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjä siten, että pelaajien liikkuminen saman seuran tai seurayhteisön eri joukkueissa on koko kauden ajan sallittua, ellei kysymys ole tilanteesta, jossa se on sääntöjen mukaan nimenomaisesti kielletty tai jossa sitä on rajoitettu, taikka jossa sitä on liiton kilpailuvaliokunnan tai alueen aluehallituksen toimesta rajoitettu. Lautakunta katsoo kilpailullisen edun hakemisen kieltävän sääntökohdan niin tulkinnanvaraiseksi, että sitä voi lähtökohtaisesti soveltaa vain tulkinnallisesti riidattomissa tilanteissa.


Oikeusturvalautakunnan johtopäätökset


Nyt esillä olevaan valitusasiaan johtanut ottelu on ollut C-nuorten Mestiksen karsintasarjan 7.12.2019 pelattu ottelu, jossa pelaajien liikkumista saman seuran tai seurayhteisön eri joukkueissa ei ole Jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä kielletty tai rajoitettu. Oikeusturvalautakunnan tiedossa ei ole myöskään, että pelaajien liikkumista olisi liiton kilpailuvaliokunnan tai alueen aluehallituksen toimesta kyseisessä sarjassa Kalpaa tai sarjassa pelanneita muita joukkueita koskien rajoitettu, vaikka Kalpa on asiassa esitetyn selvityksen mukaan peluuttanut C-junioreiden SM-karsinnoissa pelanneita pelaajia C-nuorten Mestis-karsinnoissa jo aikaisemmin saman kauden aikana. Vastaavaa pelaajien liikkumista on ollut myös muissa seuroissa.


Lautakunta toteaa johtopäätöksenään, että Kalpan peluuttaessa Hermeksen ja Kalpan välisessä ottelussa 7.12.2019 edellä mainittuja neljää aikaisemmin kauden aikana pääosin ylemmällä sarjatasolla pelannutta pelaajaa, kysymyksessä ei voida katsoa olevan kilpailusääntöjen kohdan 5.4 vastaisesta menettelystä. Kalpa ei siten ole nyt esillä olevassa Hermestä vastaan pelatussa ottelussa rikkonut liiton kilpailusääntöjä eikä sille ole voitu määrätä Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan määräämää pistemenetystä. Valitusvaliokunnan päätös on sen vuoksi kumottava.


Päätöslauselma


Kalpan valitus hyväksytään ja Hermeksen valitus hylätään. Suomen Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan päätös kumotaan ja asia jätetään liiton kurinpitovaliokunnan ratkaisun lopputuloksen varaan.


Kalpan maksama valitusmaksu palautetaan. Hermeksen maksamaa valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                     Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Pia Ek ja Mikko Kohtala