6/2002 Jalkapallo: Kurinpito - Pelikielto

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro      5/2002                        19.6.2002                                                 Diaarinro          6/2002

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto r.y:n valitusvaliokunnan 18.4.2002 tekemä päätös (liitteenä), jolla on jätetty tutkimatta Palloliiton kurinpitovaliokunnan 29.10.2001 väärällä nimellä pelaamisesta määräämää pelikieltoa koskenut Petri Löyttyniemen valitus.

ASIA          Pelikielto

MUUTOKSENHAKIJA

Petri Löyttyniemi, Vantaa

KUULTAVA

Suomen Palloliitto r.y.

VALITUS

Petri Löyttyniemi on vaatinut, että hänelle määrättyä pelikieltoa lyhennetään, koska se oli yleiseen rangaistuskäytäntöön nähden ja muutenkin kohtuuton.

PÄÄTÖS

Suullinen käsittely

Suullisen käsittelyn toimittamista ei ole pyydetty. Jutun tosiasiat ovat riidattomat. Suullisen käsittelyn toimittaminen on sen vuoksi ollut tarpeetonta.

Tosiasiat

Palloliiton kurinpitovaliokunta on 29.10.2001 määrännyt Löyttyniemen 23.8.2001 tapahtuneesta edustuskelvottomana ja väärällä nimellä pelaamisesta kilpailukieltoon, joka päättyy 31.8.2002. Kurinpitovaliokunta on 21.11.2001 käsitellyt Löyttyniemen pyyntöä asian uudelleen käsittelemiseksi todeten, ettei asian uudelleen käsittelyyn ollut aihetta.

Löyttyniemi on valittanut kurinpitovaliokunnan ratkaisusta 2.4.2002 Palloliiton valitusvaliokuntaan, joka on oheen liitetyllä päätöksellään jättänyt valituksen myöhään tehtynä tutkimatta.

Oikeudellinen arviointi

 Urheilun oikeusturvalautakunta hyväksyy valitusvaliokunnan ratkaisun perusteluineen.

Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Asian näin päättyessä valitusmaksua ei palauteta.

 

Lauri Tarasti

puheenjohtaja  

Jarmo Hirvonen

sihteeri

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Lauri Tarasti (puh.joht.), Kari T. Ahonen, Risto Jalanko, Mika Palmgren ja Marja Ramm-Schmidt.