20/2012 Ratsastus: Lautakuntamenettely - Valituksen peruuttaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 20/2012

27.8.2012    Diaarinro 20/2012   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Osallistumisoikeuden epääminen 26.8.2012 järjestettävään Tapiola Grand Prix finaaliin (Volkswagen Leading Rider osakilpailu)

 

ASIA  

Osallistumisoikeuden epääminen


MUUTOKSENHAKIJA 

Paul Argus, Viro 


KUULTAVA 

Suomen Ratsastajainliitto ry 


KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN 

Paul Argus on 19.8.2012 ilmoittanut hevosen sunnuntaina 26.8.2012 järjestettävään kilpailuun. Ilmoittautumista ei ole hyväksytty. 


VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA  Paul Argus on 20.8.2012 oikeusturvalautakunnalle toimittamassaan valituksessa vaatinut, että hänen sallitaan osallistua kilpailuun. Oikeusturvalautakunnan pyydettyä Suomen Ratsastajainliitto ry:ltä vastauksen Arguksen valitukseen Ratsastajainliitto on ilmoittanut, että Ratsastajainliiton hallitus oli 23.8.2012 tekemällään päätöksellä myöntänyt Argukselle oikeuden osallistua valituksessa mainittuun kilpailuun. Ratsastajainliiton lausuman jälkeen Argus on peruuttanut valituksensa.  


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU 

Argus on haettuaan muutosta peruuttanut valituksensa. Näin ollen lausunnon antaminen asiassa raukeaa. 


Päätöslauselma 

Lausunnon antaminen asiassa raukeaa ja valituksen käsittely jää sillensä. 

Valitusmaksu palautetaan. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Jukka Sippo                                         Timo Ojala puheenjohtaja                                       sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Pia Ek, Heikki Halila, Elias Kajander ja Hannu Rautiainen.