14/2017 Jalkapallo Erotuomarin koskemattomuus Kurinpito - Kurinpitoseuraamuksen mittaaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 14/2017

6.7.2017      Diaarinro 11/2017


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 22.6.2017 (25/2017)


ASIA           

Pelikielto


MUUTOKSENHAKIJA

Gbolahan Salami


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry


KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunta on päätöksellään 22.6.2017 määrännyt Kuopiossa 4.6.2017 pelatun Veikkausliigan ottelun KuPS – IFK Mariehamn tapahtumien seurauksena KuPS:n pelaajalle Gbolahan Salamille 4 ottelun lisäpelikiellon kentältäpoistosta seuranneen 2 ottelun pelikiellon lisäksi.


Kurinpitovaliokunnan päätökseen kirjatun mukaan lisäpelikieltoon johtaneet tapahtumat olivat saaneet alkunsa ottelun lopussa olleesta kulmapotkutilanteessa, jossa Salami oli rikkonut vastustajajoukkueen maalivahtia vapaapotkun arvoisesti samalla, kun pallo oli ollut menossa IFK:n maaliin. Ottelun erotuomarin puhallettua tilanteessa IFK:lle vapaapotkun, KuPS:n pelaaja Solomon Duah oli juossut takaapäin päin erotuomaria ja tönäissyt tätä kahdella kädellä niin, että erotuomari oli horjahtanut. Erotuomarin ollessa tämän johdosta poistamassa Duahia kentältä Salami oli kietonut ainakin toisen kätensä erotuomarin ympärille ja tarttunut erotuomaria ranteista, jotta tämä ei olisi nostanut Duahille punaista korttia. Salami ei ollut tässä yhteydessä noudattanut erotuomarin kehotuksia eikä irrottanut otettaan erotuomarista ennen kuin ottelun avustava erotuomari oli tullut heidän väliinsä. Erotuomarin nostettua Salamille punaisen kortin, Salami ei ollut myöskään noudattanut tuomiota vaan pysytellyt kentällä ottelun päätyttyä. Ottelun jälkeen Salami oli lisäksi pyrkinyt jatkamaan keskustelua erotuomarien kanssa pukukoppikäytävällä.


Edellä kerrotun johdosta kurinpitovaliokunta on katsonut Salamin syyllistyneen erotuomarin fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen ja epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen, josta hänelle on määrätty edellä kerrottu lisäpelikielto.


Kurinpitovaliokunnan ratkaisu syntyi äänestyksen jälkeen. Kaksi valiokunnan jäsenistä olisi määrännyt Salamille viiden ottelun lisäpelikiellon.


Kurinpitovaliokunta on määrännyt myös Duahille 4 ottelun lisäpelikiellon.


VALITUS PERUSTEINEEN

Salami on vaatinut, että hänelle määrätty lisäpelikielto kumotaan tai että sitä ainakin alennetaan.


Kurinpitovaliokunnan päätös ei ollut oikeudenmukaisessa suhteessa Salamin rikkomuksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, sen vaikuttimiin eikä siitä ilmenevään Salamin syyllisyyteen. Kurinpitorangaistusta määrättäessä ei ollut noudatettu yhdenvertaisuusperiaatetta eikä kiinnitetty huomiota rangaistuskäytännön yhtenäisyyteen.


Kurinpitovaliokunta ei ollut perustellut sitä, miten se oli ottanut Salamin pahoittelut ja anteeksipyynnön huomioon, kun ratkaisukäytännössä erotuomarin koskemattomuuden loukkaamisesta ja erotuomariin kohdistuneesta epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä on tyypillisesti määrätty kentältä poistosta seuraavan kahden ottelun pelikiellon lisäksi 1 – 4 ottelun lisäpelikielto. Salamille määrätty lisäpelikielto ei ollut myöskään oikeudenmukainen verrattuna siihen, että myös Duahille oli määrätty 4 ottelun lisäpelikielto, vaikka Salamin rike oli huomattavasti Duahin rikettä lievempi. Duahin menettely oli ollut puhtaan aggressiivista.


