6/2011 Jääkiekko: Lautakuntamenettely - Valituksen peruuttaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                   Nro 6/2011 

1.2.2011                   Diaarinro 3/2011


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Itä-Helsingin Kiekko ry:n ilmoitus 11.1.2011 pelaajan siirto-oikeuden epäämisestä


ASIA

Pelaajan siirto-oikeuden myöntäminen
 

MUUTOKSENHAKIJA

Niki Korhonen
 

KUULTAVAT

Itä-Helsingin Kiekko ry
Suomen Jääkiekkoliitto ry
 

ITÄ-HELSINGIN KIEKKO RY:N ILMOITUS PELAAJAN SIIRTO-OIKEUTTA KOSKEVASSA ASIASSA

Itä-Helsingin Kiekko ry on Niki Korhoselle osoitetussa sähköpostiviestissä 11.1.2011 todennut, että siirto-oikeutta ei anneta. Seuran pelisääntöjen mukaan seura ei myönnä siirto-oikeutta 30.9. jälkeen.
 

VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

Niki Korhonen on valituksessaan vaatinut, että hänelle myönnetään siirto-oikeus uuteen seuraan.
Oikeusturvalautakunta on pyytänyt Itä-Helsingin Kiekko ry:ltä ja Suomen Jääkiekkoliitto ry:ltä vastaukset valituksen johdosta. Vastausten pyytämisen jälkeen Korhonen on peruuttanut valituksensa ja oikeusturvalautakunta on ilmoittanut kuultaville, ettei vastauksia tarvitse antaa. Vastauksia ei ole toimitettu.
 

PÄÄTÖS

Korhonen on haettuaan muutosta peruuttanut valituksensa. Näin ollen lausunnon antaminen asiassa raukeaa.


Päätöslauselma

Lausunnon antaminen asiassa raukeaa ja valituksen käsittely jää sillensä.


Valitusmaksua ei palauteta.
 

Ratkaisu oli yksimielinen.
 

Pertti Välimäki                                Timo Ojala
puheenjohtaja                                 sihteeri
 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Kristiina Rintala, Hilkka Salmenkylä ja Jukka Sippo.