9/2017 Pyöräily Valitusmaksu – Valituksen tutkiminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 9/2017

8.3.2017      Diaarinro 32/2016


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Pyöräilyunioni ry:n hallituksen päätös 2.11.2016

 

ASIA           

Puheenjohtajan tehtävästä vapauttaminen


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Suomen Pyöräilyunioni ry


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että Suomen Pyöräilyunioni ry:n hallituksen 2.11.2016 tekemän päätöksen oikeellisuus tutkitaan.


VALITUSMAKSUN SUORITTAMINEN

A on valituksensa saatteessa ilmoittanut maksavansa lautakunnan valitusmaksun joulukuun puolessa välissä. A ei ole valitusmaksua ilmoittamallaan tavalla kuitenkaan maksanut. Tämän vuoksi lautakunta on kehottanut häntä suorittamaan valitusmaksun 8.3.2017 mennessä uhalla, että jos valitusmaksua ei suoriteta, hänen valituksensa jätetään tutkimatta. A ei ole valitusmaksua kehotuksestakaan huolimatta maksanut.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 1 momentin mukaan valitusasiakirjoja toimitettaessa on osoitettava, että valittaja on suorittanut lautakunnan tilille valitusmaksun. Jos maksua ei ole asiakirjoja toimitettaessa suoritettu, valittajalle on annettava mahdollisuus sen suorittamiseen myöhemminkin, kuitenkin viimeistään siihen mennessä, kun asia tulee ensimmäisen kerran esille lautakunnan kokouksessa.


A:n asia on ollut esillä lautakunnan kokouksessa 8.3.2017. A ei ole valitusmaksua saamastaan kehotuksesta huolimatta kokoukseen mennessä suorittanut. Tämän vuoksi ja koska valitusmaksun maksaminen on asian käsittelyn ehdoton edellytys, hänen valituksensa on jätettävä tutkimatta.


Päätöslauselma


Valitus jätetään tutkimatta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Pia Ek                                              Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                               sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pia Ek, Heikki Halila, Hilkka Salmenkylä, Thomas Stenius ja Mikko Kohtala