Erotuomarin koskemattomuuden loukkaaminen, johon Salami oli syyllistynyt, ei ollut ollut väkivaltaista vaan erotuomarin kannalta pikemminkin ahdistavaa. Salami oli osoittanut mieltään hätääntyneenä siitä, että erotuomari oli antamassa Duahille punaisen kortin. Riittävä seuraamus Salamin menettelystä olisi ollut varoitus tai sen pitkittyessä kentältä poisto.


Kurinpitovaliokunnan ratkaisu oli virheellinen myös siltä osin kuin Salamin oli katsottu syyllistyneen epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen, kun hän oli pyrkinyt kysymään syytä saamalleen punaiselle kortille.

 

VALITUKSEEN VASTAAMINEN

Suomen Palloliitto ry on vaatinut, että valitus hylätään.


Kurinpitovaliokunnan ratkaisu oli perusteltu ja oikea.

 

VASTASELITYS

Salami on antanut Palloliiton vastauksen johdosta vastaselityksen.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asiassa ei ole toimitettu suullista käsittelyä, koska se on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä.


Pääasiaratkaisun perustelut


Kysymyksenasettelu oikeusturvalautakunnassa


Asiassa on riidatonta, että Salami on KuPS – IFK Mariehamn ottelun lisäajan lopussa kulmapotkutilanteen yhteydessä tuomitun vapaapotkun ja sen jälkeen, kun ottelun erotuomari on ollut poistamassa KuPS:n pelaajaa Duahia kentältä, tarttunut erotuomaria vartalosta ja pitänyt häntä irtipäästämiskehotuksista huolimatta kiinni ranteista, jotta erotuomari ei olisi nostanut Duahille punaista korttia. Salami ei ole irrottanut otettaan erotuomarista ennen kuin ottelun avustava erotuomari on tullut heidän väliinsä. Salami ei ole myöskään noudattanut saamaansa punaista korttia, vaan hän on jäänyt kentälle joukkueiden väliseen kättelyyn ottelun päätyttyä. Lisäksi Salami on pyrkinyt pääsemään ottelun jälkeen pukukoppikäytävällä erotuomareiden tilaan jatkamaan keskustelua erotuomariston kanssa kentältäpoistamisensa syistä, vaikka erotuomaristo on keskustelun jatkamisesta kieltäytynyt.


Oikeusturvalautakunnassa on Salamin valituksen johdosta kysymys siitä, onko kurinpitovaliokunnan ratkaisu neljän ottelun lisäpelikiellon määräämisestä ollut oikea tai onko lisäpelikieltoa alennettava.


Sovellettavat sääntömääräykset


Palloliiton varoituksia ja kentältäpoistoja koskevien määräysten kohdan C 2 mukaan suorasta kentältäpoistosta on seurauksena kahden (2) ottelun pelikielto. Määräysten lisärangaistuksia koskevan D kohdan mukaan kurinpitovaliokunta tai pääsihteerin tai piirihallituksen nimeämä henkilö voivat määrätä rangaistusmääräysten mukaisesti pelikieltoa.


Palloliiton vuoden 2017 rangaistusmääräysten 2 §:n 1 momentin c –kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen ottelutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti.


Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n 1 momentin d –kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu erotuomariston fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy erotuomariston uhkaamiseen.


Rangaistusmääräysten 2 §:n 1 momentin d –kohdan mukainen rikkomus on 2 §:n 2 momentin mukaan aina katsottava vakavaksi.


Rangaistusmääräysten 3 §:n 1 f –kohdan mukaan rangaistuslajeja ovat peli- ja toimitsijakielto joko tietyksi ottelumääräksi, kuitenkin enintään kahdeksan (8) ottelun ajaksi, tai määräajaksi tai 2 §:n h –kohdan mukaan väliaikaisesti.


