Tiedote 22.7.2016

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                         TIEDOTE

 

                                                                                                 22.7.2016

 

NAISTEN PAINONNOSTON OLYMPIAVALINTAA EI MUUTETTU

Urheilun oikeusturvalautakunta on 22.7.2016 antamallaan päätöksellä pysyttänyt Suomen Olympiakomitean 18.7.2016 tekemän valintapäätöksen, jolla Suomen edustajaksi Rion olympialaisiin naisten painonnostoon on valittu Anni Vuohijoki.

Suomi oli saanut maapaikan naisten painonnostoon sen jälkeen, kun eräiden valtioiden osallistuminen olympialaisiin oli evätty. Suomen Olympiakomitea oli 18.7.2016 valinnut Suomen edustajaksi Anni Vuohijoen. Olympiakomitea katsoi, että valinta tulee tehdä kolmen urheilijan välillä. Arvioinnissa olivat mukana 63 kg:n sarjassa kilpailevat Anni Vuohijoki ja Anna Everi sekä 75 kg:n sarjassa kilpaileva Meri Ilmarinen. Olympiakomitea katsoi, että Vuohijoella oli parhaat mahdollisuudet menestyä olympialaisissa ja valitsi hänet Suomen edustajaksi. Everi ja Ilmarinen valittivat molemmat valintapäätöksestä. Kumpikin valittajista vaati, että hänet valitaan Vuohijoen sijasta Suomen edustajaksi olympialaisiin.

Oikeusturvalautakunta totesi ratkaisussaan, että vahvistettujen valintakriteereiden mukaan olympialaisiin valitaan ne urheilijat, joilla Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö arvioi olevan kansainvälisten näyttöjen perusteella realistinen mahdollisuus sijoittua olympialaisissa 16 parhaan joukkoon. Arvioinnissa ja harkinnassa otetaan lähtökohtaisesti huomioon lajin vuosien 2015 ja 2016 maailmanmestaruuskilpailut, Rion olympialaisten karsintakilpailut ja saavutetut tulosrajat, maailman cupin osakilpailut sekä lajin virallinen maailman ranking. Oikeusturvalautakunta katsoi esitetyn selvityksen perusteella, että arvioitavana olevat kolme urheilijaa olivat harkinnassa huomioon otettavien kriteereiden valossa arvioituina varsin tasaväkisiä. Oikeusturvalautakunta totesi, että asetettujen valintakriteereiden perusteella ja valintakriteereiden mahdollistaman harkintavallan puitteissa Suomen edustajaksi olympialaisiin olisi voitu valita myös Everi tai Ilmarinen. Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuitenkaan kuulunut sen arviointi, olisiko joukkueeseen voitu valita Vuohijoen sijasta joku muu varteenotettavista ehdokkaista, vaan sen arviointi, oliko valituksen kohteena oleva päätös asetettujen valintakriteereiden vastainen tai oliko valintapäätös valitsematta jätettyä urheilijaa syrjivä.

Oikeusturvalautakunta totesi, että tilanteessa, jossa arvioitavana olleet kolme painonnostajaa olivat olleet arvioinnissa huomioon otettavana ajanjaksona varsin tasaväkisiä, sovellettavat valintakriteerit olivat jättäneet Olympiakomitealle varsin paljon harkintavaltaa.  Olympiakomitea oli päätynyt harkintansa perusteella valitsemaan edustajaksi Vuohijoen. Asiassa ei ollut ilmennyt, että Olympiakomitea olisi käyttänyt harkintavaltaa asiassa väärin tai että päätös olisi valitsematta jääneitä urheilijoita syrjivä. Asiassa ei ollut ilmennyt myöskään sellaisia menettelyvirheitä, joiden vuoksi valintapäätös tulisi poistaa. Valitukset hylättiin ja Olympiakomitean valintapäätöstä ei muutettu.

Asia on ratkaistu oikeusturvalautakunnassa kokoonpanossa Jarmo Hirvonen (pj.), Timo Ojala, Hannu Rautiainen ja Hilkka Salmenkylä. Lautakunnan sihteerinä toimi Samuli Sillanpää.

Lisätietoja antaa lautakunnan sihteeri Samuli Sillanpää, p. 040 753 6855