22/ Jääkiekko Yhdistys – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Sarjapaikka


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 22/2015

3.7.2015                   Diaarinro 17/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kilpailuvaliokunnan päätös 28.4.2015 lisäpaikkojen jakamisesta B-nuorten Mestiskarsintaan kaudelle 2015 - 2016


ASIA         

Sarjapaikka


MUUTOKSENHAKIJA

GrIFK Jääkiekko ry


KUULTAVA

Suomen Jääkiekkoliitto ry


LISÄPAIKKOJEN JAKAMISTA KOSKEVA PÄÄTÖS

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n (jäljempänä Jääkiekkoliitto) kilpailuvaliokunta on 28.4.2015 päättänyt, että liiton Etelän alueelta lisäpaikat seuraavan kauden B-nuorten Mestiskarsintaan saavat Espoon Palloseura ry (jäljempänä EPS) sekä Harjun Kiekko ry (jäljempänä HAKI). Kilpailuvaliokunta on vahvistanut päätöksen kokouksessaan 22.5.2015.


VALITUS PERUSTEINEEN

GrIFK Jääkiekko ry (jäljempänä GrIFK) on valituksessaan vaatinut, että Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan valituksen kohteena olevaa päätöstä muutetaan siten, että myös GrIFK:lle myönnetään haettavana ollut lisäpaikka.


Perusteinaan GrIFK on lausunut, että haettavaksi ilmoitettuja kahdeksaa lisäpaikkaa, joista kaksi oli kohdistunut Jääkiekkoliiton Etelän alueelle, ei ollut jaettu etukäteen ilmoitettujen kriteerien perusteella.


Seuroille 1.4.2015 lähetetyssä tiedotteessa oli todettu, että lisäpaikkojen jakamisessa käytetään kriteereinä yleisesti seuran junioritoiminnan jatkuvuutta (pelaajien riittävyys), maantiedettä ja ikäluokan kilpailullista menestystä aiempina vuosina. Ratkaisevana kriteerinä tässä asiassa on ollut kilpailullinen menestys. GrIFK on menestynyt EPS:a ja HAKI:a paremmin sekä päättyneellä pelikaudelle että sitä edeltäneellä kaudella 2013 - 2014. GrIFK:n B-nuoret olivat pelanneet ikäluokan Mestistä pelikaudella 2013 - 2014 sekä myös syyskaudella 2014. Pudottuaan Mestiksestä GrIFK oli voittanut keväällä 2015 B-nuorten Suomi-sarjan lohkonsa häviämättä peliäkään. EPS sen sijaan ei ollut päättyneellä pelikaudella lainkaan B-nuorten valtakunnallisessa kilpailutoiminnassa mukana ja kaudella 2013 - 2014 se oli pelannut Suomi-sarjassa, sijoittuen sarjan sijalle seitsemän. HAKI puolestaan on perustettu vasta kaudella 2014 - 2015 ja se oli sijoittunut keväällä 2015 Suomi-sarjan lohkossaan vasta kuudenneksi. Vaikka kilpailullista menestystä tarkasteltaisiin siten, että seurojen C- ja B-nuorten menestys laskettaisiin yhteen, on GrIFK menestynyt viimeisinä vuosina mainittuja, lisäpaikan saaneita seuroja paremmin.   


Mikäli lisäpaikkavalintoja tarkastellaan valtakunnallisesti, on selvää, että asetetut kriteerit GrIFK:ta paremmin kokonaisuutena täyttäviä seuroja ei ole ollut kahdeksaa. Lisäpaikan saaneista joukkueista Tappara Forum ei ole edes pelannut B-nuorten sarjassa ja muut lisäpaikan saaneet joukkueet olivat sijoittuneet sarjassa GrIFK:ta heikommin. GrIFK:n edelle lisäpaikkavalinnoissa on siten asetettu seuroja, joiden menestys ei olisi siihen oikeuttanut.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Jääkiekkoliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Jääkiekkoliitto oli päättänyt keväällä 2015, että B-nuorten Mestiskarsintaan kaudelle 2015 - 2016 otetaan aikaisemman 16 sijasta 24 joukkuetta. Näistä 16 ensimmäistä oli päätetty valita pelikauden 2014 - 2015 kilpailullisen menestyksen perusteella siten, että paikan karsinnassa saisivat B-nuorten Mestistä keväällä 2015 pelanneet 12 joukkuetta sekä lisäksi Suomi-sarjan neljä parasta joukkuetta. GrIFK ei ollut saanut suoraa paikkaa, koska se oli sijoittunut Suomi-sarjassa viidenneksi. Loput kahdeksan paikkaa oli päätetty jakaa anomusten perusteella ja ottamalla valintoja tehtäessä kriteereinä yleisesti huomioon seuran junioritoiminnan jatkuvuus (pelaajien riittävyys), maantiede ja ikäluokan kilpailullinen menestys aikaisempina vuosina.   