Lisäpelikiellon määräämisen edellytykset ja sen pituus esillä olevassa asiassa


Kurinpitovaliokunnan päätös on perustunut ottelun erotuomarin tapahtuneesta tekemään raporttiin, neljännen erotuomarin ja erotuomaritarkkailijan raportteihin sekä valiokunnan Duahilta ja Salamilta pyytämiin vastineisiin. Lisäksi kurinpitovaliokunnalla on ollut käytettävissään tapahtunutta koskeva videotallenne. Oikeusturvalautakunta toteaa, että edellä kerrotun selvityksen perusteella lisäpelikiellon määräämiseen johtaneet tapahtumat ovat pääosin riidattomat.


Salami on valituksessaan katsonut, ettei kurinpitovaliokunnan määräämä lisäpelikielto ole ollut oikeudenmukaisessa suhteessa hänen rikkomukseensa nähden ja ettei sitä määrättäessä ole myöskään otettu huomioon rangaistuskäytännön yhtenäisyyttä. Lisäksi Salami on pitänyt kurinpitovaliokunnan ratkaisua myös siltä osin virheellisenä, kun siitä ei ilmene, miten hänen anteeksipyyntönsä on otettu huomioon kurinpitorangaistusta mitattaessa.


Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä todetulla tavalla urheilussa erotuomarin koskemattomuus on yksi keskeisiä periaatteita. Oikeusturvalautakunnassa on ollut käsiteltävänä useita eri lajeja ja useita erilaisia tilanteita koskeneita kurinpitoasioita, joissa pelaaja on käyttäytynyt väkivaltaisesti tai muutoin epäasiallisesti erotuomaria kohtaan. Ratkaisussa UOL 10/2004 kysymys oli käsipallon pelaajan pelin jälkeen tuomariin kohdistamista kahdesta lyönnistä. Pelikiellon pituus oli noin 9,5 kuukautta. Ratkaisussa UOL 1/2005 jalkapallon pelaaja oli puskenut päällään erotuomaria silmäkulmaan. Pelaajalle oli määrätty 1 vuoden 6 kuukauden pelikielto. Ratkaisussa UOL 5/2005 koripallon pelaaja oli pelitilanteen yhteydessä huitaissut kohti erotuomaria. Pelaajalle aiheutui noin 1 kuukauden pelikielto. Ratkaisussa UOL 7/2009 vesipallon pelaaja oli heittänyt pallon kohti tuomaripöytää siten, että pallo oli osunut tuomariin. Pelaajalle oli lajiliiton toimesta määrätty 10 ottelun pelikielto. Ratkaisussa UOL 17/2010 jalkapallon valmentaja oli useaan kertaan pelin aikana käyttänyt halventavaa kieltä erotuomaria kohtaan eikä ollut noudattanut erotuomarin kehotusta poistua. Valmentajalle määrättiin noin 9 kuukauden pelikielto. Ratkaisussa UOL 11/2012 jalkapallon pelaaja oli pelikatkon aikana heittänyt pallon kohti tuomaria siten, että pallo oli osunut tuomaria päähän. Pelaajalle määrättiin viiden ottelun pelikielto. Ratkaisussa UOL 13/2012 salibandyn pelaaja oli pelitilanteessa työntänyt poikittaisella mailalla erotuomaria siten, että tämä oli kaatunut. Oikeusturvalautakunta erotuomarin valituksen johdosta korotti rangaistusta katsoen oikeudenmukaiseksi seuraamukseksi viiden ottelun pelikiellon. Kaikissa ratkaisuissa on korostettu erotuomarin koskemattomuutta ja pidetty erotuomarin koskemattomuuden loukkaamista erityisen moitittavana tekijänä ja tämä on otettu huomioon rangaistusta ankaroittavana tekijänä.


