Lautakunnan jäsenet

Urheilun oikeusturvalautakunnan kokoonpano kaudella 2024-2027

Urheilun oikeusturvalautakuntaan kuuluu sääntöjen mukaan puheenjohtaja, tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia ja vähintään 17 muuta jäsentä. Lisäksi lautakunta ottaa itselleen sihteerin, joka myös valmistelee asiat lautakunnan käsiteltäviksi.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä ovat saapuvilla.

Valittaja ja vastapuoli voivat kumpikin halutessaan nimetä kokoonpanon yhden jäsenen lautakunnan jäsenistä. Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kutsuu kuhunkin kokoukseen lisäkseen tarvittavan määrän jäseniä noudattaen mahdollisuuksien mukaan vuorotteluperiaatetta ja ottaen huomioon tiedossaan olevat esteellisyysnäkökohdat.

Sihteerit 

Samuli Sillanpää
puh. 040-7536855
samuli.sillanpaa@oikeus.fi

Teemu Vanhanen
puh. 040-1455540
teemu.vanhanen@oikeus.fi

Jukka Loiva 
puh. 040-6109012
jukka.loiva@oikeus.fi

Paula Klami-Wetterstein
puh. 040 7549 579
paula.klami-wetterstein@oikeus.fi 

Paula Jutila
puh.
paula.jutila@oikeus.fi 


Puheenjohtaja
Timo Ojala

Varapuheenjohtajat
Ilkka Lahtinen
Kristiina Rintala


Jäsenet

Antti Aine 
Hanneli Alho-Ignatius
Pia Ek
Tom  Hedkrok
Matti Huhtamäki 
Niko Jakobsson  
Elias Kajander
Mikko Kohtala
Terhi Kytö
Pertti Lenkkeri  
Hilla Marjoranta
Tuomas Ojanen 
Mika Palmgren 
Timo Pennanen 
Tapio Rantala
Sami Sarvilinna 
Tanja Stormbom    
Kimmo Suominen 
Pekka Timonen
Juha Viertola
Mika Väyrynen