Maantieteellisten seikkojen huomioon ottaminen lisäpaikkoja jaettaessa on perusteltua, koska B-nuorten Mestis on ikäluokan toiseksi ylin sarjataso, jolle on voitava karsia kaikkialta Suomesta. Kilpailullisten seikkojen osalta Jääkiekkoliitto on todennut, että hakijoita järjestykseen asetettaessa oli pyritty arvioimaan, mikä kysymyksessä olevien joukkueiden oletettu taso seuraavalla pelikaudella tulisi olemaan. Merkityksellistä on siten ollut tarkastella ensi kaudella B-nuorissa pelaavien ikäluokkien (v. 1998 ja 1999 syntyneet) aikaisempaa menestystä.


Mainittujen kriteerien ja annettujen ohjeiden mukaisesti Jääkiekkoliiton Etelän alue oli järjestänyt oman alueensa lisäpaikkojen hakijat paremmuusjärjestykseen omaa pitkään käytössä ollutta ranking-järjestelmäänsä soveltaen. Järjestelmässä joukkueet pisteytetään ja laitetaan paremmuusjärjestykseen päättyneen kauden sekä aikaisempien kausien menestyksen perusteella. Verrattuna Etelän alueen lisäpaikat saaneisiin joukkueisiin (EPS ja HAKI) GrIFK:n menestys oli ollut kokonaisuutena arvioiden heikointa, minkä vuoksi myös sen ranking-sijoitus oli ollut lisäpaikan saaneita joukkueita heikompi. B2-nuorissa GrIFK:lla ei ollut ollut joukkuetta lainkaan ja C-nuorissa sen menestys oli ollut näistä kolmesta hakijasta heikointa. GrIFK:n päättyneen kauden B-nuorten joukkueen suorituksille ei ole perusteltua antaa asiassa ratkaisevaa merkitystä, koska joukkueen pelaajista 16 ei voi ikänsä puolesta pelata B-nuorissa enää ensi kaudella. Etelän alueen joukkueiden paremmuusjärjestystä oli käsitelty aluehallituksen kokouksessa 12.5.2015, eikä GrIFK:n kokouksessa läsnä ollut edustaja ollut esittänyt järjestyksestä eriävää mielipidettä.


Jääkiekkoliitto katsoo, että lisäpaikat on jaettu annettujen kriteerien puitteissa ja käyttäen liitolla olevaa toimi- ja harkintavaltaa. GrIFK:ta ei ole asetettu perusteetta muista hakijoista poikkeavaan asemaan. Valitus on siten perusteeton.

        

VASTASELITYS

GrIFK on Jääkiekkoliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut, että valitus tulee hyväksyä, koska Jääkiekkoliitto on vastauksessaan myöntänyt valintakriteerien virheellisen soveltamisen. Kysymyksessä olevaan sarjaan on valikoitunut 16 joukkuetta pelikauden 2014 - 2015 kilpailumenestyksen perusteella. Seurat ovat keskenään eriarvoisessa asemassa, mikäli kahdeksan lisäpaikkaa täytetään eri perustein. Näin ollen Jääkiekkoliiton on katsottava toimineen lisäpaikkoja jakaessaan virheellisesti.


Ikäluokalla voidaan tarkoittaa vain B-nuoria ja kysymyksessä olevaa ikäluokkaa, ei pelaajien syntymävuosia tai B2- ja C-nuoria. B-nuorissa saavutettua menestystä tulee painottaa lisäpaikkoja jaettaessa. Nuoremmissa ikäluokissa joukkueissa on vain yhden ikäluokan pelaajia ja B2-nuorissa joukkue on ylipäätään vain harvalla seuralla. Menestykselle B2-nuorissa ei tämän vuoksi tule antaa merkitystä.


GrIFK:n entisiä pelaajia on palaamassa takaisin seuraan kaudeksi 2015 - 2016, minkä lisäksi seuralla on yhteistyöseurasopimus muiden muassa HIFK:n ja HJK:n kanssa. GrIFK:n joukkueisiin on siten tarjolla runsaasti pelaajia.       


