2/1998 Jalkapallo: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Edustuskelpoisuus, Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta

                                  URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Annettu Helsingissä 30.4.1998


PÄÄTÖS     NRO 2/98        DNro 3/97


                             URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONPANO

Lauri Tarasti, puheenjohtaja, Gustav Dahlberg, Heikki Halila, Marja Rarnrn-Schmidt, Juhani Salmenkylä, Risto Jalanko, sihteeri

MUUTOKSENHAKIJA

Myllykosken Pallo-47 ry (MyPa)

VASTAPUOLI

FC Jazz

          KUULTAVAT

Ylivieskan Pallo ry Suomen Palloliitto ry

ASIA

Ari-Pekka Roikon edustusoikeus

MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Suomen Palloliiton liittohallituksen päätös 16.10.1997, jolla on hylätty MyPa:n vastalause Ari-Pekka Roikon edustusoikeutta koskevassa asiassa (liitteenä).

VAATIMUKSET

MyPa on valituksessaan 13.11.1997 vaatinut liittohallituksen päätöksen kumoamista ja vastalauseensa hyväksymistä. FC Jazz oli 5.10.1997 Veikkausliigan ottelussaan MyPa:aa vastaan käyttänyt pelaajaa, jolla ei ollut ollut edustusoikeutta. FC

Jazz ei ollut ennen ottelua maksanut Roikosta kasvattajarahaa

Ylivieskan Pallolle. Suomen Palloliiton kilpailusääntöjen 16

§:n mukaan pelaaja ei ole edustuskelpoinen ennenkuin korvaus on suoritettu.

VASTAUKSET

FC Jazz on vastauksessaan 31.12.1997 vaatinut valituksen hylkäämistä.

 

Ylivieskan Pallo on vastauksessaan 16.12.1997 todennut asian olevan seuran osalta loppuunkäsitellyn, kun FC Jazz oli maksanut kasvattajarahan.

 

Suomen Palloliitto on vastauksessaan 19.12.1997 vaatinut ensisijaisesti valituksen jättämistä urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta ja toissijaisesti valituksen hylkäämistä. Liiton sääntöjen 7

§:n 2 mom:n mukaan liiton tai seuran jäsen voi valittaa oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin liiton tai piirin elinten tekemästä valittajaan kohdistuneista päätöksistä, jotka koskevat erottamista liiton, piirin tai


                                                                                                                                                            

 

seuran jäsenyydestä, jäsenoikeuksien rajoittamista tai kurinpitotoimia. Tässä jutussa ei ollut kysymys säännöissä mainituista asioista, vaan päätöksen sääntöjenvastaisuudesta. MyPa:lla ei siten liiton sääntöjen mukaan ollut oikeutta valittaa asiassa oikeusturvalautakuntaan. Valitus oli joka tapauksessa täysin aiheeton ja perusteeton.

VASTASELITYS

MyPa on vastaselityksessään 22.1.1998 toistanut vaatimuksensa ja katsonut oikeusturvalautakunnan olevan sääntöjensä 1 §:n 1 mom:n mukaan toimivaltainen asiassa.

LISÄVASTAUS

Suomen Palloliitto on pyynnöstä 19.3.1998 antanut lisävastauksen oikeusturvalautakunnan toimivaltaa koskevan väitteensä osalta.

LISÄKIRJOITUKSET

0

Finnairin Palloilijat ry on pyytämättä toimittamissaan kirjoituksissa 21.1. ja 20.3.1998 esittänyt saada tulla asiassa kuulluksi asianosaisena sekä vaatinut MyPa:n valituksen jättämistä tutkimatta tai sen hylkäämistä.

 

URHEILUN  OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

 

Perustelut

 

Suomen Palloliitto on vuonna 1991 yhdessä muiden urheilun tuolloisten keskusjärjestöjen kanssa allekirjoittamallaan sopimuksella perustanut urheilun oikeusturvalautakunnan ja hyväksynyt sille säännöt. Oikeusturvalautakunnan tehtävänä on sääntöjensä 1 §:n 1 mom:n mukaan järjestöistä riippumattomana valituselimenä käsitellä urheilijoiden tai urheilujärjestöjen tekemiä valituksia järjestöjen tai niiden organisaatioon kuuluvien yhteisöjen valittajaa koskevista päätöksistä, joissa on muun muassa kysymys päätöksen sääntöjenvastaisuudesta.

 

Suomen Palloliitto on vuonna 1993 perustetun Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen. Suomen Liikunta ja Urheilun sääntöjen 10 §:n 2 mom:n mukaan yhteisön jäsenet sitoutuvat noudattamaan urheilun oikeusturvalautakunnasta annettuja sääntöjä ja määräyksiä, elleivät ne ole muun vastaavan oikeusturvaelimen piirissä.

