3/1999 Jääkiekko: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Sarjapaikka, Lautakuntamenettely - Valituksen peruuttaminenURHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Annettu Helsingissä 7.6.1999PÄÄTÖS   Nro 3/99

Dnro 1/99

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONPANO

Lauri Tarasti, puheenjohtaja, Gustav Dahlberg, Helena Jaatinen, Veikko Ripatti, Ilmari Ylä-Autio ja Risto Jalanko, sihteeri

MUUTOKSENHAKIJA

Ylivieskan Pallo ry

KUULTAVA

Suomen Jääkiekkoliitto ry


ASIA

Sarjapaikka
jääkiekon II divisioonassa
MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVAT PÄÄTÖKSET

Suomen Jääkiekkoliiton sarjavaliokunnan päätös 16.10.1998 ja liittohallituksen päätös 5.11.1998 (liitteinä)

MUUTOKSENHAKU

Ylivieskan Pallo on 5.2.1999 vaatinut sarjapaikkaa koskevien päätösten kumoamista.

VASTAUS

Suomen Jääkiekkoliitto on 12.3.1999 antanut pyydetyn vastauksen muutoksenhaun johdosta.

SELITYS

Ylivieskan Pallo on 9.4.1999 antanut pyydetyn selityksen vastauksen johdosta.MUUTOKSENHAUN PERUUTUS

Ylivieskan Pallo on 19.5.1999 ilmoittanut peruuttavansa muutoksenhakemuksensa.


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Peruutuksen johdosta lausunnon antaminen muutoksenhakemuksesta raukeaa. Suomen Jääkiekkoliiton sarjavaliokunnan ja liittohallituksen päätökset jäävät pysyviksi.


Asian näin päättyessä Ylivieskan Pallolle palautetaan puolet maksetusta valitusmaksusta eli 1.500 markkaa.


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA


Lauri Tarasti puheenjohtajaA<

Risto Jalanko

sihteeri
PÖYTÄKIRJAN OTE

 

 

20.10.1998SARJAVALIOKUNNAN KOKOUS 1 / 1998-99

 Aika Paikka

 

Läsnäpe 16.10.1998 klo 10.00

Suomen Jääkiekkoliitto, Mäkelänkatu 91, Helsinki


Jukka-Pekka Vuorinen puheenjohtaja Asko Kavekari

Jouni Kippola Pertti Perko

Pekka Kivinen                    sihteeri
0     Poissa                               Hannu Soro                       estynyt

1                          Kokouksen avaus

 

Puheenjohtaja avasi kauden 1998-99 ensimmäisen kokouksen.


2                          Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


11                 Muut asiat

 

11.1              Käsiteltiin uudelleen Ylivieskan Pallon ja Ylivieskan Jääkiekko ry:n välisiä talousasioita. Kuultiin selvitysmieheksi asetetun Jouni Kippolan kertomus neuvotteluista, sekä puheenjohtaja Vuorisen selvitys hänen saamastaan informaatiosta ja käymistään keskusteluista eri osapuolten tai heidän edustajiensa kanssa. Todettiin, että Kippola on saanut pyytämänsä selvityksen YJK:n edustajilta, muttei YPa:n edustajilta.

Päätettiin muuttaa edellisessä kokouksessa YJK:lle määräaikaisena myönnetty II divisioonan sarjapaikka muiden seurojen tavoin kilpailu­ organisaation mukaiseksi.

Lisäksi todettiin, että tähän saakka saatujen selvitysten perusteella YPa on saanut entisen jääkiekkojaoston tekemiä yhteistyösopimuksia sekä peli­ varusteet edukseen. Muita taloudellisia velvoitteita ei sarjavaliokunta tähän mennessä saatujen selvitysten perusteella voi katsoa pelkästään YPa:n jääkiekkojaoston aiheuttamiksi eikä näin ollen näe moraalista ongelmaa sarjapaikan siirrolle YJK:lle.Pöytäkirjanotteen vakuudeksi
Pekka Kivinen sihteeriSUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO RY, FINNISH ICE HOCKEY ASSOCIATION, Mäkelänkatu 91, FIN-OO610 Helsinki

t. (09)  756 750, int. +358 9  756 750, f.  (09)  7567 5575, int. +358 9 7567 5575, www.finhockey.fi11. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

11.1 Ylivieskan Pallo

 

Kuultiin tämänhetkinen tilannekatsaus Ylivieskasta ja päätettiin vahvistaa sarjavaliokunnan päätös koskien sarjapaikan myöntämistä 11-divisioonassa Ylivieskan Jääkiekko ry:lle.

Pöy kirjan otte        i

/,!th  Jw);fz/(!x

Heli Borgstr;;.1/'·l

0        sihteeri


)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.     '     ,,

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO                                    PÖYTÄKIRJAN OTE

25.1.1999


LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS n:o 18 / 1997-98


Aika              to 05.11.1998 klo 15.30

 


LäsnäKalervo Kummolapuheenjohtaja

Olli Lahtinen

Harri Lintumäki

Lasse Pullola

Jyrki Santala

Jukka-Pekka Vuorinen Heli Borgströmtoimitusjohtaja sihteeri

Eino Keinänen

likka Hollo
Poissa

Harry Bogomoloff Urpo Helkovaara

Raimo Kaartinen

este este este

Paikka          Suomen Jääkiekkoliitto, Mäkelänkatu 91, Helsinki

 

 

 

0
Asia

 

1.    Kokouksen avaus

 

Puheenjohtaja Kalervo Kummola avasi kokouksen toivottaen kaikki hallituksen jäsenet tervetulleiksi.


2.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


3.    Hyväksytään  kokouksen esityslista

 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista niin, että muissa asioissa käsitellään Ylivieskan Pallon tilanne, OPM:n ansiomerkkihakemukset, nimetään SLU:n neuvottelukuntiin ehdokkaat sekä täydennetään Naisten MM-kisaorganisaatiota .

L/ ;;;:u  A   e!p"l :/ ··-{.}_:    .A:::;;5r .

/tt/1$i..m.      ---· J}m..pµtMJi       .

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO RY, FINNISH ICE HOCKEY ASSOCIATION, Mäkelänkatu91, FIN-00610 Helsinki

t. (09) 756 750. int .  + 358 9 756 750. f. (09) 7567 5575. int. +358 9 7567 5575. www.finhockey.fi