GrIFK:n edustajalle oli esitetty Jääkiekkoliiton alueen joukkueita koskeva ranking-järjestys vasta kokouksessa 12.5.2015, GrIFK:n valituksen ollessa jo vireillä oikeusturvalautakunnassa. Seuran edustajan mahdollinen vastalause mainitussa kokouksessa olisi siten ollut vailla vaikutusta.


GrIFK on menestynyt B-nuorissa paremmin kuin EPS ja HAKI. Lisäksi muista lisäpaikan saaneista joukkueista Tappara Forumilla ei ole edes ollut joukkuetta B-nuorissa, eli lisäpaikka on myönnetty ilmeisesti B2-nuorissa saavutetun menestyksen perusteella.


Vielä GrIFK on lausunut, että se ei vaadi, että joku lisäpaikan jo saaneista joukkueista pudotetaan pois B-nuorten Mestiskarsinnasta, mikäli sen valitus menestyy.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä. 


Pääasiaratkaisu


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

GrIFK on osallistunut kaudella 2014 - 2015 B-nuorten Mestikseen. Joukkue on sijoittunut alkusarjassa sijalle 11 ja pudonnut kevätkaudeksi B-nuorten Suomi-sarjaan. Suomi-sarjassa joukkue on voittanut lohkonsa ja selvittänyt näin tiensä lopputurnaukseen. Lopputurnauksessa joukkue on sijoittunut viidenneksi.


Jääkiekkoliitto on keväällä 2015 päättänyt, että B-nuorten Mestiskarsintaan hyväksytään kaudella 2015 - 2016 aikaisemman 16 sijasta 24 joukkuetta. Näistä 16 ensimmäistä on päätetty valita pelikauden 2014 - 2015 kilpailullisen menestyksen perusteella siten, että paikan karsinnassa saavat B-nuorten Mestiksessä keväällä 2015 pelanneet 12 joukkuetta sekä lisäksi Suomi-sarjan neljä parasta joukkuetta. Loput kahdeksan paikkaa on päätetty jakaa hakijoiden kesken ottamalla kriteereinä yleisesti huomioon seuran junioritoiminnan jatkuvuus (pelaajien riittävyys), maantieteelliset seikat sekä ikäluokan kilpailullinen menestys aikaisempina vuosina. Kriteerit oli ilmoitettu seuroille 1.4.2015 ja päätös asiassa on tehty 28.4.2015. Lisäpaikat saivat EPS, HAKI, Jukurit, SaPKo, S-Kiekko, Tappara Forum, Titaanit ja TPS Akatemia.    


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan päätös asetettujen kriteerien ja Jääkiekkoliiton sääntöjen vastainen.

 

Sääntömääräykset

 

Jääkiekkoliiton kauden 2014 - 2015 kilpailusääntöjen mukaan Liittohallitus päättää Mestiksen sarjamuodon Jääkiekon Sarjaseurat ry:n esityksestä. Suomi-Sarjan, Nuorten SM-Liigan, B-nuorten SM-sarjan, B2-nuorten SM-sarjan, C-nuorten SM-sarjan sekä Naisten SM-sarjan sarjamuodon päättää liittohallitus. Muiden sarjojen sarjamuodon, mahdolliset lohkojaot ja pelaamistavan päättää kunkin sarjan järjestäjä.

 

Oikeusturvalautakunnan kannanotot

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä ei ole määräyksiä siitä, mikä määrä joukkueita B-nuorten Mestiskarsintaan vuosittain osallistuu, eikä myöskään siitä, millä perusteilla mahdollisia lisäpaikkoja joukkueille jaetaan, mikäli joukkueiden määrää päätetään lisätä aikaisemmasta. Näin ollen ensinnäkin kysymys siitä, mikä on karsintaan osallistuvien joukkueiden lukumäärä, kuuluu Jääkiekkoliiton tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin. Tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluu toiseksi myös lisäpaikan saamisen perusteiden vahvistaminen, mikäli joukkueiden määrää päätetään lisätä aikaisemmasta. Yleisestä yhdistysoikeudellisesta yhdistysautonomian periaatteesta seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan päätös tarkoituksenmukainen.

