Tiedote 20.6.2022

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                                                    TIEDOTE 20.6.2022


ARI LUUSUAN VALITUS DOPINGRIKKOMUKSESTA HYLÄTTIIN

Urheilun oikeusturvalautakunta on 20.6.2022 antamallaan päätöksellä pysyttänyt Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan (jäljempänä kurinpitolautakunta) 1.3.2022 antaman päätöksen, jossa pitkän matkan hiihtäjä Ari Luusualle on määrätty dopingrikkomuksen perusteella neljän vuoden urheilun toimintakielto.

Luusuan 20.7.2021 antama dopingnäyte sisälsi urheilussa kiellettyä ainetta. Asiaa kurinpitolautakunnassa käsiteltäessä Luusua kuitenkin esitti, että testaushetkellä heinäkuussa 2021 hän oli jo lopettanut uransa eikä SUEK:lla ollut enää perustetta ottaa häntä antidopingsäännöstön piirin ja tehdä hänelle dopingtestiä. 

Kurinpitolautakunta katsoi päätöksessään 1.3.2022, että Luusua oli ollut testaushetkellä Suomen antidopingsäännöstössä tarkoitettu muu kuin kansainvälisen tai kansallisen tason urheilija ja että SUEK oli siten voinut päättää Luusuan ottamisesta antidopingsäännöstön piiriin. Lisäksi kurinpitolautakunta katsoi, että Luusuaan oli voitu soveltaa myös Kansainvälisen hiihtoliitto FIS:n antidopingsäännöstöä. Luusua valitti päätöksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan katsoen, että hän ei ollut sitoutunut testaushetkellä mihinkään antidopingsäännöstöön eikä SUEK:lla siten ollut ollut toimivaltaa ottaa häntä antidopingsäännöstön piiriin ja testattavaksi. 

Oikeusturvalautakunta katsoi päätöksessään, että Luusua oli ollut testaushetkellä 20.7.2021 Suomen antidopingsäännöstössä tarkoitettu muu kuin kansainvälisen tai kansallisen tason urheilija, jonka SUEK oli toimivaltansa puitteissa voinut ottaa antidopingsäännöstön piiriin ja testattavaksi. Näin oli siitä huolimatta, että Luusua ei enää ollut minkään suomalaisen seuran jäsen eikä hänen lisenssinsä ollut voimassa. Luusuan keväällä 2021 solmima kahden vuoden sopimus ruotsalaisen ammattilaisjoukkueen kanssa sekä hänen kilpailu-uran jatkamiseen viittaava toimintansa kesä-, heinä- ja elokuussa 2021 kokonaisuutena osoittivat, että vaikka Luusua oli pohtinut uransa lopettamista ja keskustellut asiasta myös seuransa edustajan kanssa, hän ei kuitenkaan ollut vetäytynyt kilpaurheilusta ainakaan aikaisemmin kuin elokuun 2021 lopulla, jolloin hän oli saanut tiedon positiivisesta dopingtestituloksesta. Näin ollen Luusuaan oli voitu soveltaa testaushetkellä heinäkuussa 2021 Suomen antidopingsäännöstöä. Koska Luusualla oli ollut testaushetkellä voimassaoleva urheilijasopimus Ruotsin hiihtoliiton jäsenseuran kanssa, häneen oli voitu soveltaa myös FIS:n antidopingsäännöstöä. Sen vuoksi Luusuan valitus hylättiin.

Asia on ratkaistu oikeusturvalautakunnassa kokoonpanossa Timo Ojala (pj.), Kristiina Rintala, Ilkka Lahtinen, Pekka Lindroos ja Tapio Rantala. Lautakunnan sihteerinä toimi Samuli Sillanpää.

Lisätietoja antavat oikeusturvalautakunnan puheenjohtaja Timo Ojala, p. 050 3311334 sekä lautakunnan sihteeri Samuli Sillanpää, p. 040 753 6855.