 

Suomen Palloliitto on kuitenkin 31.5.1996 yhdistysrekisteriin merkityissä säännöissään rajoittanut valitusoikeutta urheilun oikeusturvalautakuntaan edellä liiton vastauksessa kerrotulla tavalla. Näin tekemällä liitto on toiminut vastoin allekirjoittamaansa urheilun oikeusturvalautakunnan perustamissopimusta. Toisaalta MyPa ei ole selvittänyt vastustaneensa liiton sääntöjen muuttamista, mihin sillä olisi ollut liiton jäsenenä mahdollisuus toisin kuin urheilijoilla, joilla ei ole tällaista jäsenyyssuhdetta liittoon. MyPa on näin menetellessään luopunut oikeudesta saada asiansa urheilun oikeusturvalautakuntaan, mihin sillä olisi ollut oikeusturvalautakunnan perustamissopimuksen perusteella oikeus.


..

''                                                                                                                                                                  3

 

 

 

 

MyPa:n valituksessa ei ole kysymys Suomen Palloliiton sääntöjen 7 §:n 2 mom:ssa tarkoitetuista asioista eli liiton jäsenyydestä erottamisesta, jäsenoikeuksien rajoittamisesta eikä kurinpitotoimesta, vaan päätöksen sääntöjenvastaisuudesta. Valituksessa ei myöskään ole kysymys yksittäisen urheilijan oikeusturvasta. Suomen Palloliiton yhdistysrekisteriin merkittyjä sääntöjä on MyPa:n ja liiton välisessä suhteessa sovellettava liiton tekemien urheilun oikeusturvalautakuntaa koskevien sopimusten ja sitoumusten edellä. Urheilun oikeusturvalautakunta ei siten voi ottaa MyPa:n valitusta käsiteltäväkseen sen jälkeen, kun Suomen Palloliitto nimenomaan on vaatinut valituksen jättämistä tutkittavaksi ottamatta sääntöjen mainitun 7 §:n 2 mom:n nojalla.

 

Finnairin Palloilijat ei ole jutussa asianosaisen asemassa. Jutussa nyt annettava päätös valituksen tutkimatta jättämisestä ei vaikuta sen asemaan.

          Päätösl.auselma

Urheilun oikeusturvalautakunta jättää MyPa:n valituksen tutkimatta. Suomen Palloliiton liittohallituksen päätös 16.10.1997 jää pysyväksi.

Finnairin Palloilijoiden kirjoitukset jätetään huomiotta.

 

Asian näin päättyessä MyPa:n suorittamaa valitusmaksua ei palauteta.

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

 

                     


Lauri Tarasti

         puheenjohtaja


Risto Jalanko sihteeri


....

OCT-17-1997 15:35  FROM SUOMEN PALLOLIITTO        TO          0058296720           P.01/01

 


 

•       SUOMEN PALLOLIITTO Liittohallitus


OTE

17.10.1997

 

LIITITOHALLITUKS!NKOKOUS  7/97

 


Aika

 

Paikka


Torstai 16.10.1997 klo 14.00-19.00

 

Suomen Palloliiton toimisto

L-Brahenkatu 2. 00510 Helsinki


 


Läsnä             Pentti Seppålä Heikki Grönlund Jukka Gustafsson Pekka Hämäläinen Taisto Matinlassi Esko Parikka Pentti Puro

Jan-Erik Sundell Matti Syvänen Pekka Toropainen Sakari Pihlamo

 

Pertti Alaja

Risto Rissanen Teuvo Holopainen


puheenjohtaja kohdat4-9

 

 

 

 

liittovaltuuston varapuheenjohtaja,kohdat 1-9 pääsihteeri

vt. kilpailupäällikkö

talouspäällikkö, sihteeri


 

1

Kol ouksen  avaus ja päätösvalt'1isuus

Puheenjohtaja Seppälä avasi kokouksen ja totesi sen paätösvaltaiseksi.


 

12

) AyPanvastalause ottelusta FC Jazz - MyPa

Liittohallitus päätti yksimielisesti hylätä MyPan vastalauseen koski ., Ari-Pekka

Roikon edustusoikeutta.

Perusteluna todetaan, että välimieskäsittelyn käynnistyessä huhtikuun lopulla 1997 on Ari-Pekka Roikolle myönnetty edustusoikeus FC Jazzissa. Kasvattajaraha-asia wli esille vasta tämän jälkeen, eikä sen takia kilpailuvaliokunta 6.8.1997 asiasta päättäessään kumonnut pelaajan edustusoikeutta..

·,  -------·-··-··-·-

"··.1·,8

Ko <OUk3en päättäminen

\,

\

'           Puheenjohtaja Seppälä päätti kokouksen klo 19.00

 

 


VAKUUDEKSI

 

Pentti St."'Opälä. Pentti Sepp lä puheenjohtaja

 


 

 

Teuvo Holopainen Teuvo Holopainen sihteeri

, /                  .-   --