Salamia koskevassa kurinpitoasiassa Palloliiton kurinpitovaliokunnan päätökseen kirjatun mukaan sen ennen vuotta 2017 soveltamassa ratkaisukäytännössä erotuomarin fyysiseen koskemattomuuteen puuttuminen ja/tai epäurheilijamainen käyttäytyminen erotuomaria kohtaan on tyypillisesti johtanut mahdollisen punaisen kortin aiheuttaman 2 pelin pelikiellon lisäksi 1-4 ottelun lisäpelikieltoon tapauksen olosuhteista riippuen. Erotuomaria kohtaan osoitettu epäasiallinen kielenkäyttö ja muunlainen protestoiminen ovat päätöksen perusteluiden mukaan johtaneet tyypillisesti 1-2 ottelun lisäpelikieltoihin myös ilman fyysistä kontaktia. Erotuomarin fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen yhdistettynä muuhun epäasialliseen käyttäytymiseen on puolestaan johtanut yleensä 2-4 ottelun lisäpelikieltoihin. Vakavammissa rikkomustapauksissa lisäpelikiellot ovat olleet pidempiä.


Aiemman ratkaisukäytännön osalta kurinpitovaliokunnan päätöksessä on lisäksi viitattu kahteen vuonna 2017 tehtyyn kurinpitopäätökseen, joista toisessa kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja on määrännyt B-juniorille 2 ottelun pelikiellon automaattisen 2 ottelun pelikiellon lisäksi tapauksessa, jossa pelaaja on muun ohella tönäissyt erotuomaria kentällä kaksin käsin ja solvannut häntä alatyylisesti. Kyseisessä tapauksessa rangaistusta on vähentänyt pelaajan nuori ikä sekä hänen osoittamansa katumus. Toisessa tapauksessa kurinpitovaliokunta on määrännyt aikuiselle pelaajalle 4 ottelun pelikiellon hänen tartuttuaan erotuomaria ottelun jälkeen käsivarresta ja arvosteltuaan erotuomaria kovaäänisesti ja alatyylisesti.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitomenettelyn kohteena olevan urheilijan oikeusturvan kannalta on tärkeää, että liiton tai liigan sisäinen kurinpitokäytäntö on yhdenmukaista ja ennustettavaa. Yhteistä kurinpitovaliokunnan viittaamissa tapauksissa, Duahin tapauksessa ja Salamin tapauksessa onkin se, että kaikissa niissä ottelun erotuomarin fyysistä koskemattomuutta on loukattu ja että erotuomarin fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen on katsottu rangaistusmääräysten 2 §:n 2 momentissa edellytetyllä tavalla vakavaksi rikkomukseksi.


Esillä oleva asia poikkeaa Duahin ja edellä kerrotun B-juniorin tapauksesta siltä osin, ettei Salami ole tönäissyt erotuomaria vaan vain ottanut ja pitänyt tästä kiinni. Tämä tukee Salamin näkemystä siitä, että hänelle määrätty 4 ottelun lisäpelikielto olisi kurinpitokäytäntöön nähden liian ankara. Salamille määrätty lisäpelikielto on kuitenkin osaltaan ollut seurausta paitsi erotuomarin fyysisen koskemattomuuden loukkaamisesta myös siitä, ettei hän ole samassa yhteydessä noudattanut erotuomarin kehotusta päästää irti ja poistua punaisen kortin saatuaan kentältä. Salami on myös pyrkinyt ottelun jälkeen kentällä ja pukukoppikäytävällä vielä voimakkaasti saamaan erotuomarilta selitystä kentältä poistolleen, minkä vuoksi Salamin on katsottu syyllistyneen erotuomarin fyysisen koskemattomuuden loukkaamisen lisäksi rangaistusmääräysten mukaiseen epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen. Näin ollen ja ottaen vielä huomioon edellä selostettu oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytäntö, on Palloliitolla ollut asianmukaiset perusteet Salamin anteeksipyynnöstä ja katumuksesta huolimatta määrätä Salamille neljän ottelun lisäpelirangaistus.


Johtopäätös


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että Salamille määrätty kurinpitoseuraamus olisi aikaisempaan kurinpitokäytäntöön tai Salamin selvitettyyn menettelyyn nähden väärä tai liian ankara. Salamille määrättyä lisäpelikieltoa ei ole syytä alentaa.


Asian lopputulos huomioon ottaen valitusmaksua ei palauteta.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                     Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Pia Ek, Heikki Halila, Hilkka Salmenkylä ja Thomas Stenius