 

Tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluva päätös voidaan kuitenkin katsoa sääntöjenvastaiseksi sillä perusteella, että päätös on asetettujen kriteerien vastainen tai loukkaa ihmis- ja perusoikeuksia, kuten yhdenvertaisuusperiaatetta tai syrjinnänkieltoa.

 

Arviointi tässä tapauksessa

 

Tässä tapauksessa Jääkiekkoliiton tarkoituksenmukaisuusharkinnan varassa on edellä kerrotun mukaisesti ollut päättää sekä karsintaan osallistuvien joukkueiden määrän lisäämisestä että lisäpaikkojen saamisen perusteista. Jääkiekkoliitto on siten voinut päättää, että kahdeksan lisäpaikkaa jaetaan hakijoiden kesken ottamalla yleisesti huomioon hakijaseuran junioritoiminnan jatkuvuus (pelaajien riittävyys), maantieteelliset seikat sekä ikäluokan kilpailullinen menestys aikaisempina vuosina.

 

Edellä mainituista kriteereistä ikäluokan kilpailullinen menestys aikaisempina vuosina on muodostunut Etelän alueen karsintapaikkoja jaettaessa ratkaisevaksi kriteeriksi.


Jääkiekkoliitto on vastauksessaan todennut, että valintaperusteita laadittaessa ikäluokalla on tarkoitettu viitata niihin ikäluokkiin, jotka tulevat muodostamaan hakijaseuran seuraavan kauden joukkueen kysymyksessä olevissa karsinnoissa. GrIFK sen sijaan on katsonut, että ilmoitettuja kriteereitä ei voida tulkita näin, vaan asiassa on tarkasteltava päättyneen kauden B-juniorijoukkueen aikaisempaa menestystä. 


Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa, että edellä selostettu kilpailullista menestystä koskeva kriteeri on sanamuodoltaan tulkinnanvarainen. Toisaalta kriteerien asettaminen on ollut Jääkiekkoliiton harkintavallan piirissä ja kilpailuvaliokunnan kriteerille antama merkityssisältö on kokonaisuutena arvioiden perusteltu. Kysymyksessä olevaa kriteeriä ei ole tulkittu vastoin sen sanamuotoa. Ratkaisevaksi asiassa muodostuukin se, onko asetettuja kriteereitä tulkittu ja sovellettu kunkin hakijan kohdalla yhdenvertaisesti.    


Jääkiekkoliitto on todennut, että kilpailullista menestystä arvioitaessa alueet ovat asettaneet ensin piiriinsä kuuluvat joukkueet paremmuusjärjestykseen kysymyksessä olevien ikäluokkien menestykseen päättyneenä sekä aikaisempina vuosina perustuneen vakiintuneen järjestelmänsä mukaisesti. Tämän jälkeen Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta on tehnyt asiassa kokonaisharkinnan perusteella lopullisen päätöksen. Asiakirjoista ilmenee, että tässä tapauksessa lopullinen päätös on vastannut Etelän alueen paremmuusjärjestystä, jossa EPS ja HAKI ovat sijoittuneet GrIFK:n edelle.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että valituksen kohteena oleva päätös on perustunut asetettuihin kriteereihin ja Jääkiekkoliiton sisäiseen ranking-järjestelmään, jota ei ole pidettävä sellaisenaan syrjivänä. Kilpailullisen menestyksen ohella päätös on voitu perustaa myös maantieteellisiin seikkoihin, jotka oli mainittu Jääkiekkoliiton asettamissa ja seuroille 1.4.2015 ilmoitetuissa kriteereissä. Näin ollen sillä, miten GrIFK olisi sijoittunut vertailtaessa aikaisempaa kilpailullista menestystä muiden alueiden lisäpaikan saaneisiin joukkueisiin, ei ole asiassa ratkaisevaa merkitystä. Asiassa ei ole ilmennyt, että GrIFK:ta olisi kohdeltu syrjivästi joukkueita paremmuusjärjestykseen asetettaessa eikä myöskään lopullista päätöstä tehtäessä.


Johtopäätökset

 

Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan lisäpaikkojen jakamista B-nuorten Mestiskarsintaan koskevan päätöksen ei ole näytetty olevan asetettujen kriteerien eikä Jääkiekkoliiton sääntöjen vastainen. Esitetyn selvityksen perusteella asiassa ei ole menetelty myöskään GrIFK:ta syrjivästi. Näin ollen valitus on hylättävä.

 

Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                              Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                          sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Pia Ek, Elias Kajander ja Hilkka Salmenkylä.